RFIL

Przebudowa kolejnej drogi zakończona. Dworcowa w Sępopolu odzyskała blask

  • 18-05-2022
          Nie do poznania zmieniła się ulica i plac Dworcowy w Sępopolu. Zniknęły stare krawężniki, płyty chodnikowe i dziurawa nawierzchnia jezdni. Teraz chodniki są z kostki betonowej, natomiast na jezdni i ścieżkach rowerowych ułożony został nowy asfalt, w pełnej 4 warstwowej konstrukcji.

 
          Ulica od wielu lat wymagała remontu, dlatego władze gminy intensywnie zabiegały o środki zewnętrze na ten cel. Realizacja inwestycji była możliwa dzięki pozyskaniu, przez Urząd Miejski w Sępopolu, środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 360 382,24 zł oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w pozostałej kwocie 399 366,58 zł. Cała inwestycja kosztowała 759 748,82 zł i sfinansowana została w 100% ze środków zewnętrznych.

          Podczas prac zmodernizowano podbudowę oraz nawierzchnię jezdni. Ułożono nowe, estetyczne chodniki z kostki betonowej. Zbudowane zostały również zatoki parkingowe i autobusowe. Wymieniono sieć wodociągową oraz wybudowaną zupełnie nową kanalizację deszczową, a także kanał technologiczny umożliwiający umieszczenie w przyszłości sieci teletechnicznych bez konieczności ingerencji w nawierzchnię. Wykonane prace wpłynęły pozytywnie na usprawnienie ruchu samochodowego oraz poprawę bezpieczeństwa pieszych. Od tej chwili do Miejsca Obsługi Rowerzystów wybudowanego w ciągu ścieżki rowerowej Green Velo, a zlokalizowanego na sępopolskim dworcu, do którego prowadzi ścieżka rowerowa.

Wykonawcą robót budowlanych była firma ALTOR Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego.


          Niebawem dzięki środkom z programu Polski Ład zostanie przebudowane kolejne 11 ulic w Sępopolu i 2 Dzietrzychowie, a także dzięki środkom z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - droga w Wiatrowcu. Zakończone zostaną również prace na drodze w Smolance, a na wyłonienie wykonawcy czekają kolejne odcinki dróg w tej miejscowości.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

9Galeria zdjęć: ul. Dworcowa II

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

9Galeria zdjęć: ul. Dworcowa II przed inwestycją

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją