Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 21/07/24, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Informacje

Informacja- kasa

List do rolników, rodziców, opiekunów dzieci przebywających na obszarach wiejskich.

Materiały opracowane przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bartoszycach.

PROGRAM DOFINANSOWANIA PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW W ROKU 2023 W GMINIE SĘPOPOL.

         Celem projektu jest wspieranie pracodawców oraz zachęcanie ich do zatrudniania uczniów jako młodocianych pracowników, którzy zamierzają podjąć naukę zawodu. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników z założenia ma przyczynić się do zdobycia przez ucznia wybranego zawodu oraz tworzenia warunków realizacji obowiązku nauki.
Ze środków Funduszu Pracy mogą korzystać pracodawcy, którzy  zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:
  • pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy, albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
  • młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
W 2023r. Gmina Sępopol otrzymała ze środków budżetu państwa na ten cel 100 805,14zł. Wsparcie zostało udzielone 6 pracodawcom, którzy prowadzili naukę zawodu dla 11 młodocianych pracowników.
 

Ptasia grypa

Zapraszamy do odbioru decyzji przyznających stypendia szkolne...

          Decyzje w sprawie przyznania stypendiów szkolnych można odbierać w pokoju nr 16 w godzinach pracy urzędu.
 
         Od 1 do 15 września 2022r. można było składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2022/2023. Do urzędu wpłynęły 93 wnioski w tej sprawie, z czego 91 zostało rozpatrzonych pozytywnie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kryterium dochodowe na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 600,00zł. Wnioski, które zostały rozpatrzone negatywnie dotyczyły właśnie przekroczenia kryterium dochodowego.
 
          W okresie wrzesień – grudzień 2022r. miesięczna wysokość stypendium szkolnego kształtuje się odpowiednio na poziomach: 228,00zł, 230,00zł, 238,00zł, 240,00zł i 248,00zł. Wysokość stypendium uzależniona jest od dochodów w rodzinie wnioskodawcy, a także od dodatkowych czynników wpływających na trudną sytuację materialną ucznia.
           
 

Alkomat dla mieszkańców

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci

Załączniki

Kino rusza w Polskę po wakacjach – Plan na kino w Twoim mieście

 
 
1 2 3

Kontakt - stopka

Modernizacja Świetlicy w Ostrym Bardzie

Inwestycja wspierana przez LGD "Barcja" w wysokości 63,63%...
Ostre Bardo, malownicza wieś położona w sercu Barcji, od lat słynie z gościnności także miejsca zgromadzeń religijnych dla wiernych wyznania greckokatolickiego. Jednym z centralnych punktów życia społeczności lokalnej jest świetlica wiejska, pełniąca funkcję miejsca spotkań mieszkańców, organizacji uroczystości sołeckich, rodzinnych oraz kościelnych. W ramach ciągłego dążenia do poprawy warunków życia mieszkańców oraz zapewnienia atrakcyjnych miejsc do organizacji różnego rodzaju spotkań mieszkańców, gmina podjęła decyzję o gruntownej modernizacji świetlicy.
 
Środki na ten cel zostały pozyskane dzięki pracownikom gminy z LGD „Barcja”, która wspiera inicjatywy rozwojowe na obszarach wiejskich. Projekt modernizacji świetlicy został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020, z dofinansowaniem w wysokości imponujących 63,63%. Kwota jaką otrzymaliśmy to ponad 240 000 złotych. Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym złożyła firma Pana Stanisława Góreckiego z Bisztynka na kwotę 200 000 złotych.
 
Inwestycja, której prace rozpoczną się w przyszłym tygodniu, przyniesie zmiany zarówno wizualne, funkcjonalne, jak i techniczne. Remont pomieszczeń ma na celu stworzenie przestrzeni, która będzie sprzyjała różnorodnym aktywnościom społecznym, kulturalnym oraz rekreacyjnym.
 
Planowane udogodnienia obejmują nie tylko odświeżenie wnętrza i zastosowanie nowoczesnych materiałów wykończeniowych, ale także dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dodatkowo, z myślą o zwiększeniu funkcjonalności, przewidziano rozbudowę sali głównej oraz stworzenie dodatkowych pomieszczeń, które będą służyć jako zaplecze sanitarne. Planowana jest również wymiana między innymi systemu ogrzewania, tynków wewnętrznych, schodów wewnętrznych, podłóg, drzwi, kominów.
 
Jednym z istotnych aspektów projektu jest zachowanie charakteru lokalnej społeczności oraz uwzględnienie specyfiki otoczenia. Świetlica wiejska w Ostrym Bardzie, ze względu na swoje sąsiedztwo z historyczną cerkwią, pełni również rolę miejsca organizacji uroczystości kościelnych. Dlatego też, w ramach modernizacji, szczególną uwagę poświęcono estetyce oraz funkcjonalności przestrzeni, aby zachować harmonię z otoczeniem.
 
Całkowita realizacja prac planowana jest do maja 2024 roku. Po zakończeniu modernizacji, mieszkańcy Ostrego Barda będą mieli do dyspozycji odnowioną, nowoczesną świetlicę, która stanie się nie tylko miejscem spotkań, ale także miejscem do zacieśniania więzi społecznych.
 
Inicjatywa ta nie tylko podkreśla zaangażowanie gminy w rozwój lokalnej społeczności. Dzięki środkom pozyskanym z programu PROW 2014-2020 oraz wsparciu LGD Barcja, możliwe stało się zrealizowanie tej niezwykle potrzebnej inwestycji, która przyniesie korzyści mieszkańcom Ostrego Barda na kolejne lata.
URZĄD MIEJSKI
W SĘPOPOLU
ul. 11 Listopada 7
11 -210 Sępopol
 
Tel. (89) 76 13 181        
Nr fax. (089) 679 08 21
 
e-mail : sepopol@sepopol.pl
NIP: 743-20-21- 679  REGON: 510743628
 
Nr konta 28 8855 0004 2004 0008 5316 0001
 
Pracujemy
poniedziałek  8.00 - 16.00
wtorek  - piątek 7.15 - 15.15
 

Godziny przyjęć interesantów:

Burmistrz
Irena Wołosiuk
 
zaprasza  interesantów:  
poniedziałek-piątek
w godzinach pracy Urzędu

Gminy Partnerskie

  • Logo: Lägerdorf Lägerdorf
  • Logo: Prawdinsk Prawdinsk