Ogłoszenia

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

  • 13-11-2018
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
informuje:
Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem
Pamiętaj!
MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC
 
 
Może to być przede wszystkim:
  • informacja prawna,
  • pomoc psychologiczna,
  • pokrywanie kosztów rehabilitacji,
  • pomoc finansowa i materialna.
 
W całej Polsce działają podmioty – przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielenie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.
 
Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.
 
Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości:

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją