Projekty UE

WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII POPRZEZ INSTALACJĘ POMP CIEPŁA W GMINIE SĘPOPOL

  • 13-11-2018
Realizacja operacji:  „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalację pomp ciepła w Gminie Sępopol”
Wartość całkowita: 544.890,00 zł
Koszty kwalifikowalne: 443.000,00 zł
Dofinansowanie:  398.500,00 zł
 
Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarstw i ludności wiejskiej”. 
Głównym celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców oraz zmniejszenie zużycia energii cieplnej pozyskanej w sposób tradycyjny poprzez budowę mikroinstalacji prosumenckich- pomp ciepła w Gminie Sępopol. Operacja zostanie zrealizowana w miejscowościach: Sępopol (3 gospodarstwa), Romankowo (1 gospodarstwo), Domarady (1 gospodarstwo), Liski (2 gospodarstwa), Łobzowo (1 gospodarstwo).

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją