Stanowiska

Stanowiska, telefony i e-maile

  • 20-11-2018
Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Imię i nazwisko
stanowisko
Nr telefonu
e-mail
Danuta Łydzińska
ds. organizacyjnych i kadr
89  761 31 81
sepopol@sepopol.pl
Iwona Olechowska-Piluk
ds. samorządowych i współpracy z organizacjami pozarządowymi
89 761 32 92
biuro_rady@sepopol.pl
Magdalena Majek-Grabińska
ds.  ewidencji ludności i dowodów osobistych
ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i promocji
89 761 31 60
usc@sepopol.pl
promocja@sepopol.pl
Iwona Szymska
z-ca Kierownika USC,
ds. archiwum zakładowego
89 761 31 60
usc@sepopol.pl
Wydział Gospodarki i Infrastruktury
Andrzej Woźniak
Naczelnik Wydziału
89 761 46 05
naczelnik@sepopol.pl
Elżbieta Roman
ds. zagospodarowania
przestrzennego
89 761 14 51
e.roman@sepopol.pl
Michał Maron
ds. inwestycji i budownictwa
89 761 14 51
m.maron@sepopol.pl
Teresa Żejmo-Smyk
ds. gospodarki
nieruchomościami i działalności gospodarczej
89 761 35 38
dzialalnosc.zgi@sepopol.pl
Irena Siemaszko
w zastępstwie
Joanna Dąbkowska
ds. ochrony środowiska, gospodarki odpadami, utrzymania czystości i porządku
89 761 35 38
rol.zgi@sepopol.pl
Izabela Wójcik
ds. gospodarowania odpadami komunalnymi
89 761 14 51
smieci@sepopol.pl
Wydział Finansowy
Referat Finansowo-Podatkowy
Maria Surowińska
ds. wymiaru podatków
89 761 46 02
m.surowinska@sepopol.pl
Ewelina Farelnik-Perchacz
ds. księgowości pozostałych dochodów
89 761 46 02
e.perchacz@sepopol.pl
Beata Szymska
ds. księgowości pozostałych dochodów
89 761 35 81
b.szymska@sepopol.pl
Kornelia Siedler
ds. księgowości pozostałych dochodów
89 761 35 81
k.bacik@sepopol.pl
Lucyna Onoszko
ds. księgowości
budżetowej
89 761 46 03
finanse2@sepopol.pl
Anna Malazdra
ds. płac i ubezpieczeń społecznych
89 761 46 03
a.malazdra@sepopol.pl
Agnieszka Młyńska
ds. obsługi kasy
89 761 46 04
kasa@sepopol.pl
Referat Obsługi Finansowej Oświaty
Beata Suchostawska
Głowna Księgowa ds. oświaty
89 761 31 56
finanse.oswiata@sepopol.pl
Bożena Latoch
ds. płac i ubezpieczeń społecznych
89 761 31 56
b.latoch@sepopol.pl
Samodzielne stanowiska
Joanna Wójtowicz
ds. rozwiązywania problemów społecznych
89 761 31 35
j.wojtowicz@sepopol.pl
Iwona Birecka
ds. oświaty, kultury i sportu
89 761 40 90
oswiata@sepopol.pl
Stanisław Dąbkowski
ds. Obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych
89 761 46 06
oc@sepopol.pl

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją