Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 17/05/22, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Gminy partnerskie

GMINY PARTNERSKIE

Lägerdorf

Umowa o międzynarodowej partnerskiej współpracy pomiędzy miastem Sępopol i gminą Lägerdorf została podpisana 4.09.1993 r.  jako wyraz  porozumienia pomiędzy narodem polskim i niemieckim. Na dokumencie podpisy złożyli ze strony polskiej Burmistrz Roman Rodzik i  przewodniczący Rady Stanisław Szymański, a ze strony niemieckiej Burmistrz Rudolf Dietrich oraz  Przewodnicząca Rady Pani Ina Maria Kunkelmoor. Partnerzy wyrazili gotowość do rozszerzania i pogłębiania współpracy, a tym samym do wzmocnienia pokoju między narodami. Ważnym punktem tego porozumienia stanowiła chęć obu stron do nawiązania spotkań pomiędzy różnymi grupami społecznymi, a przede wszystkim wymiana młodzieży obu miast. 
Obecnie w ramach tej umowy rokrocznie odbywa się wymiana młodzieży miast partnerskich, której celem jest wzajemne poznanie kultur, przezwyciężenie barier językowych, nawiązanie nowych kontaktów i zacieśnienie istniejących już więzi. W wymianie uczestniczą uczniowie z Gimnazjum w Sępopolu i młodzież z Lägerdorfu.

Prawdinsk

Pierwsze porozumienie o współpracy pomiędzy władzami Samorządowymi Miasta Prawdinsk Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej a Władzami Samorządowymi Miasta i Gminy Sępopol Województwa Olsztyńskiego Rzeczypospolitej Polskiej zostało zawarte w Prawdinsku w dniu 15 lipca 1996 r. porozumienie podpisali ówczesny Burmistrz Miasta i Gminy Sępopol Tadeusz Wojnicz i Mer Miasta Prawdinsk Władimir Aleksandrowicz Bakalin. Natomiast 5 lat później tj. 30.06.2001 r. zostało odnowione  porozumienie zawarte w 1996 r. o współpracy pomiędzy Miastem Prawdinsk a Miastem i Gminą Sępopol, które podpisali  Burmistrz Miasta i Gminy Sępopol Mirosław Warcholak, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Antoni Figurowicz i Przewodniczący Rady i Mer Prawdinska Władimir Aleksandrowicz Bakalin, a 3.04.2013 r. zostało zawarte porozumienie o partnerskiej współpracy przygranicznej pomiędzy Gminą Prawdinsk a Gminą Sępopol podpisane przez Burmistrza Sępopola Grzegorza Muchę i Mera Miasta Prawdinsk Piotra Aleksandrowicza Siedowa. Głównym celem zawartego porozumienia jest wielokierunkowa współpraca dwóch samorządów w zakresie polityki samorządowej i pracy administracyjnej, a także zbliżenie i umocnienie kontaktów pomiędzy mieszkańcami obu gmin. 
W ramach wzajemnego poznania się i współpracy odbywają się spotkania samorządowców celem wymiany doświadczeń. Dzięki specyficznemu położeniu miast partnerskich rokrocznie organizowane są transgraniczne spływy kajakowe rzeką Łyną na trasie Stopki – Prawdinsk, w których uczestniczą przedstawiciele samorządów przygranicznych ze strony polskiej i rosyjskiej. Oba samorządy wyrażają wolę współdziałania i od lat zabiegają o uruchomienie międzynarodowego wodnego turystycznego szlaku i otwarcia przejścia granicznego na rzece Łynie (Ławie).

Kontakt - stopka

Adres urzędu

URZĄD MIEJSKI
W SĘPOPOLU
ul. 11 Listopada 7
11 -210 Sępopol
 
Tel. (89) 76 13 181        
Nr fax. (089) 679 08 21
 
e-mail : sepopol@sepopol.pl
NIP: 743-20-21- 679  REGON: 510743628
 
Nr konta 28 8855 0004 2004 0008 5316 0001
 
Pracujemy
poniedziałek  8.00 - 16.00
wtorek  - piątek 7.15 - 15.15
 

Godziny przyjęć interesantów:

Burmistrz
Irena Wołosiuk
 
zaprasza  interesantów:  
poniedziałek-piątek
w godzinach pracy Urzędu

Gminy Partnerskie

  • Logo: Lägerdorf Lägerdorf
  • Logo: Prawdinsk Prawdinsk