Projekty UE

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ SIECI ROZDZIELCZEJ W MIEJSCOWOŚCI SMOLANKA

  • 13-11-2018

Budowa sieci wodociągowej sieci rozdzielczej w miejscowości Smolanka

Wartość całkowita: 133.860,86 zł 
Dofinansowanie: 81.622,00 zł 
Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarstw i ludności wiejskiej”. 
 
Głównym celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców oraz prowadzenia działalności rolniczej w tym hodowlanej na terenie części gminy o zabudowie kolonijnej poprzez budowę sieci wodociągowej. Realizacja projektu wpłynie na poprawę warunków zamieszkiwania i prowadzenia działalności rolniczej.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją