Informacje

Rekrutacja do przedszkola i szkoły

  • 28-01-2020
Informujemy, że z dniem 30.03.2020 r. rozpocznie się rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola samorządowego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,  publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sępopol.
 
Terminy rekrutacji zostały określone w zarządzeniu Burmistrza Sępopola w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sępopol (w załączeniu).
 
Wnioski będzie można pobrać bezpośrednio w placówce lub ewentualnie na jej stronie internetowej.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki