Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny

  • 31-08-2020

Gminne Biuro Spisowe informuje, iż z dniem 1 września 2020 r. rozpoczął się Powszechny Spis Rolny 2020, który potrwa do 30 listopada 2020 r. Spis zostanie przeprowadzony w gospodarstwach rolnych osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych), osób prawnych oraz jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Wszystkie podmioty zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi w formie samospisu internetowego, wywiadu telefonicznego lub w trakcie bezpośredniej rozmowy z rachmistrzem terenowym.
 
Udział w Powszechnym Spisie Rolnym jest obowiązkowy.
 

Od 1 września do 30 listopada spisu można dokonać poprzez:
- samospis internetowy za pośrednictwem interaktywnej aplikacji: https://spisrolny.gov.pl
- telefonicznie dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99
- bezpośredni w najbliższym urzędzie gminy, gdzie udostępniane jest miejsce do dokonania samospisu
 
Od 1 października, z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie, kontaktować się będą rachmistrzowie spisowi w celu przeprowadzenia spisu.
 
Urząd Miejski w Sępopolu w pok. nr 7 udostępnia stanowisko do przeprowadzenia samospisu w ramach Powszechnego Spisu Rolnego, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Gminnym Biurem Spisowym.
 
Gminne Biuro Spisowe, na czas realizacji spisu, w celach informacyjnych i interwencyjnych, będzie pełniło dyżury. W godzinach pracy urzędu wszelkie informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 89 307 00 78 lub 89 761 31 61. W godzinach popołudniowych (do godz. 20:00) informacje będą udzielane pod numerem telefonu 502 685 631.
 
Szczegółowe informacje na temat Powszechnego Spisu Rolnego 2020 w tym zakres informacji, które będą zbierane dostępne są na stronie internetowej www.spisrolny.gov.pl

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki