Projekty UE

Adaptacja lokalu na Gminne Centrum Informacji wraz z Galeria Artystyczną w Sępopolu

  • 01-02-2021
 
Projekt „Adaptacja lokalu na Gminne Centrum Informacji wraz z Galeria Artystyczną  w Sępopolu”
 
realizowana przez  Miejsko-Gminne Stowarzyszenie Bezrobotnych w Sępopolu
 
w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020
 
Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
 
 Poddziałanie: Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego  kierowanego przez społeczność”
 
Dofinansowanie projektu: 94 558,00 zł
 
Cel projektu:
 
Wzmocnienie kapitału  społecznego oraz polepszenie spędzania czasu wolnego przez mieszkańców i turystów poprzez utworzenie Gminnego Centrum Informacji wraz z galerią artystyczną w Sępopolu i utrzymanie trwałości projektu przez okres 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją