Konkursy

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert z dnia 18 stycznia 2023 r. na realizację zadania własnego Gminy Sępopol w 2023 r. dot. „Pomocy społecznej poprzez wsparcie działań na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej – dystrybucja żywności w ramach FEAD"

  • 14-02-2023
https://bipsepopol.warmia.mazury.pl/6964/informacja-o-wynikach-otwartego-konkursu-ofert-z-dnia-18-stycznia-2023-r.-na-realizacje-zadania-wlasnego-gminy-sepopol-w-2023-r.-dot.-pomocy-spolecznej-poprzez-wsparcie-dzialan-na-rzecz-osob-pozostajacych-w-trudnej-sytuacji-zyciowej-dystrybucja-zywnosci-w-ramach-fead.html

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją