Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 16/07/24, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Powszechny Spis Rolny 2020

Rozpoczęcie wywiadów z rolnikami z terenu gminy w ramach Powszechnego Spisu Rolnego

          Urząd Miejski w Sępopolu informuje, że w terminie od 1 października do 30 listopada 2020r. rachmistrze terenowi na terenie naszej gminy przeprowadzają wywiady z rolnikami
z terenu gminy w ramach Powszechnego Spisu Rolnego. Udział w spisie jest obowiązkowy, wynika on z art. 7 ust 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020r. (Dz. U. z 2019 r. poz.1728 t.j. ze zm.). Zebrane dane są objęte tajemnica statystyczną.
Od dnia 10 października 2020r. do odwołania, wywiady przeprowadzane są bezpośrednio u rolnika lub telefonicznie poprzez rachmistrzów spisowych.
 
 
Rachmistrze spisowi dzwonią do rolników objętych spisem rolnym z numerów telefonu:
22 66 66 662 lub 22 27 99 999.
 
Informujemy, iż każdy rolnik, który udziela wywiadu może sprawdzić czy osoba, która się z nim kontaktuje jest rzeczywiście rachmistrzem z terenu naszej gminy. Rachmistrz spisowy legitymuje się oficjalnym identyfikatorem wydanym przez Wojewódzkie Biuro Spisowe. Identyfikator poza danymi personalnymi zawiera także upoważnienie do zbierania danych oraz hologram, pieczęć i podpis osoby wydającej dokument.
 
 
W razie wątpliwości weryfikacji rachmistrza można dokonać poprzez:
  1. formularz na https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/ ,
  2. infolinię spisową dostępną pod numerem telefonu: 22 279 99 99 wew. 1 kanał 3 "weryfikacja rachmistrza" (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora).
 
Prosimy o obdarzenie zaufaniem pracowników służb spisowych, a w szczególności rachmistrzów spisowych. Zachęcamy do udziału w spisie i przekazanie rzetelnych oraz wyczerpujących informacji o Państwa gospodarstwach rolnych.

Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny

Gminne Biuro Spisowe informuje, iż z dniem 1 września 2020 r. rozpoczął się Powszechny Spis Rolny 2020, który potrwa do 30 listopada 2020 r. Spis zostanie przeprowadzony w gospodarstwach rolnych osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych), osób prawnych oraz jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Wszystkie podmioty zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi w formie samospisu internetowego, wywiadu telefonicznego lub w trakcie bezpośredniej rozmowy z rachmistrzem terenowym.
 
Udział w Powszechnym Spisie Rolnym jest obowiązkowy.
 
czytaj dalej

Kontakt - stopka

Modernizacja Świetlicy w Ostrym Bardzie

Inwestycja wspierana przez LGD "Barcja" w wysokości 63,63%...
Ostre Bardo, malownicza wieś położona w sercu Barcji, od lat słynie z gościnności także miejsca zgromadzeń religijnych dla wiernych wyznania greckokatolickiego. Jednym z centralnych punktów życia społeczności lokalnej jest świetlica wiejska, pełniąca funkcję miejsca spotkań mieszkańców, organizacji uroczystości sołeckich, rodzinnych oraz kościelnych. W ramach ciągłego dążenia do poprawy warunków życia mieszkańców oraz zapewnienia atrakcyjnych miejsc do organizacji różnego rodzaju spotkań mieszkańców, gmina podjęła decyzję o gruntownej modernizacji świetlicy.
 
Środki na ten cel zostały pozyskane dzięki pracownikom gminy z LGD „Barcja”, która wspiera inicjatywy rozwojowe na obszarach wiejskich. Projekt modernizacji świetlicy został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020, z dofinansowaniem w wysokości imponujących 63,63%. Kwota jaką otrzymaliśmy to ponad 240 000 złotych. Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym złożyła firma Pana Stanisława Góreckiego z Bisztynka na kwotę 200 000 złotych.
 
Inwestycja, której prace rozpoczną się w przyszłym tygodniu, przyniesie zmiany zarówno wizualne, funkcjonalne, jak i techniczne. Remont pomieszczeń ma na celu stworzenie przestrzeni, która będzie sprzyjała różnorodnym aktywnościom społecznym, kulturalnym oraz rekreacyjnym.
 
Planowane udogodnienia obejmują nie tylko odświeżenie wnętrza i zastosowanie nowoczesnych materiałów wykończeniowych, ale także dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dodatkowo, z myślą o zwiększeniu funkcjonalności, przewidziano rozbudowę sali głównej oraz stworzenie dodatkowych pomieszczeń, które będą służyć jako zaplecze sanitarne. Planowana jest również wymiana między innymi systemu ogrzewania, tynków wewnętrznych, schodów wewnętrznych, podłóg, drzwi, kominów.
 
Jednym z istotnych aspektów projektu jest zachowanie charakteru lokalnej społeczności oraz uwzględnienie specyfiki otoczenia. Świetlica wiejska w Ostrym Bardzie, ze względu na swoje sąsiedztwo z historyczną cerkwią, pełni również rolę miejsca organizacji uroczystości kościelnych. Dlatego też, w ramach modernizacji, szczególną uwagę poświęcono estetyce oraz funkcjonalności przestrzeni, aby zachować harmonię z otoczeniem.
 
Całkowita realizacja prac planowana jest do maja 2024 roku. Po zakończeniu modernizacji, mieszkańcy Ostrego Barda będą mieli do dyspozycji odnowioną, nowoczesną świetlicę, która stanie się nie tylko miejscem spotkań, ale także miejscem do zacieśniania więzi społecznych.
 
Inicjatywa ta nie tylko podkreśla zaangażowanie gminy w rozwój lokalnej społeczności. Dzięki środkom pozyskanym z programu PROW 2014-2020 oraz wsparciu LGD Barcja, możliwe stało się zrealizowanie tej niezwykle potrzebnej inwestycji, która przyniesie korzyści mieszkańcom Ostrego Barda na kolejne lata.
URZĄD MIEJSKI
W SĘPOPOLU
ul. 11 Listopada 7
11 -210 Sępopol
 
Tel. (89) 76 13 181        
Nr fax. (089) 679 08 21
 
e-mail : sepopol@sepopol.pl
NIP: 743-20-21- 679  REGON: 510743628
 
Nr konta 28 8855 0004 2004 0008 5316 0001
 
Pracujemy
poniedziałek  8.00 - 16.00
wtorek  - piątek 7.15 - 15.15
 

Godziny przyjęć interesantów:

Burmistrz
Irena Wołosiuk
 
zaprasza  interesantów:  
poniedziałek-piątek
w godzinach pracy Urzędu

Gminy Partnerskie

  • Logo: Lägerdorf Lägerdorf
  • Logo: Prawdinsk Prawdinsk