Stanowiska

Stanowiska, telefony i e-maile

  • 20-11-2018
IMIE I NAZWISKO
STANOWISKO
NUMER TELEFONU
E-MAIL
IRENA WOŁOSIUK
Burmistrz
89 761 31 81
burmistrz@sepopol.pl
PIOTR ŁAZAR
Zastępca Burmistrza
zcaburmistrza@sepopol.pl
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY
BEATA PAKUŁA
Sekretarz Gminy
89 761 31 61
sekretarz@sepopol.pl
KATARZYNA KARWOWSKA
ds. organizacyjnych i kadr
89 761 31 81
sepopol@sepopol.pl
IWONA OLECHOWSKA- PILUK
ds. samorządowych
89 761 32 92
biuro_rady@sepopol.pl
IWONA SZYMSKA
z-ca Kierownika USC,
ds. archiwum zakładowego
89 761 31 60
usc@sepopol.pl
AGNIESZKA MŁYŃSKA
ds. ewidencji ludności i dowodów
WYDZIAŁ FINANSOWY
Referat Finansowo-Podatkowy
BARBARA PIETRASZKO
Skarbnik
89 300 02 36
skarbnik@sepopol.pl
KATARZYNA MARKIEWICZ
ds. wymiaru podatków
89 307 04 95
k.markiewicz@sepopol.pl
EWELINA FARELNIK-PERCHACZ
ds. księgowości budżetowej
89 307 04 52
e.perchacz@sepopol.pl
KORNELIA SIEDLER
k.siedler@sepopol.pl
ANNA MALAZDRA
ds. płac i ubezpieczeń społecznych
a.malazdra@sepopol.pl
BEATA SZYMSKA
ds. księgowości
pozostałych dochodów
89 761 35 81
b.szymska@sepopol.pl
JOANNA WÓJTOWICZ
j.wojtowicz@sepopol.pl
KRYSTYNA WYSZKOWSKA
ds. obsługi kasy
89 307 00 35
kasa@sepopol.pl
Referat Obsługi Finansowej Oświaty
BEATA SUCHOSTAWSKA
Główna księgowa ds. oświaty
89 761 31 56
finanse.oswiata@sepopol.pl
ELWIRA TKACZUK
ds. płac i ubezpieczeń społecznych
e.tkaczuk@sepopol.pl
WYDZIAŁ GOSPODARKI I INFRASTRUKTURY
ANDRZEJ WOŹNIAK
Naczelnik Wydziału
89 300 03 32
naczelnik@sepopol.pl
ELŻBIETA ROMAN
ds. zagospodarowania przestrzennego
89 761 14 51
e.roman@sepopol.pl
JOANNA DĄBKOWSKA
ds. mienia komunalnego
j.dabkowska@sepopol.pl
TERESA ŻEJMO-SMYK
ds. gospodarki nieruchomościami i działalności gospodarczej
89 761 35 38
dzialalnosc.zgi@sepopol.pl
IZABELA WÓJCIK
ds. gospodarowania odpadami komunalnymi
i.wojcik@sepopol.pl
IRENA SIEMASZKO
ds. ochrony środowiska
89 307 00 78
i.siemaszko@sepopol.pl
EWA SKAŁECKA
ds. inwestycji  i budownictwa
89 300 03 32
inwestycje@sepopol.pl
SAMODZIELNE STANOWISKA
MAGDALENA JAKUBOWSKA
ds. oświaty, kultury i sportu
89 761 40 90
oswiata@sepopol.pl
ALEKSANDRA MACIEJEWSKA
ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych
89 307 01 39
oc@sepopol.pl
Wakat
ds. promocji
89 761 35 38
promocja@sepopol.pl
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją