RFIL

1 300 000 złotych na wodociągi

  • 20-06-2021
Otrzymaliśmy rządowe wsparcie dla gmin popegeerowskich w ramach RFIL…
 
          Kolejne inwestycje w gminie Sępopol, tym razem za 1 300 000 złotych. Urząd Miejski w Sępopolu pozyskał z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę sieci wodociągowej łączącej dawne wsie popegeerowskie Stopki Osada, Masuny, Dzietrzychowo oraz miasto Sępopol. Promesy wręczał p.Błażej Poboży (wiceminister spraw wewnętrznych i administracji) oraz p.Artur Chojecki (wojewoda warmińsko-mazurski).
          Nadrabiamy inwestycyjne zaległości. Urząd Miejski w Sępopolu aktywnie zabiega by jak najwięcej środków finansowych pozyskać z zewnątrz, bo potrzeb jest jeszcze wiele. Skromy budżet gminy nie pozwala na to, aby w ramach własnych dochodów finansować remonty dróg, budowę sieci wodociągowych oraz realizować inne potrzebne inwestycje. Dlatego Irena Wołosiuk, burmistrz Sępopola zatrudniła w urzędzie miejskim specjalistów, którzy zajmują się tworzeniem nowych wniosków na pozyskiwanie dofinansowań inwestycji miejskich z funduszy zewnętrznych krajowych i zagranicznych.
           Tym razem otrzymaliśmy wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. To środki przeznaczone na sfinansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w gminach, w których funkcjonowały niegdyś państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Nasza inwestycja dotyczy budowy nowej sieci wodociągowej, łączącej dawne wsie popegeerowskie: Stopki Osada, Masuny, Dzietrzychowo oraz miasto Sępopol. Wiemy, że potrzeb jest jeszcze sporo, dlatego urzędnicy pracują nad kolejnymi wnioskami na dofinansowanie nowych inwestycji.
Łącznie nasze województwo otrzymało kwotę 47 milionów zł rządowego dofinansowania, które trafi do 48 gmin. Łącznie w skali całego kraju to aż 340 mln zł. Dofinansowanie prócz naszej gminy z powiatu bartoszyckiego otrzymała jeszcze zaprzyjaźniona z nami gmina Bartoszyce.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją