Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 24/09/23, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Gminy partnerskie

GMINY PARTNERSKIE

Lägerdorf

Umowa o międzynarodowej partnerskiej współpracy pomiędzy miastem Sępopol i gminą Lägerdorf została podpisana 4.09.1993 r.  jako wyraz  porozumienia pomiędzy narodem polskim i niemieckim. Na dokumencie podpisy złożyli ze strony polskiej Burmistrz Roman Rodzik i  przewodniczący Rady Stanisław Szymański, a ze strony niemieckiej Burmistrz Rudolf Dietrich oraz  Przewodnicząca Rady Pani Ina Maria Kunkelmoor. Partnerzy wyrazili gotowość do rozszerzania i pogłębiania współpracy, a tym samym do wzmocnienia pokoju między narodami. Ważnym punktem tego porozumienia stanowiła chęć obu stron do nawiązania spotkań pomiędzy różnymi grupami społecznymi, a przede wszystkim wymiana młodzieży obu miast. 
Obecnie w ramach tej umowy rokrocznie odbywa się wymiana młodzieży miast partnerskich, której celem jest wzajemne poznanie kultur, przezwyciężenie barier językowych, nawiązanie nowych kontaktów i zacieśnienie istniejących już więzi. W wymianie uczestniczą uczniowie z Gimnazjum w Sępopolu i młodzież z Lägerdorfu.

Kontakt - stopka

Adres urzędu

URZĄD MIEJSKI
W SĘPOPOLU
ul. 11 Listopada 7
11 -210 Sępopol
 
Tel. (89) 76 13 181        
Nr fax. (089) 679 08 21
 
e-mail : sepopol@sepopol.pl
NIP: 743-20-21- 679  REGON: 510743628
 
Nr konta 28 8855 0004 2004 0008 5316 0001
 
Pracujemy
poniedziałek  8.00 - 16.00
wtorek  - piątek 7.15 - 15.15
 

Godziny przyjęć interesantów:

Burmistrz
Irena Wołosiuk
 
zaprasza  interesantów:  
poniedziałek-piątek
w godzinach pracy Urzędu

Gminy Partnerskie

  • Logo: Lägerdorf Lägerdorf
  • Logo: Prawdinsk Prawdinsk