Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 23/04/19, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Informacje

Spotkanie informacyjne MIKROGRANTY

Rozpoczął się nabór wniosków do FIO Warmia Mazury Lokalnie, wiecej szegółów na stronie: http://www.poludniowawarmia.pl/post/116_fio_warmia_mazury_lokalnie_iii_2019
LGD Barcja organizuje spotkanie informacyjne 12 marca godz 16:00 w siedzibie biura.
 
 
czytaj dalej

Informacja o zwołaniu IV sesji Rady Miejskiej w Sępopolu na dzień 31 stycznia 2019 r.

 
 
Z a w i a d a m i a m, że w dniu  31 stycznia 2019 r.  ( czwartek )  o godz.  1000  odbędzie się  IV sesja Rady Miejskiej w Domu Kultury w Sępopolu.
 
Porządek obrad przewiduje :
 
 1.  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2.  Przedstawienie porządku obrad.
 3.  Przyjęcie protokołu z  III sesji Rady Miejskiej w Sępopolu.
 4.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z III sesji udzielone radnym na piśmie.
 5.  Informacja o pracy Burmistrza między sesjami Rady Miejskiej w Sępopolu.
 6.  Interpelacje i zapytania radnych.
 7.  Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2019 r.
 8.  Uchwała w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej  Bartoszyce.
 9. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko – Mazurskiemu.
10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat – 2-93/1:4 o pow. 5,75 m2 położonego w Sępopolu przy ul. 11 Listopada 7 z przeznaczeniem na pomieszczenia gospodarcze.
11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat – 2-89;1 o pow. 13 m2 położonego w Sępopolu przy Al. Wojska Polskiego z przeznaczeniem na pomieszczenia gospodarcze;
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
12. Uchwała w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym - dz. nr 145/4 - 0,0250 ha obręb nr 2 Sępopol ul. Leśna - ogrody przydomowe, zieleńce.
13. Uchwała w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym - dz. nr 190/32 -  0,3600 ha obręb nr 3 Sępopol ul. Lipowa – ogrody przydomowe, zieleńce.
14. Uchwała w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym - dz. nr 190/32 - 0,0035 ha obręb nr 3 Sępopol ul.  Lipowa  – z wyłącznym przeznaczeniem pod garaż.
15. Uchwała w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym - dz. nr 27/6 - 0,0254 ha obręb nr 3 Sępopol ul. Korszyńska – w tym 0,0048 ha na cele składowe, magazynowe-zabudowane 0,0206 ha  na cele składowe, magazynowe-niezabudowane.
16. Uchwała w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym - dz. nr 90/6 - 0,0083 ha obręb nr 2 Sępopol Al. Wojska Polskiego - ogrody przydomowe, zieleńce.
17. Uchwała w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym - dz. nr 90/6 - 0,0005 ha obręb nr 2 Sępopol Al. Wojska Polskiego –na cele składowe, magazynowe-zabudowane.
18. Uchwała w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym - dz. nr 102/15 – 0,0016 ha obręb nr 2 Sępopol ul. Mostowa – na cele składowe, magazynowe-zabudowane.
19. Uchwała w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym - dz. nr 54/43 – 0,0121 ha obręb nr 2 Sępopol ul. Moniuszki – w tym 0,0045 ha na cele składowe, magazynowe-zabudowane 0,0076 ha na cele składowe, magazynowe-niezabudowane.
20. Uchwała w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym - dz. nr 54/43 – 0,0023 ha obręb nr 2 Sępopol ul. Moniuszki –- pod ogrody przydomowe, zieleńce.
21. Uchwała w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym – dz. nr 54/43 – 0,0022 ha obręb nr 2 Sępopol ul. Moniuszki – na cele składowe, magazynowe-zabudowane.
22. Uchwała w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym - dz. nr 54/43 – 0,0028 ha obręb nr 2 Sępopol ul. Moniuszki –  z wyłącznym przeznaczeniem pod garaż.
23. Uchwała w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym - dz. nr 54/43 – 0,0049 ha obręb nr 2 Sępopol ul. Moniuszki –– w tym 0,0020 ha na cele składowe, magazynowe-zabudowane 0,0029 ha pod garaż.
24. Uchwała w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym - dz. nr 102/15 – 0,0004 ha obręb nr 2 Sępopol ul. Mostowa  - na cele składowe, magazynowe-zabudowane.
25. Uchwała w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym - dz. nr 54/43 – 0,0013 ha obręb nr 2 Sępopol ul. Moniuszki – na cele składowe, magazynowe-zabudowane.
26. Uchwała w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym - dz. nr 46/41 – 0,0026 ha obręb nr 2 Sępopol ul. Kościuszki – z wyłącznym przeznaczeniem pod garaż.
27. Uchwała w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym - dz. nr 190/32 – 0,4500 ha obręb nr 3 Sępopol ul. Lipowa – pod grunty rolne.
28. Uchwała w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym - dz. nr 54/43 – 0,0015 ha obręb nr 2 Sępopol ul. Moniuszki – na cele  składowe, magazynowe-zabudowane.
29. Uchwała w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym - dz. nr 46/41 – 0,0006 ha obręb nr 2 Sępopol ul. Kościuszki – na cele  składowe, magazynowe-zabudowane.
30. Uchwała w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym - dz. 46/41- 0,0016 ha obręb nr 2 Sępopol ul. Kościuszki – na cele  składowe, magazynowe-zabudowane.
31. Uchwała w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym - dz. nr 39/1 – 0,1800 ha obręb Długa gmina Sępopol –w tym 0,1400 ha pod grunty rolne 0,0400 ha składowe, magazynowe-niezabudowane.
32.Uchwała w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym - dz. nr 46/41 – 0,0009 ha obręb nr 2 Sępopol ul. Kościuszki - cele  składowe, magazynowe-zabudowane.
33.Uchwała w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym - dz. nr 54/43 – 0,0020 ha obręb nr 2 Sępopol ul. Moniuszki – cele  składowe, magazynowe-zabudowane.
34.Uchwała w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym - dz. nr 46/41 – 0,0024 ha obręb nr 2 Sępopol ul. Kościuszki – na cele składowe, magazynowe-zabudowane.
35.Uchwała w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym - dz. nr 54/43 – 0,0018 ha obręb nr 2 Sępopol ul. Moniuszki – na cele składowe, magazynowe-zabudowane.
36.Uchwała w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym - dz. nr 90/6 – 0,0033 ha obręb nr 2 Sępopol Al. Wojska Polskiego –  pod ogrody przydomowe, zieleńce.
37.Uchwała w sprawie dz. nr 90/6 – 0,0046 ha obręb nr 2 Sępopol Al. Wojska Polskiego – na cele składowe, magazynowe-zabudowane
38.Uchwała w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym - dz. nr 46/41 – 0,0034 ha obręb nr 2 Sępopol ul. Kościuszki –na cele składowe, magazynowe-zabudowane.
39.Uchwała w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym -  dz. nr 7/26 – 0,0100 ha obręb nr 1 Sępopol Al. Woj. Polskiego – pod ogrody przydomowe, zieleńce.
40.Uchwała w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym - dz. nr 46/41 – 0,0013 ha obręb nr 2 Sępopol ul. Kościuszki – na cele składowe, magazynowe- niezabudowane.
41.Uchwała w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym - dz. nr 40/12 – 0,0215 ha obręb nr 2 Sępopol ul. Moniuszki – pod ogrody przydomowe, zieleńce.
42.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
43.  Sprawy różne.
44.  Zakończenie obrad.
 
                                                                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępopolu
                                                                                                                                      Krzysztof Siudek