Informacje

XIX EDYCJA PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH dla maturzystów z 2020 r realizowany przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

  • 18-06-2020
Stypendia Pomostowe” to rozbudowany program stypendialny, w którym można uzyskać stypendium na I rok i dalsze lata studiów.
Zapraszamy zdolnych, ambitnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. W roku akademickim 2020/2021 czekają na Was stypendia pomostowe na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.
 
O stypendium na I rok studiów może aplikować każdy maturzysta z 2020 r., który ukończy szkołę ponadgimnazjalną w 2020 roku i:
  • zda dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym
    (uzyska odpowiednią ilość punktów zgodną z wymaganiami programu);
  • zostanie przyjęty w roku akademickim 2020/2021 na I rok stacjonarnych studiów I stopnia, lub I rok stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
  • mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców;
  • pochodzi z niezamożnej rodziny
    (w której dochód na osobę nie przekracza 1820 zł brutto);
  • pochodzi z rodziny byłego pracownika PGR
Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na www.stypendia-pomostowe.pl.

Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 12 sierpnia do 14 września 2020 r., do godziny 16.00.
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki