Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 03/04/20, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Profilaktyka zdrowia

Międzyszkolne zawody sportowe „Bieg po zdrowie”

 
Międzyszkolne zawody sportowe „Bieg po zdrowie”   
W roku szkolnym 2019/2020, w ramach IV edycji programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie”, po raz kolejny z inicjatywy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bartoszycach i dzięki wsparciu Dyrekcji Szkoły oraz dużemu zaangażowaniu koordynatora szkolnego i nauczycieli wychowania fizycznego, zorganizowano międzyszkolne zawody sportowe, skierowane do uczniów klas IV szkół podstawowych. Zawody odbyły się w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Romualda Traugutta w Bartoszycach. Specjalnym gościem zawodów była Aleksandra Krawczyk, która poprowadziła rozgrzewkę dla wszystkich chętnych uczniów.
 
Do zawodów sportowych „Bieg po zdrowie” przystąpiło osiem szkół z powiatu bartoszyckiego, biorących udział w programie. W ramach jednej konkurencji zawodów uczniowie pod okiem koordynatorów, przygotowały w szkołach plakaty antytytoniowe, które zostały ocenione przez komisje oceniającą, składająca się z Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bartoszycach, przedstawiciela Urzędu Miasta Bartoszyce oraz pielęgniarki szkolnej. Komisja kierowała się kryteriami oraz zasadami oceniania plakatów, za które można było otrzymać dodatkowe punkty w klasyfikacji ogólnej zawodów. Ocenie podlegała: zgodności tematyczna z programem antytytoniowej edukacji zdrowotnej, oryginalność i pomysłowość, walory artystyczne oraz samodzielność. Pierwsze miejsce w zawodach zdobyła Szkoła Podstawowa w Górowie Iławeckim, drugie miejsce zajęli gospodarze zawodów, trzecie miejsce należało do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Bartoszycach, oraz kolejno Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bezledach, Szkoła Filialna im. Kornela Makuszyńskiego w Toprzynach, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kandytach, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Bartoszycach oraz Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sokolicy. Dzięki wsparciu finansowemu Burmistrza Miasta Bartoszyce, Wójta Gminy Bartoszyce, Wójta Gminy Górowo Iławeckie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bartoszycach, każda ze Szkół otrzymała nagrody. Wszyscy uczestnicy zawodów, uczniowie oraz opiekunowie drużyn, zostali nagrodzeni.
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do Bartoszyckiego Domu Kultury w Bartoszycach do podziwiania galerii plakatów antytytoniowych, przygotowanych przez uczniów, która w styczniu 2020 r. zostanie wyeksponowana. Galeria będzie swoistym zwieńczeniem zawodów oraz apelem antytytoniowym młodych ludzi, skierowanym do mieszkańców naszego miasta.
 
Sporządziła:
Magdalena Dmitruk
mł. asystent PZIOZ
PSSE w Bartoszycach

Trzymaj formę

XIV edycja programu „Trzymaj formę!”
 
W roku szkolnym 2019/2020 ruszyła kolejna XIV edycja programu „Trzymaj formę!”.
Jest to Ogólnopolski Program Edukacyjny, który powstał w 2006 roku z inicjatywy Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców. Głównym celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety.
Program „Trzymaj formę!” skierowany jest do uczniów klas V, VI, VII i VIII szkół podstawowych oraz ich rodziców. A działania podejmowane podczas realizacji programu
w szkołach zmierzają do zwiększenia wiedzy uczestników programu dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie. Do XIV edycji programu przystąpiło 17 szkół podstawowych z pośród 25 wszystkich szkół podstawowych z terenu powiatu bartoszyckiego.
Realizacja programu oparta jest na metodzie projektu, dzięki której uczniowie wspólnie z nauczycielami, rodzicami i środowiskiem lokalnym, opracowują najlepsze i najciekawsze metody propagowania zasad zdrowego stylu życia zarówno w szkole jak i w rodzinie. Metoda ta stanowi ciekawe wyzwanie dla młodych ludzi i daje szanse współpracy z innymi. Pozwala wspólnie osiągnąć założony cel, wpływa na proces zdobywania nowej wiedzy oraz doświadczenia, a także pozwala wykształcić umiejętność radzenia sobie z zagadnieniem problemowym. 
W poprzednich edycjach programu „Trzymaj formę!” placówki szkolne w ramach kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych społeczności szkolnej, podejmowały działania takie jak:
 • spotkania z ekspertem, specjalistą z zakresu żywienia;
 • zajęcia praktyczne, warsztaty z edukacji konsumenckiej;
 • układanie jadłospisów zgodnie z zasadami zbilansowanej diety;
 • konsultacje z rodzicami na temat istoty problemu właściwego żywienia;
 • spożywanie przez uczniów i nauczycieli wspólnego drugiego śniadania;
 • zajęcia, pokazy, warsztaty kulinarne.
Mając na uwadze złożoność celu programu „Trzymaj formę!” szkoły podejmowały także działania sprzyjające zwiększeniu aktywności fizycznej społeczności szkolnej tj. organizowały:
 • zawody i inne imprezy sportowe;
 • turnieje i zawody międzyszkolne;
 • dodatkowe zajęcia sportowe rozwijające pasje i zainteresowania młodzieży;
 • propozycje planów obowiązkowych lekcji WF.
W ramach zwiększenia atrakcyjności programu „Trzymaj formę!” oraz zaangażowania w jego realizację organizowany jest Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia. Konkurs skierowany jest do szkół podstawowych (klasy VI, VII i VIII) zlokalizowanych na terenie wszystkich powiatów ze wszystkich województw w Polsce. Zarówno do szkół, które uczestniczą w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę!”, jak i do tych placówek, które nie realizują Programu. Partnerem merytorycznym Konkursu jest Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a jego celem jest zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie wśród młodzieży, w szczególności poprzez:
 • pogłębienie wiedzy na temat prawidłowego żywienia i zdrowego stylu życia oraz ich znaczenia dla organizmu człowieka;
 • pogłębienie wiedzy o wartości odżywczej żywności i doskonalenie umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów żywnościowych.
Ponadto, Konkurs ma na celu:
 • wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy i doskonaleniu umiejętności praktycznego zastosowania zdobytych informacji;
 • rozwijaniu zainteresowań młodzieży w zakresie zdrowego stylu życia;
 • kształtowaniu postaw i zachowań w zakresie prawidłowego żywienia i uprawiania aktywności fizycznej;
 • propagowanie zdrowego stylu życia w szkole, w domu i środowisku pozaszkolnym.
Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!” od trzynastu lat cieszy się stałym zainteresowaniem i zaangażowaniem w szkołach oraz środowiskach lokalnych, dlatego planowana jest jego kontynuacja do 2021 roku. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach zachęca wszystkie szkoły podstawowe z terenu powiatu bartoszyckiego do zgłaszania się do dziewiątej edycji Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia, jak również zaprasza do kolejnych edycji Programu „Trzymaj formę!”.
 
 
Magdalena Dmitruk
PSSE w Bartoszycach
 
 
Źródła: www.oswiata.sanepid.olsztyn.pl
             www.trzymajforme.pl

Szczepienia najlepszym sposobem uniknięcia grypy.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach zachęca do zaszczepienia się przeciwko grypie!
W ramach Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy co roku 1 października obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Profilaktyki Grypy, aby zmobilizować społeczeństwo do walki z grypą. To jedyne takie przedsięwzięcie na skalę ogólnopolską, mające na celu popularyzację korzyści związanych ze szczepieniami ochronnymi przeciw grypie wśród dzieci, osób starszych oraz przewlekle chorych. Jak wskazują eksperci zapobieganie grypie chroni przed jej poważnymi powikłaniami.
 
czytaj dalej

Wirusowe zapalenie wątroby

„28.07.2019r. - Światowy Dzień Walki z Wirusowym Zapaleniem Wątroby”
 
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała wirusowe zapalenie wątroby (WZW) za jedno z największych zagrożeń epidemiologicznych XXI wieku, ustanawiając 28 lipca Światowym Dniem Wirusowego Zapalenia Wątroby (World Hepatitis Day). Obchody Światowego Dnia Walki z Wirusowym Zapaleniem Wątroby mają na celu podniesienie świadomości zdrowotnej społeczeństwa, zwrócenie uwagi na problemy wynikające z rosnącej liczby zakażonych oraz zintensyfikowania walki z WZW.
czytaj dalej

Profilaktyka odry

Odra jest bardzo zaraźliwą chorobą
Odra to ostra, wirusowa choroba zakaźna, która bardzo łatwo się rozprzestrzenia wśród nieuodpornionych osób w każdym wieku i może powodować epidemie. Nie należy jej lekceważyć ponieważ powikłania z nią związane mogą być bardzo groźne.                                    
czytaj dalej

GRYPA ZBIERA ŻNIWO

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach przypomina zasady profilaktyki grypy. To szczególnie ważne w związku z trwaniem sezonu grypowego oraz ze stwierdzeniem w Olsztynie 5 przypadków zachorowań na grypę AH1N1. Jest to wirus tzw. świńskiej grypy.
Z danych epidemiologicznych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Olsztynie wynika, że w województwie warmińsko-mazurskim w miesiącu styczniu 2019 roku na grypę i choroby grypopodobne zachorowało ogółem aż 10 377 osób, w tym 4011 to dzieci w wieku 0-14 lat, dodatkowo 34 osoby wymagały hospitalizacji. Szczyt zachorowań na grypę przypada między styczniem, a marcem.
czytaj dalej

Kontakt - stopka

Adres urzędu

URZĄD MIEJSKI W SĘPOPOLU
ul. 11 Listopada 7
11 -210 Sępopol
Tel. (89) 76 13 181        
Nr fax. (089) 679 08 21
 
e-mail : sepopol@sepopol.pl
NIP: 743-20-21- 679  REGON: 510743628
 
Nr konta 28 8855 0004 2004 0008 5316 0001
 
Pracujemy
poniedziałek  8.00 - 16.00
wtorek  - piątek 7.15 - 15.15
 

Godziny Przyjęć interesatnów:

Burmistrz
Irena Wołosiuk
 
zaprasza  interesantów:  
poniedziałek-piątek
w godzinach pracy Urzędu

Gminy Partnerskie

 • Logo: Lägerdorf Lägerdorf
 • Logo: Prawdinsk Prawdinsk