Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 24/07/24, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Gospodarka Nieruchomościami

Ogłoszenie o przetargu

Wykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomości

WYKAZ

Na podstawie art. 35. ust 1. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 t.j. ze zm.) Burmistrz Sępopola podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego gminy Sępopol przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art. 35. ust 1. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 t.j. ze zm.) Burmistrz Sępopola podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego gminy Sępopol przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.

1 ... 4 5 6 7 8 ... 9