Programy Rządowe

Remont mieszkania w miejscowości Gierkiny, gmina Sępopol

  • 04-05-2022
Finansowe wsparcie z programu "Za życiem".
 
Zadanie: ,,Remont mieszkania w miejscowości Gierkiny, Gmina Sępopol”,
w ramach Programu:  ,,Za życiem” – mieszkania chronione na rok 2022.
 
Cel zadania: uksztaltowanie w osobach przebywających w mieszkaniu chronionym umiejętności do samodzielnego życia rodzinnego, społecznego i zawodowego
 
Typ operacji: Remont mieszkania i przystosowanie go dla osób z niepełnosprawnością
Dofinansowanie zadania: 112 480,00 zł
Całkowita wartość zadania: 140 600,00 zł
 
      W lokalu mieszkalnym planowane jest wykonanie gruntownego remontu wszystkich pomieszczeń (6 izb), a także kompleksowe wyposażenie w niezbędny sprzęt.
 
      W oparciu o dane uzyskane w trakcie bieżącej pracy przez rejonowych pracowników socjalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępopolu, dokonano analizy potrzeb wskazujących na konieczność utworzenia mieszkania chronionego         w gminie Sępopol dla osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym. Osoby te wymagają procesu usamodzielnienia, wypełnienia ról społecznych, podtrzymywania proponowanego, adekwatnego do potrzeb procesu terapii, a także poprawy warunków mieszkaniowych.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją