Projekty UE

AKTYWNY W GIMNAZJUM - PRZEDSIĘBIORCZY W ŻYCIU

 • 13-11-2018
Gmina Sępopol realizuje projekt: „Aktywny w Gimnazjum-przedsiębiorczy w życiu” o łącznej wartości: 338.790,58 zł, skierowany do uczniów i nauczycieli z Gimnazjum im. Ireny Sendlerowej w Sępopolu. Projekt w  94,95% dofinansowany został ze środków pozabudżetowych (321.675,58 zł). Wkład własny w projekcie stanowi 5,05 % i wynosi 17.115,00 zł. Będzie on realizowany w okresie od 01.01.2017 do 31.07.2018 r. Celem głównym jest wzrost kompetencji kluczowych u 60 uczniów oraz zmniejszenie trudności edukacyjnych u 26 uczniów Gimnazjum w Sępopolu.
 
Cel będzie realizowany poprzez:
 • stworzenie warunków do nauczania eksperymentalnego i kształtowania postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy,
 • innowacyjne zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne,
 • wsparcie psychologiczno-pedagogiczne,
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych 18 nauczycieli w zakresie aktywnych metod nauczania opartych na metodzie eksperymentu.
 
W ramach projektu realizowane będą:
 1. Laboratoria przedmiotowe i zajęcia prowadzone metodą eksperymentu;
 2. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli;
 3. Aktywizujące zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne;
 4. Doradztwo edukacyjno-zawodowe;
 5. Pomoc stypendialna dla uczniów uzdolnionych.
Wsparciem objętych zostanie 86 uczniów klas I i II oraz 18 nauczycieli, głównie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i języka angielskiego. Wsparcie uzyskają zarówno uczniowie słabiej radzący sobie z nauką jęz. obcych i przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne), jak i uczniowie zdolniejsi i szczególnie uzdolnieni (atrakcyjne zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe niezbędne do odnalezienia się na współczesnym rynku pracy oraz stypendia naukowe). Wszystkie rodzaje zajęć będą prowadzone innowacyjnymi i atrakcyjnymi metodami nauczania. W efekcie projektu utworzymy i wyposażymy pracownię biologiczno-chemiczno-fizyczną, a także doposażymy szkołę w sprzęt i pomoce edukacyjne do realizacji zaplanowanych działań. Zakładamy, że po zakończeniu projektu, 60 uczniów nabędzie kompetencje kluczowe, a u 23 uczniów uczestniczących w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych nastąpi wzrost wyników edukacyjnych. 10 uczniów szczególnie uzdolnionych otrzyma stypendium naukowe na własny rozwój edukacyjny. 
Uczestnicy projektu wyjadą na letni obóz naukowy „Bardzo zielona szkoła”, będą uczestniczyć w 5-dniowych "Zimowych warsztatach językowych" z Brytyjczykiem, pojadą na UWM w Olsztynie oraz do Centrum Nauki i Oceanarium w Gdyni. Odbędą się  Pokazy Naukowe oraz Piknik Młodych Naukowców.
 
PONIŻEJ HARMONOGRAMY WSPARCIA:
 
Od lutego 2017 r. w Gimnazjum odbywają się zajęcia dodatkowe z projektu pn. ,,Aktywny w Gimnazjum, przedsiębiorczy w życiu" w ramach Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 02.02.00, Poddziałanie 02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych. 
 
Młodzież rozwija kompetencje kluczowe, kreuje własną ścieżkę edukacyjno-zawodową, uzupełnia swoją wiedzę z nauk ścisłych, j. angielskiego. A dzieje się to z wykorzystaniem metody projektu, eksperymentowania, technologii informacyjno-komunikacyjnych. Więcej informacji o prowadzonych zajęciach  w poniższym linku.
 
 

Działania zrealizowane w ramach projektu:

1) SZKOLENIA NAUCZYCIELI:
 1. W ramach projektu „Aktywny w Gimnazjum- przedsiębiorczy w życiu” zorganizowano szkolenia dla nauczycieli:  3 szkolenia dla 16 nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego :
  • 26 kwietnia 2017 r. odbyło się 8-godzinne szkolenie w zakresie aktywizującej pracy z uczniem ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi pt. „Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych- jak z nim pracować?”;
  • 09 maja 2017 r. odbyło się 4-godzinne szkolenie z zakresu aktywizujących, innowacyjnych metod pracy z uczniem pt. „Jak uczyć skutecznie i efektywnie-strategie dla ucznia i nauczyciela”;
  • 13 czerwca 2017 r. odbyło się 4-godzinne szkolenie z zakresu aktywizujących, innowacyjnych metod pracy z uczniem pt. „Neurodydatktyka- czyli uczenie przyjazne mózgowi”.
 2. W/w szkolenia przeprowadziła firma A-Z Centrum Rozwoju Edukacji. Po zakończeniu wszyscy uczestnicy otrzymali stosowne certyfikaty.Odbyły się również szkolenia z technologii informacyjno-komunikacyjnej dla 8 nauczycieli:
  • 9 września odbyło się 4-godzinne szkolenie z zakresu prowadzenia zajęć metodą laboratorium i eksperymentu;
  • 18 września 2017 r. odbyło się 8-godzinne szkolenie w zakresie prowadzenia zajęć metodą projektu i eksperymentu pt. „Eksperyment i projekt edukacyjny jako metoda, forma i strategia pracy szkoły”.
W/w szkolenia przeprowadził Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu. Po zakończeniu wszyscy uczestnicy otrzymali stosowne certyfikaty.

2) DORADZTWO ZAWODOWE:
Wyjazdy na wycieczki zawodoznawcze zorganizowane w ramach projektu:
 1. 15.03.2017 r. wyjazd dla 15 uczniów Gimnazjum do Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach. Celem wyjazdu było zapoznanie uczniów ze specyfiką pracy w  Policji, poznanie roli i zadań Policji. Uczniowie zapoznali się z poszczególnym działami pracy w Policji szczególnie z wydziałem dochodzeniowym i drogowym. Przedstawiono uczniom warunki i procedurę naboru do Policji oraz specjalistyczny sprzęt jakim dysponuje placówka. W trakcie spotkania poruszone zostały także kwestie bezpieczeństwa i odpowiedzialności prawnej nieletnich.
W ramach projektu „Aktywny w Gimnazjum, przedsiębiorczy w życiu” 28 kwietnia 2017r. młodzież klas pierwszych i drugich gimnazjum odwiedziła Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących w Olsztynie. Wzwiązku z organizowanym przez tę placówkę Dniem Otwartym nasi uczniowie - uczestnicy projektu -mogli poznać ofertę edukacyjną tejże szkoły oraz wziąć udział w interesujących warsztatach chemicznych zatytułowanych „Chemia wkosmetyce”. Gimnazjaliści pod opieką starszych kolegów i koleżanek przygotowywali m.in. mydło, siedmioskładnikowy krem oraz żel. Badali również rozpuszczalność lakieru do paznokci. Oczywiście wytwory swojej pracy mogli zabrać ze sobą do domu. Uczniowie mogli także sprawdzić swoją znajomość zawodowego języka obcego. Ich zadaniem było przyporządkowanie angielskich nazw właściwym akcesoriom stosowanym w laboratoriach chemicznych. Być może to doświadczenie wpłynie na wybory edukacyjno- zawodowe gimnazjalistów, którzy odkryli w sobie pasję chemika.
W ramach projektu 21.09.2017 r. 15 uczniów klas trzecich gimnazjum wzięło udział w Targach Edukacji i Pracy organizowanych przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Bartoszycach. Uczniowie mogli poznać ofertę kierunków kształcenia ponadgimnazjalnego i wyższego, pozaedukacyjne formy rozwoju zdolności i zainteresowań, ofertę lokalnych instytucji wspomagających integrację z rynkiem pracy, oferty pracy w regionie i za granicą, propozycje kursów i szkoleń. Młodzież wzięła udział w warsztatach edukacyjno- zawodowych prowadzonych przez doradcę zawodowego z MCK, w czasie których określili swoje predyspozycje zawodowe oraz otrzymali materiały informacyjne dotyczące planowania drogi edukacyjno- zawodowej.
17 października 2017 r. w ramach projektu „Aktywny w Gimnazjum- przedsiębiorczy w życiu” 15 gimnazjalistów z klas trzecich odwiedziło fabrykę mebli tapicerowanych „Nova Mazur Design” w Bartoszycach. Uczniowie poznawali poszczególne działy produkcji, stanowiska pracy wyodrębnione w poszczególnych działach oraz maszyny i urządzenia stosowane w produkcji.

3) ZAJĘCIA LABORATORYJNE:

27 września 2017 r. grupa 36 gimnazjalistów wyjechała do Olsztyna na 15 Dni Nauki i Sztuki organizowane przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Wyjazd odbył się w ramach projektu "Aktywny w Gimnazjum-przedsiębiorczy w życiu".Uczniowie zobaczyli jak działa mobilne laboratorium do badania jakości powietrza - superczuła aparatura do pomiarów zanieczyszczeń powietrza (Airpointer), która wykrywa nawet 1 cząsteczkę tlenku azotu (szkodliwego gazu) przypadającą na miliard cząsteczek powietrza oraz jedną miliardową część grama pyłu występującego w każdym litrze powietrza. Następnie, na wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, obejrzeli wystawę owoców i roślin uprawianych w Ogrodzie Dydaktyczno-Doświadczalnym UWM oraz innych regionach Polski i świata. Niektórych warzyw na próżno można szukać na sklepowych półkach. Do takich mało popularnych roślin należą, m.in. kolorowe odmiany marchwi, miechunka pomidorowa, kiwano, portulaka. Obecnie swój renesans przeżywają również warzywa zapomniane, np. jarmuż, pasternak, burak liściowy, topinambur, brukiew, czy skorzonera.
 
Skąd się wziął nalot na słodyczach, przędza w kaszy... Czemu mąka nieprzyjemnie pachnie? Kogo możemy spotkać w bakaliach i przyprawach? Podczas warsztatów Owady w kuchni i spiżarni pod lupą, uczniowie znaleźli odpowiedź na te i jeszcze inne pytania, zobaczyli żywe hodowle owadów oraz uszkodzenia przez nie powodowane. Na zakończenie pobytu na Uniwersytecie, uczniowie wysłuchali wykładu Zwykłe niezwykłe chwasty oraz obejrzeli wystawę fotograficzną naturalnych okazów chwastów. Mimo, że człowiek od tysięcy lat stara się eliminować je z pól, to one ciągle występują, bez względu na jakość gleby, przebieg pogody, bez pomocy i pielęgnacji. Może właśnie na tym polega ich niezwykłość. Druga część wystawy dotyczyła pracy rolnika na przestrzeni dziejów. Prezentowana wystawa pokazywała jak zmieniała się praca w gospodarstwach rolnych na przestrzeni ostatnich 100 lat.
26 kwietnia 2018 r. uczniowie klas II- IIIgimnazjum wzięli udział w wycieczce do Gdyni.
Byli to uczestnicy projektu " Aktywny w gimnazjum - przedsiębiorczy w życiu", którzy "eksperymentują " w laboratorium przyrodniczym i matematycznym.
Uczniowie zwiedzili Muzeum Emigracji znajdujące się w budynku dawnego Dworca Portowego. Poznali tam sylwetki ludzi, którzy przez wieki emigrowali z Polski. Mieli możliwość przeniesienia się na pokład statku wiozącego emigrantów - poznania warunków tam panujących, np. wejścia do kajut.
Następnie uczestnicy wycieczki udali się do Centrum Nauki Eksperyment. Tam samodzielnie obejrzeli wystawy interaktywne , m.in. "Kierunek Zdrowie", "Hydroświat", "Niewidzialne Siły", "Drzewo życia", "Akcja : Człowiek!". Wzięli też udział w warsztatach chemicznych "Chemia pod napięciem" . W ich trakcie oznaczali odczyn ph za pomocą kolorymetrii. Otrzymywali także naturalne baterie.
Po pysznym obiedzie gimnazjaliści zwiedzili Oceanarium. Obserwowali tam życie rafy koralowej. Porównywali organizmy żyjące w różnych rejonach świata. Mieli także możliwość dotknięcia niektórych ze zwierząt w otwartym akwarium.
Przy tak różnorodnym programie nie było czasu na nudę. Każdy z uczestników zdobył nowe umiejętności i wspomnienia.

UWAGA!!!

W zakładce ogłoszenia znajduje się inormacja o naborze wniosków stypendialnych
http://www.sepopol.pl/art,830,nabor-wnioskow-o-przyznanie-stypendium-w-ramach-projektu-aktywny-w-gimnazjum-przedsiebiorczy-w-zyciu.html

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją