Ogłoszenia

Wsparcie dla rolników

  • 24-10-2022
Informujemy, iż biuro Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o udzielenie pomocy producentom rolnym, którzy w swoich gospodarstwach ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2022r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2022r. 
 
Szczegóły dotyczące przyznania świadczeń w załączonym piśmie.