Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 28/02/24, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Ogłoszenia

Bezpłatne badanie wzroku

Obwieszczenie Wojewody o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2024 r.

Poniżej publikujemy Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 stycznia 2024 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2024 r.
 

Zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety dotyczącej funkcjonowania LGD "Barcja" .

Szanowni Państwo,
 
głównym celem funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania jest realizacja opracowanej wspólnie z Mieszkańcami obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju, która realizowana jest przez szereg działań własnych LGD oraz Państwa projekty finansowane w ramach programu PROW.
 
W ramach podsumowań prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety, która pozwoli pozyskać więcej informacji na temat efektów funkcjonowania LGD "Barcja" oraz wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.
 

Zapraszamy Państwa – mieszkańców naszego regionu do wyrażenia opinii na temat warunków życia w naszej gminie. Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu.

Protokół z przeprowadzonych konsultacji dot. „Gminnego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”.

Ogłoszenie konsultacji społecznych gminnego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

Zapisy do programu "Grupowy Program Dofinansowania - Fotowoltaika + Pompa Ciepła"" mieszkańców miasta i gminy Sępopol, odbędą się w poniedziałek 16.10.2023 w godzinach od 17:00 do 18:00 w Domu Kultury przy ul. Mostowa 3 Mieszkańców zainteresowanych uczestnictwem w projekcie prosimy o zgłaszanie pod numer telefonu: 518 022 800

Bezpłatny transport na wybory w dniu 15 października 2023 roku

Publikujemy rozkłady jazdy autobusów zapewniających dojazd do lokali wyborczych…
          15 października 2023 roku to ważna data, tego dnia odbędą się wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum krajowe. Chcemy, aby każdy Mieszkaniec miał możliwość wyrażenia swojego głosu, dlatego z informujemy, że Gmina Sępopol zapewnia bezpłatny transport autobusowy do lokali wyborczych. Poniżej znajdują się szczegóły dotyczące rozkładów jazdy autobusów, które będą obowiązywać w dniu 15 października 2023 roku.
 
          Mieszkańcy naszej gminy będą mieli możliwość głosowania w 9 stałych obwodach wyborczych oraz 1 odrębnym (Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie). Dokładny wykaz okręgów, obwodów i lokalizacji lokali wyborczych zostanie wkrótce umieszczony na tablicach sołeckich rozlokowanych w całej gminie oraz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sępopol.
 
          Zachęcamy wszystkich Mieszkańców do skorzystania z tego bezpłatnego transportu i wyrażenia swojego głosu w wyborach. To nasze obywatelskie prawo, które warto wykorzystać, aby wspólnie kształtować przyszłość naszej gminy oraz naszego kraju.
 

Przedłużenie terminu składania ofert do 11 października 2023 r. w konkursie z dnia 15 września 2023 r. na realizację zadań własnych Gminy Sępopol w 2023 r.

1 2 3 4 5

Kontakt - stopka

Modernizacja Świetlicy w Ostrym Bardzie

Inwestycja wspierana przez LGD "Barcja" w wysokości 63,63%...
Ostre Bardo, malownicza wieś położona w sercu Barcji, od lat słynie z gościnności także miejsca zgromadzeń religijnych dla wiernych wyznania greckokatolickiego. Jednym z centralnych punktów życia społeczności lokalnej jest świetlica wiejska, pełniąca funkcję miejsca spotkań mieszkańców, organizacji uroczystości sołeckich, rodzinnych oraz kościelnych. W ramach ciągłego dążenia do poprawy warunków życia mieszkańców oraz zapewnienia atrakcyjnych miejsc do organizacji różnego rodzaju spotkań mieszkańców, gmina podjęła decyzję o gruntownej modernizacji świetlicy.
 
Środki na ten cel zostały pozyskane dzięki pracownikom gminy z LGD „Barcja”, która wspiera inicjatywy rozwojowe na obszarach wiejskich. Projekt modernizacji świetlicy został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020, z dofinansowaniem w wysokości imponujących 63,63%. Kwota jaką otrzymaliśmy to ponad 240 000 złotych. Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym złożyła firma Pana Stanisława Góreckiego z Bisztynka na kwotę 200 000 złotych.
 
Inwestycja, której prace rozpoczną się w przyszłym tygodniu, przyniesie zmiany zarówno wizualne, funkcjonalne, jak i techniczne. Remont pomieszczeń ma na celu stworzenie przestrzeni, która będzie sprzyjała różnorodnym aktywnościom społecznym, kulturalnym oraz rekreacyjnym.
 
Planowane udogodnienia obejmują nie tylko odświeżenie wnętrza i zastosowanie nowoczesnych materiałów wykończeniowych, ale także dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dodatkowo, z myślą o zwiększeniu funkcjonalności, przewidziano rozbudowę sali głównej oraz stworzenie dodatkowych pomieszczeń, które będą służyć jako zaplecze sanitarne. Planowana jest również wymiana między innymi systemu ogrzewania, tynków wewnętrznych, schodów wewnętrznych, podłóg, drzwi, kominów.
 
Jednym z istotnych aspektów projektu jest zachowanie charakteru lokalnej społeczności oraz uwzględnienie specyfiki otoczenia. Świetlica wiejska w Ostrym Bardzie, ze względu na swoje sąsiedztwo z historyczną cerkwią, pełni również rolę miejsca organizacji uroczystości kościelnych. Dlatego też, w ramach modernizacji, szczególną uwagę poświęcono estetyce oraz funkcjonalności przestrzeni, aby zachować harmonię z otoczeniem.
 
Całkowita realizacja prac planowana jest do maja 2024 roku. Po zakończeniu modernizacji, mieszkańcy Ostrego Barda będą mieli do dyspozycji odnowioną, nowoczesną świetlicę, która stanie się nie tylko miejscem spotkań, ale także miejscem do zacieśniania więzi społecznych.
 
Inicjatywa ta nie tylko podkreśla zaangażowanie gminy w rozwój lokalnej społeczności. Dzięki środkom pozyskanym z programu PROW 2014-2020 oraz wsparciu LGD Barcja, możliwe stało się zrealizowanie tej niezwykle potrzebnej inwestycji, która przyniesie korzyści mieszkańcom Ostrego Barda na kolejne lata.
URZĄD MIEJSKI
W SĘPOPOLU
ul. 11 Listopada 7
11 -210 Sępopol
 
Tel. (89) 76 13 181        
Nr fax. (089) 679 08 21
 
e-mail : sepopol@sepopol.pl
NIP: 743-20-21- 679  REGON: 510743628
 
Nr konta 28 8855 0004 2004 0008 5316 0001
 
Pracujemy
poniedziałek  8.00 - 16.00
wtorek  - piątek 7.15 - 15.15
 

Godziny przyjęć interesantów:

Burmistrz
Irena Wołosiuk
 
zaprasza  interesantów:  
poniedziałek-piątek
w godzinach pracy Urzędu

Gminy Partnerskie

  • Logo: Lägerdorf Lägerdorf
  • Logo: Prawdinsk Prawdinsk