RFIL

Remont chodnika przy ul.Leśnej w 100% ze środków zewnętrznych.

  • 07-12-2020
Rozpoczęto II etap prac zapoczątkowanych jeszcze w 2018 roku.
          Ruszyły prace dotyczące wymiany chodnika przy ulicy Leśnej w Sępopolu. W ogłoszonym postępowaniu zmierzającym do wyłonienia wykonawcy prac, w wyznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty firm zainteresowanych realizacją inwestycji. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma z Sępopola – „KWIAT” p. Mariusza Kwiecińskiego, na kwotę 21 000 zł. Odcinek na którym będą prowadzone prace wynosi około 200 metrów bieżących. Środki jakie gmina przeznaczyła na wykonanie prac pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i pokryją 100% wszystkich kosztów. Zakres obecnie realizowanej inwestycji stanowi kontynuację wykonanych pod koniec 2018 roku prac i jest II etapem remontu, a zarazem ostatnim dotyczącym nawierzchni chodnika przy ulicy Leśnej. Inwestycja zostanie zakończona jeszcze w obecnym roku.
 
          Za utrudnienia wywołane prowadzonymi pracami mieszkańców ulicy Leśnej przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

8Galeria zdjęć: Remont chodnika przy ul.Leśnej - 2020

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

2Galeria zdjęć: Remont chodnika przy ul.Leśnej - 2018

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją