Ogłoszenia

Zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety dotyczącej funkcjonowania LGD "Barcja" .

  • 13-12-2023
Szanowni Państwo,
 
głównym celem funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania jest realizacja opracowanej wspólnie z Mieszkańcami obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju, która realizowana jest przez szereg działań własnych LGD oraz Państwa projekty finansowane w ramach programu PROW.
 
W ramach podsumowań prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety, która pozwoli pozyskać więcej informacji na temat efektów funkcjonowania LGD "Barcja" oraz wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją