Aktualności

Konsultacje społeczne programu rozwoju miast sieci Cittaslow

  • 12-12-2021
Dobiegły końca prace nad projektem dokumentu „Miasta dobrego życia 2030. Program rozwoju miast sieci Cittaslow województwa warmińsko-mazurskiego”.  Konsultacje Programu rozwoju miast Cittaslow trwają do 20. grudnia 2021r.
 
Został on dostosowany do zapisów krajowych i regionalnych dokumentów strategicznych odnoszących się bezpośrednio do funduszy Unii Europejskiej na lata 2021 – 2027 oraz do obowiązujących i projektowanych aktów prawnych dotyczących wdrażania wspomnianych funduszy. Wykorzystano w nim informacje i opinie pozyskane w trakcie konsultacji prowadzonych we wstępnej fazie przygotowań.
 
Jest to dokument, który pomóc w sprawnej realizacji założeń rozwojowych gmin – członków Stowarzyszenia i dlatego ważnym jest aby uzyskał on pozytywną aprobatę naszych lokalnych społeczności. Informujemy, że konsultacje Programu rozwoju miast Cittaslow trwają do 20. grudnia 2021r.  włącznie. Zachęcamy Państwa do udziału.

Tabelę z uwagami prosimy przesyłać na adres e-mail: cebulska.bozena@gmail.com lub stowarzyszenie.cittaslow@gmail.com lub pocztą na adres Stowarzyszenia „Polskie Miasta Cittaslow”, ul. Piłsudskiego 32/11, 10-578 Olsztyn do dnia 16 grudnia 2021 r.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją