Ogłoszenia

PROGRAM DOFINANSOWANIA PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW W ROKU 2022 W GMINIE SĘPOPOL.

  • 21-11-2022

Celem projektu jest wspieranie pracodawców oraz zachęcanie ich do zatrudniania uczniów jako młodocianych pracowników, którzy zamierzają podjąć naukę zawodu. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników z założenia ma przyczynić się do zdobycia przez ucznia wybranego zawodu oraz tworzenia warunków realizacji obowiązku nauki.
Ze środków Funduszu Pracy mogą korzystać pracodawcy, którzy  zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:
  • pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy, albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
  • młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
W 2022 roku Gmina Sępopol otrzymała ze środków budżetu państwa na ten cel 125 509,59zł. Wsparcie zostało udzielone 15 pracodawcom, którzy prowadzili naukę zawodu dla 14 młodocianych pracowników.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją