Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 21/07/24, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Kontakt

Kontakt z Urzędem Miejskim w Sępopolu

IMIE I NAZWISKO
STANOWISKO
NUMER TELEFONU
E-MAIL
IRENA WOŁOSIUK
Burmistrz
89 761 31 81
burmistrz@sepopol.pl
PIOTR ŁAZAR
Zastępca Burmistrza
zcaburmistrza@sepopol.pl
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY
BEATA PAKUŁA
Sekretarz Gminy
89 761 31 61
sekretarz@sepopol.pl
KATARZYNA KARWOWSKA
ds. organizacyjnych i kadr
89 761 31 81
sepopol@sepopol.pl
IWONA OLECHOWSKA- PILUK
ds. samorządowych
89 761 32 92
biuro_rady@sepopol.pl
IWONA SZYMSKA
z-ca Kierownika USC,
ds. archiwum zakładowego
89 761 31 60
usc@sepopol.pl
AGNIESZKA MŁYŃSKA
ds. ewidencji ludności i dowodów
WYDZIAŁ FINANSOWY
Referat Finansowo-Podatkowy
BARBARA PIETRASZKO
Skarbnik
89 300 02 36
skarbnik@sepopol.pl
KATARZYNA MARKIEWICZ
ds. wymiaru podatków
89 307 04 95
k.markiewicz@sepopol.pl
EWELINA FARELNIK-PERCHACZ
ds. księgowości budżetowej
89 307 04 52
e.perchacz@sepopol.pl
KORNELIA SIEDLER
k.siedler@sepopol.pl
ANNA MALAZDRA
ds. płac i ubezpieczeń społecznych
a.malazdra@sepopol.pl
BEATA SZYMSKA
ds. księgowości
pozostałych dochodów
89 761 35 81
b.szymska@sepopol.pl
JOANNA WÓJTOWICZ
j.wojtowicz@sepopol.pl
KRYSTYNA WYSZKOWSKA
ds. obsługi kasy
89 307 00 35
kasa@sepopol.pl
Referat Obsługi Finansowej Oświaty
BEATA SUCHOSTAWSKA
Główna księgowa ds. oświaty
89 761 31 56
finanse.oswiata@sepopol.pl
ELWIRA TKACZUK
ds. płac i ubezpieczeń społecznych
e.tkaczuk@sepopol.pl
WYDZIAŁ GOSPODARKI I INFRASTRUKTURY
ANDRZEJ WOŹNIAK
Naczelnik Wydziału
89 300 03 32
naczelnik@sepopol.pl
ELŻBIETA ROMAN
ds. zagospodarowania przestrzennego
89 761 14 51
e.roman@sepopol.pl
JOANNA DĄBKOWSKA
ds. mienia komunalnego
j.dabkowska@sepopol.pl
TERESA ŻEJMO-SMYK
ds. gospodarki nieruchomościami i działalności gospodarczej
89 761 35 38
dzialalnosc.zgi@sepopol.pl
IZABELA WÓJCIK
ds. gospodarowania odpadami komunalnymi
i.wojcik@sepopol.pl
IRENA SIEMASZKO
ds. ochrony środowiska
89 307 00 78
i.siemaszko@sepopol.pl
EWA SKAŁECKA
ds. inwestycji  i budownictwa
89 300 03 32
inwestycje@sepopol.pl
SAMODZIELNE STANOWISKA
MAGDALENA JAKUBOWSKA
ds. oświaty, kultury i sportu
89 761 40 90
oswiata@sepopol.pl
ALEKSANDRA MACIEJEWSKA
ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych
89 307 01 39
oc@sepopol.pl
Wakat
ds. promocji
89 761 35 38
promocja@sepopol.pl
 

Kontakt - stopka

Modernizacja Świetlicy w Ostrym Bardzie

Inwestycja wspierana przez LGD "Barcja" w wysokości 63,63%...
Ostre Bardo, malownicza wieś położona w sercu Barcji, od lat słynie z gościnności także miejsca zgromadzeń religijnych dla wiernych wyznania greckokatolickiego. Jednym z centralnych punktów życia społeczności lokalnej jest świetlica wiejska, pełniąca funkcję miejsca spotkań mieszkańców, organizacji uroczystości sołeckich, rodzinnych oraz kościelnych. W ramach ciągłego dążenia do poprawy warunków życia mieszkańców oraz zapewnienia atrakcyjnych miejsc do organizacji różnego rodzaju spotkań mieszkańców, gmina podjęła decyzję o gruntownej modernizacji świetlicy.
 
Środki na ten cel zostały pozyskane dzięki pracownikom gminy z LGD „Barcja”, która wspiera inicjatywy rozwojowe na obszarach wiejskich. Projekt modernizacji świetlicy został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020, z dofinansowaniem w wysokości imponujących 63,63%. Kwota jaką otrzymaliśmy to ponad 240 000 złotych. Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym złożyła firma Pana Stanisława Góreckiego z Bisztynka na kwotę 200 000 złotych.
 
Inwestycja, której prace rozpoczną się w przyszłym tygodniu, przyniesie zmiany zarówno wizualne, funkcjonalne, jak i techniczne. Remont pomieszczeń ma na celu stworzenie przestrzeni, która będzie sprzyjała różnorodnym aktywnościom społecznym, kulturalnym oraz rekreacyjnym.
 
Planowane udogodnienia obejmują nie tylko odświeżenie wnętrza i zastosowanie nowoczesnych materiałów wykończeniowych, ale także dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dodatkowo, z myślą o zwiększeniu funkcjonalności, przewidziano rozbudowę sali głównej oraz stworzenie dodatkowych pomieszczeń, które będą służyć jako zaplecze sanitarne. Planowana jest również wymiana między innymi systemu ogrzewania, tynków wewnętrznych, schodów wewnętrznych, podłóg, drzwi, kominów.
 
Jednym z istotnych aspektów projektu jest zachowanie charakteru lokalnej społeczności oraz uwzględnienie specyfiki otoczenia. Świetlica wiejska w Ostrym Bardzie, ze względu na swoje sąsiedztwo z historyczną cerkwią, pełni również rolę miejsca organizacji uroczystości kościelnych. Dlatego też, w ramach modernizacji, szczególną uwagę poświęcono estetyce oraz funkcjonalności przestrzeni, aby zachować harmonię z otoczeniem.
 
Całkowita realizacja prac planowana jest do maja 2024 roku. Po zakończeniu modernizacji, mieszkańcy Ostrego Barda będą mieli do dyspozycji odnowioną, nowoczesną świetlicę, która stanie się nie tylko miejscem spotkań, ale także miejscem do zacieśniania więzi społecznych.
 
Inicjatywa ta nie tylko podkreśla zaangażowanie gminy w rozwój lokalnej społeczności. Dzięki środkom pozyskanym z programu PROW 2014-2020 oraz wsparciu LGD Barcja, możliwe stało się zrealizowanie tej niezwykle potrzebnej inwestycji, która przyniesie korzyści mieszkańcom Ostrego Barda na kolejne lata.
URZĄD MIEJSKI
W SĘPOPOLU
ul. 11 Listopada 7
11 -210 Sępopol
 
Tel. (89) 76 13 181        
Nr fax. (089) 679 08 21
 
e-mail : sepopol@sepopol.pl
NIP: 743-20-21- 679  REGON: 510743628
 
Nr konta 28 8855 0004 2004 0008 5316 0001
 
Pracujemy
poniedziałek  8.00 - 16.00
wtorek  - piątek 7.15 - 15.15
 

Godziny przyjęć interesantów:

Burmistrz
Irena Wołosiuk
 
zaprasza  interesantów:  
poniedziałek-piątek
w godzinach pracy Urzędu

Gminy Partnerskie

  • Logo: Lägerdorf Lägerdorf
  • Logo: Prawdinsk Prawdinsk