Konkursy

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z dnia 18 stycznia 2023 r. na realizację zadań własnych Gminy Sępopol w 2023 r. dot. „Wspierania działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Gminie Sępopol”

  • 18-01-2023
https://bipsepopol.warmia.mazury.pl/6945/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-z-dnia-18-stycznia-2023-r.-na-realizacje-zadan-wlasnych-gminy-sepopol-w-2023-r.-dot.-wspierania-dzialalnosci-klubow-sportowych-realizujacych-zadania-na-rzecz-rozwoju-sportu-w-gminie-sepopol.html

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją