Aktualności

Spotkanie Przedstawicieli W-M Stowarzyszenia Samorządów Pogranicza z władzami Centrum Projektów Europejskich

  • 07-06-2024
Szansa na zaplanowanie środków europejskich dla samorządów z obszaru naszego pogranicza…
          W dniu 3 czerwca odbyło się ważne spotkanie przedstawicieli Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Samorządów Pogranicza z przedstawicielami instytucji zarządzającej Centrum Projektów Europejskich oraz Wspólnego Sekretariatu Technicznego programu transgranicznego. W spotkaniu uczestniczyli:
 
dr Leszek Buller – Dyrektor Centrum Projektów Europejskich z Warszawy,
dr Katarzyna Bartnik – Kierownik WST z Olsztyna,
Miłosz Wielgat – Zastępca Kierownika WST z Olsztyna,
Katarzyna Gilewicz - WST z Olsztyna,
 
oraz przedstawiciele stowarzyszenia:
 
Marta Kamińska - Wójt Barcian,
Irena Wołosiuk - Burmistrz Sępopola,
Krzysztof Baran - Wójt Górowa Iławeckiego,
Lidia Czerniewicz - Zastępca Burmistrza Węgorzewa
Piotr Łazar - Zastępca Burmistrza Sępopola.
 
Spotkanie poświęcone było wypracowaniu zakresu, formy i wysokości wsparcia w ramach programu transgranicznego na najbliższą perspektywę finansową, ze środków Unii Europejskiej, dedykowanego samorządom wchodzącym w skład stowarzyszenia pogranicza. Omówiono szczegółowo priorytetowe potrzeby samorządów, które wymagają specjalnego wsparcia z uwagi na ich niskie dochody.
 
Największy nacisk w rozmowach został położony na przeznaczenie środków na działania tzw. „twarde”, infrastrukturalne, które stanowią najpilniejsze potrzeby samorządów. Bez zewnętrznego wsparcia, rozwój tych obszarów byłby niemożliwy. Wspólnie dyskutowano nad opracowaniem założeń nowych projektów podziału środków unijnych, mając nadzieję, że uwzględnią one ogromne potrzeby naszych samorządów.
 
Jako samorządy skupione w stowarzyszeniu, jesteśmy coraz częściej dostrzegani jako obszary wymagające specjalnego wsparcia. Z tego względu, skierowanie dodatkowych środków ze strony Unii Europejskiej poprzez instytucje krajowe jest dla nas niezmiernie ważne. Dzięki temu spotkaniu i owocnym dyskusjom, liczymy na to, że nasze potrzeby zostaną uwzględnione w planach finansowych na przyszłe lata.
 
Spotkanie było kolejnym krokiem w dążeniu do zapewnienia odpowiedniego wsparcia dla naszych samorządów, umożliwiającym rozwój infrastrukturalny i poprawę jakości życia mieszkańców. Przed nami zaplanowane kolejne rozmowy tym razem z Zespołem ds. Przestrzennego Wymiaru Europejskich i Krajowych Polityk Publicznych działającym przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju - Polskiej Akademii Nauk.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: spotkanie Centrum Projektów Europejskich

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją