Aktualności

Konsultacje społeczne programu Cittaslow. Prosimy o uwagi do zapisów programu

  • 16-11-2021
Dobiegły końca prace nad projektem dokumentu „Miasta dobrego życia 2030. Program rozwoju miast sieci Cittaslow województwa warmińsko-mazurskiego”. Prosimy w imieniu Stowarzyszenia o ewentualne uwagi. 
Program został dostosowany do zapisów krajowych I regionalnych dokumentów strategicznych odnoszących się bezpośrednio do funduszy Unii Europejskiej na lata 2021 – 2027 oraz do obowiązujących i projektowanych aktów prawnych dotyczących wdrażania wspomnianych funduszy. Wykorzystano w nim informacje i opinie pozyskane w trakcie konsultacji prowadzonych we wstępnej fazie przygotowań.
 
Jest to dokument, który pomóc w sprawnej realizacji założeń rozwojowych gmin – członków Stowarzyszenia i dlatego ważnym jest aby uzyskał on pozytywną aprobatę naszych lokalnych społeczności. Dlatego też prosimy w imieniu Stowarzyszenia o ewentualne uwagi do zapisów programu w fazie ostatecznych konsultacji społecznych, najpóźniej do 16.12.2021r.
 
Tabelę z uwagami prosimy przesyłać na adres: cebulska.bozena@gmail.com lub stowarzyszenie.cittaslow@gmail.com 
 
lub pocztą na adres Stowarzyszenia „Polskie Miasta Cittaslow”, ul. Piłsudskiego 32/11, 10-578 Olsztyn do dnia 16 grudnia 2021 r.
 
 
Dokumenty do pobrania: 
 
 
 
(Na zdjęciu mapa województwa warmińsko-mazurskiego z siecią miast cittaslow)
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją