Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 21/07/24, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Historia

Historia

Miasto powstało z przetworzonych przez Krzyżaków grodzisk pruskich, którzy zdobyte tereny przekształcali na swoje zamki i strażnice, z których później powstawały osiedla a potem miasta. 
W 1351 r. nadano miasteczku przywilej lokacyjny. Jego pierwotna nazwa, która była podana w przywileju lokacyjnym brzmiała Schiffenburg, co by oznaczało zamek, warownię. Jednakże   w kronikach nie ma żadnej wzmianki jakoby na ternie dawnego Sępopola znajdował się zamek. Istnieje inna hipoteza, że miasto nazwę zawdzięcza mistrzowi pruskiej gałęzi Zakonu Ludvikowi von Schippenowi, który piastował tu swoją funkcję. Istnieje jeszcze inna hipoteza, że nazwa została importowana wraz z napływem przesiedleńców.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Nazwa miasta ulegała częstym niewielkim głównie fonetycznym zmianom. Nawa Schippenbeil pojawia się w opracowaniach historycznych z XVIII w i taka nazwa obowiązuje do 1945 r.
XVI i XVII w były epoką największego gospodarczego rozkwitu. Miasto znalazło się na wielkim trakcie Warszawa-Królewiec, którym wędrowały towary do portu w Królewcu i odwrotnie w głąb Polski. Ważnym znaczeniem dla miasta była rzeka Łyna. która na całej swojej długości począwszy od Olsztyna do ujścia Pregoły była spławna. Jeszcze w połowie XIX w. na Łynie na szlaku Sępopol-Królewic kursował statek pasażersko-handlowy. Rozwijało się rzemiosło i kupiectwo.W XVIII w miasto zaczęło podupadać. W 1710 mieście planowała epidemia dżumy. Wybuch epidemii był związany z toczącą się wojną północną. Dżuma pochłonęła ponad 800 osób czyli połowę mieszkańców miasta. Następnie w 1749 r. wielki pożar strawił dwie trzecie miasta, pożar wybuchł w wyniku nieostrożności ucznia aptekarskiego. Zniszczeniu uległy mury obronne, Brama Młyńska, 3 baszty. Przy odbudowie miasto zmieniło wygląd. To co ocalało z murów obronnych poszło na rozbiórkę. Miasto nie wróciło już do czasów dawnej świetności. Związane to było z zerwaniem związków z Polską. Ruch handlowy na trasie Warszawa-Królewiec powoli umierał. Miasto należało do królestwa Pruskiego z siedzibą w Berlinie, w związku z tym znalazło się na peryferiach życia gospodarczego.W XIX w Sępopol został na uboczu linii kolejowej Królewiec-Prostki, położenie które kiedyś było atutem miasta – twierdza nie do zdobycia, teraz stało się przyczyną jego klęski. Po to by mogło stać się stacją wielkich szlaków, trzeba by zbudować 3 mosty kolejowe, czego nie uczyniono. Na początku XX w. miastu brakowało dostatecznych bodźców ekonomicznych dla rozwoju i ludność, a zwłaszcza młodzież zaczęła je opuszczać.Zahamowanie zupełnego upadku miasta na początku XX w. przyniosło powstanie wodociągów i gazowni, a także wybudowanie w latach 30-tych XX w zakładów roszarniczych. Dzięki temu zanotowano wzrost liczby mieszkańców.Podczas II wojny światowej pod Sępopolem zbudowano lotnisko wojskowe. Do jego budowy zatrudniano więźniów podobozu koncentracyjnego Stutthof znajdującego się w Sępopolu. 80% więźniów stanowiły kobiety. W drugiej połowie stycznia 1945r. podobóz pospiesznie ewakuowano a więźniów przepędzono na północ i wprowadzono na pokryty cienkim lodem Bałtyk i tam rozstrzelano.W dniu 2 lutego wojska radzieckie weszły do prawie pustego miasta i w złości i nienawiści do wszystkiego co niemieckie zniszczyli ok 80% zabudowy miasta. Zostały zdemontowane urządzenia gazowni. Część budynków możliwych do odremontowania zniszczono poprzez wywóz odgruzowanego materiału na odbudowę Warszawy.Mimo wielu zniszczeń miasto zachowało średniowieczny układ urbanistyczny, traktowany jako zabytkowy. Spośród budowli najcenniejszym zabytkiem Sępopola jest kościół parafialny pod wezwaniem Świętego Michała Archanioła.
źródło: Monografia Sępopola, autorstwa Grzegorza Borowskiego

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Modernizacja Świetlicy w Ostrym Bardzie

Inwestycja wspierana przez LGD "Barcja" w wysokości 63,63%...
Ostre Bardo, malownicza wieś położona w sercu Barcji, od lat słynie z gościnności także miejsca zgromadzeń religijnych dla wiernych wyznania greckokatolickiego. Jednym z centralnych punktów życia społeczności lokalnej jest świetlica wiejska, pełniąca funkcję miejsca spotkań mieszkańców, organizacji uroczystości sołeckich, rodzinnych oraz kościelnych. W ramach ciągłego dążenia do poprawy warunków życia mieszkańców oraz zapewnienia atrakcyjnych miejsc do organizacji różnego rodzaju spotkań mieszkańców, gmina podjęła decyzję o gruntownej modernizacji świetlicy.
 
Środki na ten cel zostały pozyskane dzięki pracownikom gminy z LGD „Barcja”, która wspiera inicjatywy rozwojowe na obszarach wiejskich. Projekt modernizacji świetlicy został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020, z dofinansowaniem w wysokości imponujących 63,63%. Kwota jaką otrzymaliśmy to ponad 240 000 złotych. Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym złożyła firma Pana Stanisława Góreckiego z Bisztynka na kwotę 200 000 złotych.
 
Inwestycja, której prace rozpoczną się w przyszłym tygodniu, przyniesie zmiany zarówno wizualne, funkcjonalne, jak i techniczne. Remont pomieszczeń ma na celu stworzenie przestrzeni, która będzie sprzyjała różnorodnym aktywnościom społecznym, kulturalnym oraz rekreacyjnym.
 
Planowane udogodnienia obejmują nie tylko odświeżenie wnętrza i zastosowanie nowoczesnych materiałów wykończeniowych, ale także dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dodatkowo, z myślą o zwiększeniu funkcjonalności, przewidziano rozbudowę sali głównej oraz stworzenie dodatkowych pomieszczeń, które będą służyć jako zaplecze sanitarne. Planowana jest również wymiana między innymi systemu ogrzewania, tynków wewnętrznych, schodów wewnętrznych, podłóg, drzwi, kominów.
 
Jednym z istotnych aspektów projektu jest zachowanie charakteru lokalnej społeczności oraz uwzględnienie specyfiki otoczenia. Świetlica wiejska w Ostrym Bardzie, ze względu na swoje sąsiedztwo z historyczną cerkwią, pełni również rolę miejsca organizacji uroczystości kościelnych. Dlatego też, w ramach modernizacji, szczególną uwagę poświęcono estetyce oraz funkcjonalności przestrzeni, aby zachować harmonię z otoczeniem.
 
Całkowita realizacja prac planowana jest do maja 2024 roku. Po zakończeniu modernizacji, mieszkańcy Ostrego Barda będą mieli do dyspozycji odnowioną, nowoczesną świetlicę, która stanie się nie tylko miejscem spotkań, ale także miejscem do zacieśniania więzi społecznych.
 
Inicjatywa ta nie tylko podkreśla zaangażowanie gminy w rozwój lokalnej społeczności. Dzięki środkom pozyskanym z programu PROW 2014-2020 oraz wsparciu LGD Barcja, możliwe stało się zrealizowanie tej niezwykle potrzebnej inwestycji, która przyniesie korzyści mieszkańcom Ostrego Barda na kolejne lata.
URZĄD MIEJSKI
W SĘPOPOLU
ul. 11 Listopada 7
11 -210 Sępopol
 
Tel. (89) 76 13 181        
Nr fax. (089) 679 08 21
 
e-mail : sepopol@sepopol.pl
NIP: 743-20-21- 679  REGON: 510743628
 
Nr konta 28 8855 0004 2004 0008 5316 0001
 
Pracujemy
poniedziałek  8.00 - 16.00
wtorek  - piątek 7.15 - 15.15
 

Godziny przyjęć interesantów:

Burmistrz
Irena Wołosiuk
 
zaprasza  interesantów:  
poniedziałek-piątek
w godzinach pracy Urzędu

Gminy Partnerskie

  • Logo: Lägerdorf Lägerdorf
  • Logo: Prawdinsk Prawdinsk