Gminy partnerskie

GMINY PARTNERSKIE

  • 13-11-2018

Lägerdorf

Umowa o międzynarodowej partnerskiej współpracy pomiędzy miastem Sępopol i gminą Lägerdorf została podpisana 4.09.1993 r.  jako wyraz  porozumienia pomiędzy narodem polskim i niemieckim. Na dokumencie podpisy złożyli ze strony polskiej Burmistrz Roman Rodzik i  przewodniczący Rady Stanisław Szymański, a ze strony niemieckiej Burmistrz Rudolf Dietrich oraz  Przewodnicząca Rady Pani Ina Maria Kunkelmoor. Partnerzy wyrazili gotowość do rozszerzania i pogłębiania współpracy, a tym samym do wzmocnienia pokoju między narodami. Ważnym punktem tego porozumienia stanowiła chęć obu stron do nawiązania spotkań pomiędzy różnymi grupami społecznymi, a przede wszystkim wymiana młodzieży obu miast. 
Obecnie w ramach tej umowy rokrocznie odbywa się wymiana młodzieży miast partnerskich, której celem jest wzajemne poznanie kultur, przezwyciężenie barier językowych, nawiązanie nowych kontaktów i zacieśnienie istniejących już więzi. W wymianie uczestniczą uczniowie z Gimnazjum w Sępopolu i młodzież z Lägerdorfu.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją