Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 29/05/24, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Program "Czyste powietrze"

Zmiany w programie CIEPŁE MIESZKANIE

Załączniki

Ponad 1 110 000 złotych to środki wypłacone w naszej gminie w ramach programu "Czyste Powietrze"

Ważny komunikat w sprawie nieuczciwych ofert kierowanych do Wnioskodawców programu „Czyste Powietrze”

Co zrobić aby płacić mniej za ogrzewanie domu?

Załączniki

Czyste Powietrze...

           Uprzejmie informujemy, że w związku z zawarciem porozumienia pomiędzy Gminą Sępopol w Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuję, że w Urzędzie Miejskim w Sępopolu przy ul. 11 listopada 7, 11-210 Sępopol w pokoju nr 19 i 21 funkcjonuje gminny punkt informacyjno- konsultacyjny programu „Czyste Powietrze”. Punkt czynny od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu .
           Informacje można uzyskać także pod nr telefonów 89 761-14-51 oraz 89 761-35-38. Wszystkich zainteresowanych Beneficjentów serdecznie zapraszamy do skorzystania z dofinansowania.

 
Dane dotyczące programu "Czyste Powietrze" z terenu gminy Sępopol:
 
- złożono 107 wniosków,
- zawarto 90 umów,
- zakończono 52 przesięwzięcia,
- łącznie wypłacono beneficjentom kwotę 1 041 594,39 złotych.

Czyste powietrze

Wnioski o dofinansowanie nowych zródeł ciepła i termomodernizacji budynków jednorodzinnych można składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
 
Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać pod podanym poniżej nr telefonu i na stronie internetowej.
 
Punkt informacyjny: 89-522-02-05
 
wiecej informacji i pliki do pobrania na stronie: http://wfosigw.olsztyn.pl/czyste-powietrze/

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt - stopka

Modernizacja Świetlicy w Ostrym Bardzie

Inwestycja wspierana przez LGD "Barcja" w wysokości 63,63%...
Ostre Bardo, malownicza wieś położona w sercu Barcji, od lat słynie z gościnności także miejsca zgromadzeń religijnych dla wiernych wyznania greckokatolickiego. Jednym z centralnych punktów życia społeczności lokalnej jest świetlica wiejska, pełniąca funkcję miejsca spotkań mieszkańców, organizacji uroczystości sołeckich, rodzinnych oraz kościelnych. W ramach ciągłego dążenia do poprawy warunków życia mieszkańców oraz zapewnienia atrakcyjnych miejsc do organizacji różnego rodzaju spotkań mieszkańców, gmina podjęła decyzję o gruntownej modernizacji świetlicy.
 
Środki na ten cel zostały pozyskane dzięki pracownikom gminy z LGD „Barcja”, która wspiera inicjatywy rozwojowe na obszarach wiejskich. Projekt modernizacji świetlicy został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020, z dofinansowaniem w wysokości imponujących 63,63%. Kwota jaką otrzymaliśmy to ponad 240 000 złotych. Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym złożyła firma Pana Stanisława Góreckiego z Bisztynka na kwotę 200 000 złotych.
 
Inwestycja, której prace rozpoczną się w przyszłym tygodniu, przyniesie zmiany zarówno wizualne, funkcjonalne, jak i techniczne. Remont pomieszczeń ma na celu stworzenie przestrzeni, która będzie sprzyjała różnorodnym aktywnościom społecznym, kulturalnym oraz rekreacyjnym.
 
Planowane udogodnienia obejmują nie tylko odświeżenie wnętrza i zastosowanie nowoczesnych materiałów wykończeniowych, ale także dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dodatkowo, z myślą o zwiększeniu funkcjonalności, przewidziano rozbudowę sali głównej oraz stworzenie dodatkowych pomieszczeń, które będą służyć jako zaplecze sanitarne. Planowana jest również wymiana między innymi systemu ogrzewania, tynków wewnętrznych, schodów wewnętrznych, podłóg, drzwi, kominów.
 
Jednym z istotnych aspektów projektu jest zachowanie charakteru lokalnej społeczności oraz uwzględnienie specyfiki otoczenia. Świetlica wiejska w Ostrym Bardzie, ze względu na swoje sąsiedztwo z historyczną cerkwią, pełni również rolę miejsca organizacji uroczystości kościelnych. Dlatego też, w ramach modernizacji, szczególną uwagę poświęcono estetyce oraz funkcjonalności przestrzeni, aby zachować harmonię z otoczeniem.
 
Całkowita realizacja prac planowana jest do maja 2024 roku. Po zakończeniu modernizacji, mieszkańcy Ostrego Barda będą mieli do dyspozycji odnowioną, nowoczesną świetlicę, która stanie się nie tylko miejscem spotkań, ale także miejscem do zacieśniania więzi społecznych.
 
Inicjatywa ta nie tylko podkreśla zaangażowanie gminy w rozwój lokalnej społeczności. Dzięki środkom pozyskanym z programu PROW 2014-2020 oraz wsparciu LGD Barcja, możliwe stało się zrealizowanie tej niezwykle potrzebnej inwestycji, która przyniesie korzyści mieszkańcom Ostrego Barda na kolejne lata.
URZĄD MIEJSKI
W SĘPOPOLU
ul. 11 Listopada 7
11 -210 Sępopol
 
Tel. (89) 76 13 181        
Nr fax. (089) 679 08 21
 
e-mail : sepopol@sepopol.pl
NIP: 743-20-21- 679  REGON: 510743628
 
Nr konta 28 8855 0004 2004 0008 5316 0001
 
Pracujemy
poniedziałek  8.00 - 16.00
wtorek  - piątek 7.15 - 15.15
 

Godziny przyjęć interesantów:

Burmistrz
Irena Wołosiuk
 
zaprasza  interesantów:  
poniedziałek-piątek
w godzinach pracy Urzędu

Gminy Partnerskie

  • Logo: Lägerdorf Lägerdorf
  • Logo: Prawdinsk Prawdinsk