Projekty UE

Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Liskach w celu dostosowania do nowoczesnej działalności kulturalnej

  • 23-01-2019
„Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Liskach w celu dostosowania do nowoczesnej działalności kulturalnej”
 
ProjektModernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Liskach w celu dostosowania
do nowoczesnej działalności kulturalnej
w ramach
Osi Priorytetowej 6 – “Kultura i dziedzictwo”
Działania 6.1 – “Infrastruktura kultury”
Poddziałania 6.1.2 Instytucje kultury

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014-2020
 
Dofinansowanie projektu z UE: 290 638,52 zł
 
Całkowita wartość projektu: 348 918, 24 zł
 
Celem projektu jest dostosowanie do nowoczesnej działalności kulturalnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sępopolu poprzez modernizację i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Liskach jako miejsca realizacji oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy i turystów.
 
W ramach projektu zostanie wykonana modernizacja dachu, nastąpi odnowienie stropu, przebudowa kominów, wymiana instalacji elektrycznej i modernizacja instalacji sanitarnej, przebudowa komina, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej a także zostanie wykonana modernizacja pomieszczeń poprzez remont i zakup nowoczesnego wyposażenia.
 
Realizacja robót budowlanych, zakup wyposażenia i modernizacja obiektu przyczyni się do rozszerzenia o dodatkową stałą ofertę (muzyczną, filmową, teatralną, wystawienniczą i inne)  oraz do podniesienia jakości oferty kulturalnej oferowanej przez MGOK w Sępopolu.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją