Grafik wywozu odpadów

Aktualne stawki wywozu śmieci

  • 02-07-2021
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Sępopolu nr XXV/427/20 z dnia 30 września 2020 r. stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Sępopol wynoszą:
 
23,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
46,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
Stawki ww. obowiązują od 1 grudnia 2020 r.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją