Polska-Rosja

Niebawem rozpocznie się przebudowa drogi Wodukajmy - Domarady

  • 16-02-2021
Kiedy tylko warunki pogodowe pozwolą, rozpocznie się długo oczekiwany przebudowa drogi gminnej Wodukajmy - Domarady. Stosowną umowę podpisali burmistrz Irena Wołosiuk oraz przedstawiciele firmy „Artur Kotarski Usługi Transportowe”. Planowane zakończenie inwestycji jest 30 września 2021 roku.
 
To kolejna inwestycja drogowa, na którą Urząd Miejski w Sępopolu pozyskał dofinansowanie (90 proc.) z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Ogólny koszt prac remontowych tej drogi wyniesie 1 317 010,31 zł. Wykonawca udzieli również 60 miesięcznej gwarancji.
 
Planowana przebudowa ma na celu poszerzenie i wykonanie drogi z płyt betonowych o wymiarach 300x150 m, układanych wzdłuż i mijankowo. W wyniku powstanie droga o szerokości 5,7 metra (obecnie 3 metry).
 
Zostanie poprawiona geometria drogi oraz powstaną utwardzone pobocza. Projekt zakłada również odwodnienie drogi za pomocą istniejących rowów, które wykonawca remontu drogi odmuli, oczyści i odpowiednio wyprofiluje. Zaprojektowana jest tez solidna konstrukcja podbudowy drogi. Będą się na nią składać: warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego (gr. 15 cm), podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (gr. 22 cm), podsypka cementowo-piaskowa (gr. 5 cm) oraz płyta drogowa (gr. 15 cm).
 
 
W ogłoszonym postępowaniu w ramach ustawy prawo zamówień publicznych złożono 6 ofert dotyczących wykonania inwestycji. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma p. Artura Kotarskiego z Mrągowa. Pozostałe firmy które złożyły swoje oferty to:
 
  • „Kwiat” Mariusz Kwieciński z Sępopola – 1 360 384,06 zł
  • P.H.U. „MARPOL”  Marcin Szutowicz z Wiatraka – 1 427 554,48 zł
  • BUDOKOP Piotr Głodowski z Lidzbarka Warmińskiego – 1 629 449,06 zł
  • „TECHNOMEL” Kazimierz Kozieł z Lidzbarka Warmińskiego – 1 411 215,64 zł
  • Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa „PYZAK” z Lidzbarka Warmińskiego – 1 592 152,86 zł
 
Projekt „Wspólne inicjatywy w zakresie rozwoju i poprawy jakości oraz dostępności infrastruktury społecznej poprzez modernizację dróg rejonu Guriewsk i Gminy Sępopol” realizowany jest dzięki wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014-2020. Beneficjentem wiodącym projektu jest Gmina Sępopol, drugim beneficjentem zaś Zarząd Dróg Miasta Guriewsk. Okres realizacji projektu: 1.07.2020 – 31.12.2021.
 
 
 
 
This document has been produced with the financial assistance of the European Union, under the Poland-Russia Cross-border Cooperation Programme 2014-2020. The contents of this document are the sole responsibility of Commune of Sepopol and under no circumstances can be regarded as reflecting the position of the European Union, the Managing Authority or the Joint Technical Secretariat of the Poland-Russia CBC Programme 2014-2020.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją