RFIL

13 dróg uzyskało dofinansowanie w wysokości 95%

 • 29-10-2021
Dzięki blisko 8 000 000 zł z programu „Polski Ład” kolejne drogi zostaną gruntownie przebudowane.
          21 października na zamku w Nidzicy premier p. Mateusz Morawiecki przekazał zaproszonym samorządowcom oficjalną informację dotyczącą wyników pierwszego pilotażowego naboru wniosków w ramach programu „Polski Ład”. Samorządy mogły składać wnioski na inwestycje między innymi: drogowe, wodociągowe, kanalizacyjne. Trzy wnioski złożone przez naszą gminę dotyczyły inwestycji drogowych, w których zakresie ujęto również wymianę: nawierzchni chodników, instalacji wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej, a także wybudowanie wzdłuż dróg kanałów technologicznych umożliwiających ułożenie w późniejszym okresie sieci teletechnicznych. Spośród trzech złożonych wniosków, dofinansowanie uzyskał jeden wniosek który zawiera 13 odcinków dróg. Dofinansowanie jakie uzyskała gmina pokryje 95% kwalifikowanych kosztów inwestycji. Jest to najwyższe dofinansowanie jakie kiedykolwiek możliwe było do uzyskania w naborach konkursowych  na tego typu inwestycje. Warto przypomnieć, że również bardzo duże dofinansowanie, jednak odrobinę mniejsze, bo wynoszące 90%, gminy mogły uzyskać w programie transgranicznym Polska-Rosja, jednak dofinansowanie otrzymały zaledwie 3 samorządy, w tym nasz. Większe dofinansowanie można uzyskać jedynie w ramach bezzwrotnej pomocy finansowej udzielanej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wynoszącej aż 100%. O takie wsparcie nasza gmina występuje corocznie już od kilku lat. Za to udzielaną pomoc bardzo dziękujemy, zwłaszcza dyrektorowi KOWR O/T Olsztyn p. Grzegorzowi Kierozalskiemu. Natomiast ogromne słowa podziękowania należą się posłowi ziemi bartoszyckiej p. Adamowi Ołdakowskiemu. To przede wszystkim dzięki jego pomocy nasza gmina uzyskała to gigantyczne wsparcie finansowe, które umożliwi wykonanie prac na kolejnych odcinkach dróg, tak oczekiwanych przez mieszkańców.
 
          W ramach inwestycji planowana jest przebudowa następujących ulic:
 • ul. Ogrodowej,
 • ul. Włókienniczej,
 • ul. Spółdzielczej,
 • ul. Mickiewicza,
 • ul. Piaskowej,
 • ul. Nad Gubrem,
 • ul. Bocznej,
 • ul. Dworcowej etap I, (etap II obecnie jest realizowany ze środków RFRD)
 • ul. Krótkiej,
 • ul. Przemysłowej,
 • rozwidlenie al. Wojska Polskiego przy byłej Roszarni,
 • oraz 2 odcinków dróg w miejscowości Dzietrzychowo.
 
          Łącznie wsparcie z programu „Polski Ład”, w wysokości 24 mld zł otrzyma 2785 jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski. Operatorem Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych jest Bank Gospodarstwa Krajowego.
 
            W przygotowaniu są kolejne nasze wnioski do 2 naboru w ramach programu „Polski Ład”. Tym razem nasza gmina będzie mogła złożyć 3 wnioski (na podobnych zasadach jak to było w pierwszym naborze) oraz dodatkowo 2 dzięki temu, że na naszym terenie niegdyś funkcjonowały Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej. Mamy nadzieję, że również i w tym naborze uzyskamy wsparcie naszych kolejnych inwestycji.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

13Galeria zdjęć: Drogi - Polski Ład

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją