Polska-Rosja

Niebawem ruszy przebudowa drogi w Różynie

 • 02-03-2021

         
 
Lista dróg gruntowych w gmine Sępopol, oczekujących na utwardzenie sukcesywnie się skraca. Burmistrz Irena Wołosiuk, podpisała umowę z przedsiębiorstwem Artur Wojtkiewicz Art-Bet, dotyczącą przebudowa drogi w Różynie.
       Na inwestycję pozyskaliśmy dotację z programu transgranicznego Polska-Rosja. Dzięki temu budżet Sępopola zostanie obciążony nie sumą 447 159,12 zł, co jest całkowitym kosztem wykonania inwestycji, lecz 44 715,91 zł. Dzięki pracy urzędników oraz zaangażowaniu władz gminy zaoszczędziliśmy ponad 400 tysięcy złotych.

Całkowita szerokość nowej drogi będzie wynosiła 5,7 m, a głębokość nowych warstw konstrukcyjnych wyniesie 57 cm. Nowa konstrukcja drogi składać się będzie z 4 warstw, odpowiednio: warstwy odsączającej o grubości 15 cm, warstwy podbudowy o grubości 22 cm, podsypki cementowo-piaskowej i zwieńczona zostanie płytami drogowymi o grubości 15 cm. Wody opadowe odprowadzane zostaną do rowów chłonnych, zlokalizowanych po obu stronach drogi.

Wybór rodzaju nawierzchni przewidzianej w inwestycji podyktowany jest możliwościami finansowymi gminy. Wychodzimy z założenia, iż lepiej jest wykonać więcej dróg w tańszej technologii, by nadgonić wieloletnie zaniedbania. Wiele dróg w naszej gminie ma jeszcze nawierzchnię gruntową i priorytetem jest sukcesywne pokrywanie ich twardą nawierzchnią, dzięki której mieszkańcy w okresach wzmożonych opadów nie będą musieli brodzić w błocie, a latem poruszać się w tumanach kurzu. 

Przeprowadzane w minionych latach jedynie doraźne naprawy, generowały znaczne wydatki i co najważniejsze, nie przynosiły trwałych efektów poprawy nawierzchni. Naprawy wytrzymywały tylko okres suszy, a droga ulegała ponownemu zniszczeniu z chwilą wystąpienia pierwszych opadów deszczu. Tak jest zawsze w przypadku dróg o nawierzchni szutrowej.

Szansa na poprawę stanu technicznego drogi pojawiła się w chwili ogłoszenia nabory wniosków, w ramach programu transgranicznego Polska-Rosja, gdzie dofinansowanie prac inwestycyjnych wynosi 90 proc. Wybieraliśmy takie drogi, na które była największa szansa pozyskania dofinansowania.

W zasobie dróg gminny łącznie znajduje się ponad 300 km, z których bardzo wiele wymaga podjęcia pilnych prac, na które gmina ze względu na bardzo niskie dochody nie ma wystarczających środków w budżecie. Dlatego wybieraliśmy takie drogi, na które była największa szansa pozyskania dofinansowania. Stąd też decyzja o wyborze między innymi drogi w Różynie.

Warto wspomnieć, że w identycznej technologii powstaną lub są w trakcie powstawania drogi w Romankowie, odcinek Domarady-Wodukajmy, czy też sukcesywnie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego drogi np. w miejscowościach: Prętławki, Stopki Osada, Rygarby, Wiatrowiec, Liski, czy też ze środków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w miejscowości Majmławki.

Zastosowanie płyt drogowych ma tę przewagę, oprócz oczywistej jaką jest znacząco niższy koszt budowy, że z chwilą uzyskania zewnętrznych środków na zmianę nawierzchni np. na beton asfaltowy, można bez zniszczenia dotychczasową nawierzchnię rozebrać i ponownie ułożyć na innej drodze np. na drogach prowadzących do zabudowy kolonijnej wsi. Tak zrobiono już jakiś czas temu np. w miejscowości Stopki Osada, zmieniając drogę gruntową we wsi na wykonaną z płyt pochodzących z rozbiórki starej drogi.
 
W ogłoszonym postępowaniu w ramach ustawy prawo zamówień publicznych złożono rekordową ilość, bo aż 11 ofert dotyczących wykonania inwestycji. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma p. Artura Wojtkiewicza ART-BET, posiadająca siedzibę na terenie naszej gminy. Pozostałe firmy które złożyły swoje oferty to:
 
 • Usługi Transportowe Artur Kotarski z Polskiej Wsi – 467 433,58 zł
 • Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów DROMO Sp. z o.o. z Ostródy – 688 539,04 zł
 • ŻWIR – WIK S.C. z Rusajn – 512 211,20 zł
 • „Kwiat” Mariusz Kwieciński z Sępopola – 464 512,77 zł
 • P.H.U. „MARPOL”  Marcin Szutowicz z Wiatraka – 535 979,76 zł
 • BUDOKOP Piotr Głodowski z Lidzbarka Warmińskiego – 692 044,53 zł
 • Zakład Usług „EKO - WOD” Michał Czarnecki z Kętrzyna – 462 070,63 zł
 • Usługi Brukarskie i Budowlane Waldemar Komsta z Bisztynka – 494 530,43 zł
 • „TECHNOMEL” Kazimierz Kozieł z Lidzbarka Warmińskiego – 492 057,39 zł
 • Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa „PYZAK” z Lidzbarka Warmińskiego – 648 000,17 zł
This document has been produced with the financial assistance of the European Union, under the Poland-Russia Cross-border Cooperation Programme 2014-2020. The contents of this document are the sole responsibility of Commune of Sepopol and under no circumstances can be regarded as reflecting the position of the European Union, the Managing Authority or the Joint Technical Secretariat of the Poland-Russia CBC Programme 2014-2020.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją