Informacje

Zapraszamy do odbioru decyzji przyznających stypendia szkolne...

  • 10-11-2022
          Decyzje w sprawie przyznania stypendiów szkolnych można odbierać w pokoju nr 16 w godzinach pracy urzędu.
 
         Od 1 do 15 września 2022r. można było składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2022/2023. Do urzędu wpłynęły 93 wnioski w tej sprawie, z czego 91 zostało rozpatrzonych pozytywnie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kryterium dochodowe na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 600,00zł. Wnioski, które zostały rozpatrzone negatywnie dotyczyły właśnie przekroczenia kryterium dochodowego.
 
          W okresie wrzesień – grudzień 2022r. miesięczna wysokość stypendium szkolnego kształtuje się odpowiednio na poziomach: 228,00zł, 230,00zł, 238,00zł, 240,00zł i 248,00zł. Wysokość stypendium uzależniona jest od dochodów w rodzinie wnioskodawcy, a także od dodatkowych czynników wpływających na trudną sytuację materialną ucznia.
           
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją