Konkursy

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert z dnia 27 stycznia 2022 r

  • 28-02-2022
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert z dnia 27 stycznia 2022 r. na realizację zadania własnego Gminy Sępopol w 2022 r. dot. „Pomocy społecznej poprzez wsparcie działań na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej – dystrybucja żywności w ramach FEAD"
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją