Projekty UE

LUBIĘ SIĘ UCZYĆ - WIEDZA I KOMPETENCJE TO MOJA PRZYSZŁOŚĆ

 • 13-11-2018
Od stycznia 2017 roku w Szkole Podstawowej w Sępopolu Fundacja Adagio realizuje projekt pt. "Lubię się uczyć - wiedza i kompetencje to moja przyszłość, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Gmina Sępopol jest partnetrem tego projektu.

Okres trwania projektu: 01.01.2017 r. - 31.12.2018 r.

Uczestnikami  będzie 160-ciu uczniów oraz 20-tu nauczycieli Szkoły Podstawowej w Sępopolu.
 
Celem głównym projektu jest wzrost poziomu kształcenia w SP w ZSP w Sępopolu, poprzez:
 1. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z klas I-VI
 2. Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z klas I i klas IV-VI w tym uczniów niepełnosprawnych
 3. Stworzenie warunków do nauczania eksperymentalnego (utworzenie i doposażenie międzyszkolnej pracowni przyrodniczej w SP w ZSP w Sępopolu)
 4. Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu i kwalifikacji w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych wśród uczniów oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej
 
 
W ramach projektu będą organizowane zajęcia:
 • koło matematyczno-przyrodnicze "Odkrywam świat" dla kl.I-III,
 • koło przyrodnicze "Badacz przyrody" dla kl.IV-V ,
 • koło matematyczne "Pitagoras" dla kl.IV-VI,
 • j.ang.kl.I-III,
 • j.ang.kl.IV-VI,
 • zaj. kor-komp.,
 • zaj. dydakt-wyrówn. z matematyki,
 • socjoterapeutyczne,
 • logopedyczne.
Od II 2017 r. w Szkole Podstawowej w Sępopolu odbywają się zajęcia w ramach realizowanego projektu "Lubię się uczyć- wiedza i kompetencje to moja przyszłość". Uczestniczy w nim do tej pory 153 uczniów. A czym się zajmują, w jaki sposób zdobywają wiedzę i rozwijają swoje zainteresowania, można dowiedzieć się klikając poniższy link.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją