Projekty UE

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Romankowie

  • 25-10-2019
                                                                    
 
 
Projekt „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Romankowie”
 
w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020
 
Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
 
Dofinansowanie projektu: 63 126, 35
 
Całkowita wartość projektu: 99 208, 47
 
Celem projektu jest wzrost działań kulturalnych i edukacyjnych oraz wzmocnienie kapitału społecznego poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej w Romankowie. Przebudowana świetlica zaspokoi potrzeby kulturalne i społeczne oraz pozytywnie wpłynie na poprawę jakości zycia mieszkańców Romankowa.
 
W ramach projektu zostanie wykonane: wymiana pokrycia dachowego, przemurowanie kominów oraz docieplenie budynku, uzupełnienie tynków, szpachlowanie i malowanie pomieszczeń świetlicy, poprawa komunikacji dla osób niepełnosprawnych.
 
Realizacja projektu przyczyni się do polepszenia jakości życia mieszkańców, zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców sołectwa Romankowa, jak również turystów odwiedzających gminę poprzez poprawę stanu funkcjonalno-użytkowego świetlicy wiejskiej. Świetlica wiejska stanie się miejscem wspólnego i efektywnego spędzania czasu przez mieszkańców wsi oraz fundamentem dla późniejszych inicjatyw, prowadzonych zajęć artystycznych, opiekuńczo-wychowawczych lub innych inicjatyw społecznych które przyczynią się do większej integracji mieszkańców, stworzą miejsca spotkań dzieci, młodzieży i osób starszych.
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją