RFIL

Budowa drogi w Smolance.

  • 30-12-2020

 
 

 
Kolejny przetarg na budowę drogi w ramach programu transgranicznego został rozstrzygnięty. Dofinansowanie 90%, pozostałe 10% pokryje RFIL.

Wyłoniono wykonawcę przebudowy drogi gminnej 121012N, zlokalizowanej w obrębie Smolanka. W ogłoszonym postępowaniu przetargowym wpłynęło 6 ofert dotyczących wykonania prac budowlanych, następujących firm:
 
  • PRD sp. z o.o. z Lidzbarka Warmińskiego – 598 753,51 zł
  • STRABAG sp. z o.o. z Pruszkowa – 936 703,57 zł
  • ŻWIR-WIK s.c. z Rusajn – 530 643,37 zł
  • ASFALT-TECHNIK sp. z o.o. z Olsztyna – 739 770,24 zł
  • Konsorcjum: PBDiM sp. z o.o. i ALTON sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego,– 576 832,96 zł
  • PTSB „PYZAK” z Lidzbarka Warmińskiego – 965 893,44 zł
 
Wszystkie oferty zawierały identyczny okres gwarancji na wykonane prace, wynoszący 60 miesięcy. Środki jakie gmina przeznaczyła na przebudowę drogi wynosiły 639 085,91 zł i pochodzą z programu transgranicznego Polska-Rosja 2014-2020. Dofinansowanie inwestycji wyniesie 90% całkowitych kosztów kwalifikowanych. Termin rozpoczęcia prac uzależniony jest od aktualnie panujących warunków atmosferycznych, a maksymalny końcowy termin wykonania to sierpień przyszłego roku. Nowa konstrukcja drogi składać się będzie z 4 warstw, odpowiednio: warstwy odsączającej z kruszywa o grubości 35 cm, warstwy podbudowy z kruszyw łamanych o grubości 22 cm, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 8 cm oraz warstwy ścieralnej o grubości 4 cm. Łącznie powstanie nowa konstrukcja o grubość 69 cm. Taka konstrukcja drogi według obowiązujących norm, powinna zapewnić jej wieloletnią trwałość. Szerokość nawierzchni drogi to 5,5 m, a łączna szerokość poboczy to 2 metry. Wody opadowe z uwagi na zaprojektowany odpowiednio 2% i 6% spadek poprzeczny odprowadzane zostaną do rowów chłonnych, zlokalizowanych po obu stronach drogi, co dodatkowo pozytywnie wpłynie na konstrukcję drogi.
            W najbliższych dniach planowane jest ogłoszenie przetargów dla kolejnych odcinków dróg, których wykonanie planowane jest na przyszły rok.
 
 
This document has been produced with the financial assistance of the European Union, under the Poland-Russia Cross-border Cooperation Programme 2014-2020. The contents of this document are the sole responsibility of Commune of Sepopol and under no circumstances can be regarded as reflecting the position of the European Union, the Managing Authority or the Joint Technical Secretariat of the Poland-Russia CBC Programme 2014-2020.

12Galeria zdjęć: Smolanka - droga przed inwestycją

7Galeria zdjęć: Smolanka - zawarcie umowy

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją