Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 21/03/23, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Pozostałe aktualności

Nowe oblicze świetlicy.

Zakończono prace remontowe świetlicy w Romankowie.
          W ostatnich dniach komisja powołana do odbioru robót budowlanych zakończyła swoje prace. Był to ostatni etap procesu budowlanego dotyczącego remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Romankowo. Zakres prac remontowych zawierał między innymi: wymianę pokrycia dachowego (z azbestu na blachodachówkę), termoizolację ścian, wymianę okien drewnianych, wykonanie dodatkowego wejścia do budynku od strony placu zabaw, wymianę orynnowania, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, remont schodów wejściowych, wykonanie opaski wokół budynku z kostki betonowej oraz wymianę drzwi wejściowych, zarówno od frontu jaki i szczytu budynku. Środki przeznaczone na tę inwestycję pochodziły z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które gmina uzyskała pod koniec 2018 roku, w ramach ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski postępowania konkursowego. Wsparcie finansowe wynosi około 63% kosztów kwalifikowanych, objętych dofinansowaniem. Prace budowlane przeprowadziła lokalna firma z Sępopola p. Pawła Puciato, która złożyła najkorzystniejszą ofertę finansową, w postępowaniu dotyczącym wyłonienia wykonawcy, na kwotę nieco ponad 90 000 zł. Dzięki wykonaniu tej inwestycji budynek stanie się bardziej energooszczędny, zyska również na estetyce wygląd budynku, a co najważniejsze utylizacji poddane zostało dotychczasowe szkodliwe dla zdrowia azbestowe pokrycie dachu.
          Jest to kolejna świetlica, zaraz po świetlicy w Masunach, Liskach, Długiej, Różynie, Rusajnach, Stopkach Osadzie, Szczurkowie, która przeszła prace remontowe. Dzięki tym inwestycjom na terenach wsi powstają miejsca podnoszące standard życia mieszkańców, jak również w oparciu o które mogą rozpocząć działalność np. „Koła Gospodyń Wiejskich”, integrując społeczność lokalną. Świetlice są również miejscem organizacji rodzinnych imprez, takich jak: imieniny, urodziny, chrzciny, komunie, wesela, „andrzejki”, czy też bale karnawałowe oraz sylwestrowe .
         W gminie Sępopol na remont czekają jeszcze kolejne świetlice, których świetność dawno już przeminęła, a dopiero za kadencji obecnej p. burmistrz na sprawę spojrzano kompleksowo, planując sukcesywnie w miarę bardzo skromnych własnych możliwości finansowych wykonywanie remontów. Planując inwestycje z punktu widzenia finansów gminy, nieodzownym jest wspieranie się środkami pochodzącymi z unii europejskiej. Dlatego też, sukcesywnie staramy się startować w konkursach ogłaszanych w ramach środków RPO, PROW, czy też wspierając się innymi źródłami finansowania np. z KOWR. Tak też było i tym razem.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

8Galeria zdjęć: Świetlica w Romankowie

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres urzędu

URZĄD MIEJSKI
W SĘPOPOLU
ul. 11 Listopada 7
11 -210 Sępopol
 
Tel. (89) 76 13 181        
Nr fax. (089) 679 08 21
 
e-mail : sepopol@sepopol.pl
NIP: 743-20-21- 679  REGON: 510743628
 
Nr konta 28 8855 0004 2004 0008 5316 0001
 
Pracujemy
poniedziałek  8.00 - 16.00
wtorek  - piątek 7.15 - 15.15
 

Godziny przyjęć interesantów:

Burmistrz
Irena Wołosiuk
 
zaprasza  interesantów:  
poniedziałek-piątek
w godzinach pracy Urzędu

Gminy Partnerskie

  • Logo: Lägerdorf Lägerdorf
  • Logo: Prawdinsk Prawdinsk