Rejestr Instytucji Kultury

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY dla których organizatorem jest Gmina Sępopol

  • 13-11-2018
Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Sępopol, jest prowadzony zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U z 2012 r. poz. 406) oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).
Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Sępopol:
 
  • Zgodnie z § 10 ust.1 wyżej wspomnianego rozporządzenia rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora,
  • Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
    • otwarty dostęp do zawartości rejestru
    • wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej,
  • Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatorom,
  • Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych  akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
  • Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki