Warmianki Sępopolskie

Zespól Ludowy "Warmianki Sępopolskie"

  • 13-11-2018
Zespół śpiewaczy "Warmianki Sępopolskie" powstał we wrześniu 1986 r. jako jedna z form działalności przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sępopolu. Powstał z inicjatywy ówczesnej Prezes GS "Samopomoc Chłopska" Pani Marii Radziszewskiej i Dyrektora MGOK Jerzego Górczyńskiego. Z założenia miał to być zespól o charakterze ludowym. Od początku istnienia grupa prowadzona była przez instruktora muzyki Pana Nikodema Raka, który jest jednocześnie akompaniatorem zespołu. W początkowym okresie w zespole śpiewały: Natalia Bohun, Anna Banasik, Zenobia Choma, Teresa Jaglińska, Teresa Oleszkiewicz, Stefania Ostrowska, Rozalia Misztal, Janina Frąc, Krystyna Grzejdak, Stanisława Gradzewicz, Irena Pupin, Albina Zając, Teresa Daszkiewicz, Teresa Tanderak, Kazimiera Smolińska, Irena Pietraszek, Józefa Maksimowicz, Anna Owerko. Repertuar "Warmianek" stanowiły wówczas pieśni z Warmii i Mazur i innych regionów kraju. Z biegiem czasu ulegał on poszerzeniu o pieśni lwowskie, wileńskie, melodie ukraińskie i rosyjskie, a także kolędy i pastorałki. Łącznie w repertuarze znajduje się ponad 120 pozycji.

Każdego roku zespól daje kilkanaście koncertów na terenie gminy i w innych miejscowościach naszego województwa. Dwukrotnie gościł na Litwie i w Rosji. Regularnie odwiedza też Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie dając koncerty dla jego pensjonariuszy. Od wielu lat uczestniczy w Wojewódzkim Przeglądzie Kapel i Zespołów Śpiewaczych w Jezioranach zdobywając nagrody i wyróżnienia. Dwukrotnie uczestniczył też w konkursie o Laur Najstarszego Dzwonu Warmii w Ornecie, gdzie uzyskał wyróżnienie. Uczestniczył w Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Euroregionu Bałtyk w Elblągu, w którym zajął I miejsce. W 2014 r. otrzymał nagrodę Grand Prix podczas X Przeglądu Zespołów Ludowych "Senioriada" w Reszlu. 
Obecnie  grupę tworzą: Natalia Bohun,Teresa Jaglińska, Barbara Bieniek, Elżbieta Rudzińska, Alicja Jankun, Danuta Sydor, Ałła Zarembo, Teresa Sikora, Urszula Kruszewska, Nikodem Rak oraz Ryszard Majek

Kontakt z zespołem:
MGOK w Sępopolu tel. 89 761 32 04

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją