Wybory do Sejmu i Senatu

Informacja o dyżurach urzędnika wyborczego

  • 27-08-2019
INFORMACJA
Na podstawie § 3 ust. 2 i 3 Uchwały Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (M.P. poz. 267 z późn. zm.)
informuję, że urzędnik wyborczy będzie przyjmował, w Urzędzie Miejskim w Sępopolu, zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych  Komisji Wyborczych w następujących terminach:
 
Dnia 29.08.2019r. od godz. 13 00 do 1515
Dnia 05.09.2019r. od godz. 1300 do 1515
Dnia 11.09.2019r. od godz. 1300 do 1515
Dnia 12.09.2019r. od godz. 1300 do 1515
Dnia 13.09.2019r. od godz. 1100 do 1515
 
 
                                                                       Urzędnik Wyborczy w Gminie Sępopol
                                                                                            /-/Iwona Banach

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją