Powszechny Spis Rolny 2020

Rozpoczęcie wywiadów z rolnikami z terenu gminy w ramach Powszechnego Spisu Rolnego

  • 09-11-2020
          Urząd Miejski w Sępopolu informuje, że w terminie od 1 października do 30 listopada 2020r. rachmistrze terenowi na terenie naszej gminy przeprowadzają wywiady z rolnikami
z terenu gminy w ramach Powszechnego Spisu Rolnego. Udział w spisie jest obowiązkowy, wynika on z art. 7 ust 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020r. (Dz. U. z 2019 r. poz.1728 t.j. ze zm.). Zebrane dane są objęte tajemnica statystyczną.
Od dnia 10 października 2020r. do odwołania, wywiady przeprowadzane są bezpośrednio u rolnika lub telefonicznie poprzez rachmistrzów spisowych.
 
 
Rachmistrze spisowi dzwonią do rolników objętych spisem rolnym z numerów telefonu:
22 66 66 662 lub 22 27 99 999.
 
Informujemy, iż każdy rolnik, który udziela wywiadu może sprawdzić czy osoba, która się z nim kontaktuje jest rzeczywiście rachmistrzem z terenu naszej gminy. Rachmistrz spisowy legitymuje się oficjalnym identyfikatorem wydanym przez Wojewódzkie Biuro Spisowe. Identyfikator poza danymi personalnymi zawiera także upoważnienie do zbierania danych oraz hologram, pieczęć i podpis osoby wydającej dokument.
 
 
W razie wątpliwości weryfikacji rachmistrza można dokonać poprzez:
  1. formularz na https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/ ,
  2. infolinię spisową dostępną pod numerem telefonu: 22 279 99 99 wew. 1 kanał 3 "weryfikacja rachmistrza" (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora).
 
Prosimy o obdarzenie zaufaniem pracowników służb spisowych, a w szczególności rachmistrzów spisowych. Zachęcamy do udziału w spisie i przekazanie rzetelnych oraz wyczerpujących informacji o Państwa gospodarstwach rolnych.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją