Projekty UE

"Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodno-kanalizacyjnej Gminy Sępopol"

  • 09-03-2022
Projekt “Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodno-kanalizacyjnej Gminy Sępopol”
ProjektWdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodno-kanalizacyjnej Gminy Sępopol
w ramach
Osi Priorytetowej 3 – “Cyfrowy Region”
Działania 3.1 – “Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014-2020
 
Dofinansowanie projektu z UE: 626 179,83 zł
 
Całkowita wartość projektu: 941 828,41 zł
 
 
Głównym celem projektu jest rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Gminę Sępopol oraz uruchomienie elektronicznego biura obsługi klientów.
 
Cele szczegółowe:
  1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Gminę Sępopol od roku 2021 poprzez wprowadzenie trzech sztuk e-usług o przynajmniej 2-stronnym poziomie interakcji.
  2. Uruchomienie elektronicznego biura obsługi klientów, wykorzystującego API na potrzeby gospodarki wodno-kanalizacyjnej Gminy Sępopol, z których od roku 2021 skorzysta przynajmniej 410 użytkowników rocznie.
  3. Udostępnienie 1 sztuki bazy danych, utworzonej dzięki wykorzystaniu zdalnego odczytu mediów u 2048 interesariuszy Projektu z wykorzystaniem minimum 2109 sztuk urządzeń pomiaru wody z radiowym systemem zdalnego odczytu wskazań.
 
 
Wprowadzone systemy będą wspomagały realizację zadań publicznych przez Gminę Sępopol i będą pozytywnie wpływać na poszerzenie dostępu klientów do informacji i zasobów urzędu gminy.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją