Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 29/05/24, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Profilaktyka zdrowia

Wirusowe zapalenie wątroby

„28.07.2019r. - Światowy Dzień Walki z Wirusowym Zapaleniem Wątroby”
 
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała wirusowe zapalenie wątroby (WZW) za jedno z największych zagrożeń epidemiologicznych XXI wieku, ustanawiając 28 lipca Światowym Dniem Wirusowego Zapalenia Wątroby (World Hepatitis Day). Obchody Światowego Dnia Walki z Wirusowym Zapaleniem Wątroby mają na celu podniesienie świadomości zdrowotnej społeczeństwa, zwrócenie uwagi na problemy wynikające z rosnącej liczby zakażonych oraz zintensyfikowania walki z WZW.
Wirusowe zapalenia wątroby są chorobami wywołanymi przez hepatotropowe wirusy: HAV, HBV, HCV, HDV, HEV, a także HGV, TTV, które powodują stan zapalny wątroby. Wirusy HAV i HEV szerzą się drogą pokarmową, pozostałe wirusy – drogą naruszenia ciągłości tkanek, zwaną drogą krwi lub drogą parenteralną. Najczęściej notuje się zakażenia wywołane przez wirusy: HCV, HBV i HAV.
Ze względu, że wirus HAV, wywołujący zachorowanie WZW typ A ( tzw. choroba brudnych rąk) wydalany jest z kałem, zakażenie szerzy się drogą pokarmową głównie przez zakażone produkty żywnościowe ( zwłaszcza warzywa, owoce, owoce morza, nie poddane skutecznej obróbce termicznej), a także przez wodę zakażoną przez osoby wydalające wisusa HAV. Do zakażenia może również dochodzić drogą kontaktów seksualnych. Prawdopodobieństwo zakażenia wirusem HAV wzrasta podczas wizyt w krajach endemicznego występowania choroby, tj. w rejonie basenu Morza Śródziemnego, krajach Europy Wschodniej i Rosji oraz w krajach rozwijających się. W Polsce od kilku lat również notuje się wzrost zachorowań na WZW typu A.
Do zakażenia wirusem HBV i HCV najczęściej dochodzi przy naruszeniu ciągłości tkanek – skóry lub błony śluzowej i wprowadzeniu krwi zakażonej ( nawet w niewielkiej ilości). Naruszenie ciągłości tkanek może być związane z zabiegani medycznymi, niemedycznymi lub przypadkowe.
Do zabiegów medycznych zaliczyć należy przetaczanie krwi, przeszczepianie tkanek zakażonych wirusem HBV lub HCV, dokonywanie zabiegu niesterylnym zakażonym sprzętem m.in. strzykawką, igłą, sprzętem do endoskopii,  itp. Do niemedycznych zabiegów zaliczyć można wstrzykiwanie dożylnie środków uzależniających, tatuowanie, zabiegi rytualne lub kosmetyczne( tj. iniekcje,  przekłuwanie uszu, nakłuwanie skóry, wstrzykiwanie preparatów ujędrniających, barwiących lub innych niewiadomego pochodzenia), dokonywane niesterylnym, zakażonym sprzętem. Ponadto zakażenie może szerzyć się przez ścisły kontakt, zwłaszcza kontakt seksualny, szczególnie homoseksualny. W Polsce, w ramach profilaktyki zdrowotnej przeciw WZW typu B, wprowadzono obowiązkowe szczepienia ochronne, którymi objęte są wszystkie dzieci, osoby ze styczności z osobami zakażonymi HBV oraz osoby zakażone HCV, a także osoby szczególnie narażone na zakażenie (pracownicy opieki medycznej). Wprowadzono obowiązkowe badanie krwi potencjalnych dawców, które ma na celu eliminację zakażonych i podejrzanych o zakażenie HBV, HCV spośród kandydatów na dawców krwi i narządów. W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się zakażenia,
w ramach szczepień zalecanych, realizowane są szczepienia osób innych niż wyżej wymienione. Natomiast przed WZW‑C (wirus HCV) nie ma  żadnej szczepionki.
Przed zakażeniami wirusami wywołującymi zachorowania na WZW, oprócz szczepień ochronnych przeciw WZW typu A, WZW typu B, które są najskuteczniejszą metodą zapobiegania zakażeniom wirusem HAV i HBV, musimy świadomie chronić się sami. Jak to zrobić ?
Zgłębianie wiedzy na temat profilaktyki wirusowego zapalenia wątroby oraz poddawanie się badaniom profilaktycznym, jest niezmiernie ważne, gdyż zakażenia często przebiegają w sposób utajony, przez lata skrycie niszcząc wątrobę. Przestrzeganie zasad higieny oraz unikanie ryzykownych zachowań może nas uchronić przed tą chorobą.
   Na ograniczanie szerzenia się zakażeń WZW typ A, ogromny wpływ ma utrzymanie i poprawa warunków sanitarnych, przestrzeganie zasad higieny osobistej (zwłaszcza częste mycie rąk), higieny środowiska (sposób usuwania nieczystości płynnych i stałych) oraz higiena przygotowywania środków i produktów spożywczych. Przeciw zakażeniom wywołanym przez wirusy HAV istnieje szczepionka, dlatego szczególnie przed wyjazdem na tereny o wysokiej endemiczności WZW, gdzie jest niski poziom higieny, zaleca się szczepić przeciw WZW typu A.  Dodatkowo, należy unikać picia wody z niewiadomego źródła oraz spożywania potraw bez obróbki termicznej (bezpośrednio przed spożyciem), spożywania niemytych owoców i warzyw.
 W ramach profilaktyki przed zakażeniami WZW szerzącymi się droga krwionośną, oprócz szczepień ochronnych, należy unikać ryzykownych działań i zachowań, w trakcie których może dochodzić do kontaktu z krwią innych osób. Pamiętajmy, że każdy zabieg naruszający ciągłość skóry przeprowadzony niesterylnym narzędziem, które miało kontakt z krwią innej osoby lub z użyciem preparatu niewiadomego pochodzenia stanowi potencjalne ryzyko zakażenia. Przy kontaktach seksualnych z osobami zakażonymi lub przygodnie poznanymi również może dojść do zakażenia, dlatego należy stosować prezerwatywy. Podmioty lecznicze oraz osoby inne niż udzielające świadczeń zdrowotnych ( fryzjerzy, kosmetyczki, tatuażyści), przy wykonywania, których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich, są obowiązane do wdrożenia i przestrzegania procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi. Jednak zawsze warto motywować personel do ścisłego ich przestrzegania.
Bardzo ważnym jest możliwość uodpornienia się przed zakażeniami wirusem HAV i HBV w ramach  zalecanych szczepień ochronnych szczególnie, jeśli planujemy podróże lub pracujemy w zawodach, przy wykonywaniu których narażeni jesteśmy na zakażenie oraz decydując się na zabiegi z naruszeniem ciągłości tkanki.
 
       PSSE Bartoszyce 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Modernizacja Świetlicy w Ostrym Bardzie

Inwestycja wspierana przez LGD "Barcja" w wysokości 63,63%...
Ostre Bardo, malownicza wieś położona w sercu Barcji, od lat słynie z gościnności także miejsca zgromadzeń religijnych dla wiernych wyznania greckokatolickiego. Jednym z centralnych punktów życia społeczności lokalnej jest świetlica wiejska, pełniąca funkcję miejsca spotkań mieszkańców, organizacji uroczystości sołeckich, rodzinnych oraz kościelnych. W ramach ciągłego dążenia do poprawy warunków życia mieszkańców oraz zapewnienia atrakcyjnych miejsc do organizacji różnego rodzaju spotkań mieszkańców, gmina podjęła decyzję o gruntownej modernizacji świetlicy.
 
Środki na ten cel zostały pozyskane dzięki pracownikom gminy z LGD „Barcja”, która wspiera inicjatywy rozwojowe na obszarach wiejskich. Projekt modernizacji świetlicy został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020, z dofinansowaniem w wysokości imponujących 63,63%. Kwota jaką otrzymaliśmy to ponad 240 000 złotych. Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym złożyła firma Pana Stanisława Góreckiego z Bisztynka na kwotę 200 000 złotych.
 
Inwestycja, której prace rozpoczną się w przyszłym tygodniu, przyniesie zmiany zarówno wizualne, funkcjonalne, jak i techniczne. Remont pomieszczeń ma na celu stworzenie przestrzeni, która będzie sprzyjała różnorodnym aktywnościom społecznym, kulturalnym oraz rekreacyjnym.
 
Planowane udogodnienia obejmują nie tylko odświeżenie wnętrza i zastosowanie nowoczesnych materiałów wykończeniowych, ale także dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dodatkowo, z myślą o zwiększeniu funkcjonalności, przewidziano rozbudowę sali głównej oraz stworzenie dodatkowych pomieszczeń, które będą służyć jako zaplecze sanitarne. Planowana jest również wymiana między innymi systemu ogrzewania, tynków wewnętrznych, schodów wewnętrznych, podłóg, drzwi, kominów.
 
Jednym z istotnych aspektów projektu jest zachowanie charakteru lokalnej społeczności oraz uwzględnienie specyfiki otoczenia. Świetlica wiejska w Ostrym Bardzie, ze względu na swoje sąsiedztwo z historyczną cerkwią, pełni również rolę miejsca organizacji uroczystości kościelnych. Dlatego też, w ramach modernizacji, szczególną uwagę poświęcono estetyce oraz funkcjonalności przestrzeni, aby zachować harmonię z otoczeniem.
 
Całkowita realizacja prac planowana jest do maja 2024 roku. Po zakończeniu modernizacji, mieszkańcy Ostrego Barda będą mieli do dyspozycji odnowioną, nowoczesną świetlicę, która stanie się nie tylko miejscem spotkań, ale także miejscem do zacieśniania więzi społecznych.
 
Inicjatywa ta nie tylko podkreśla zaangażowanie gminy w rozwój lokalnej społeczności. Dzięki środkom pozyskanym z programu PROW 2014-2020 oraz wsparciu LGD Barcja, możliwe stało się zrealizowanie tej niezwykle potrzebnej inwestycji, która przyniesie korzyści mieszkańcom Ostrego Barda na kolejne lata.
URZĄD MIEJSKI
W SĘPOPOLU
ul. 11 Listopada 7
11 -210 Sępopol
 
Tel. (89) 76 13 181        
Nr fax. (089) 679 08 21
 
e-mail : sepopol@sepopol.pl
NIP: 743-20-21- 679  REGON: 510743628
 
Nr konta 28 8855 0004 2004 0008 5316 0001
 
Pracujemy
poniedziałek  8.00 - 16.00
wtorek  - piątek 7.15 - 15.15
 

Godziny przyjęć interesantów:

Burmistrz
Irena Wołosiuk
 
zaprasza  interesantów:  
poniedziałek-piątek
w godzinach pracy Urzędu

Gminy Partnerskie

  • Logo: Lägerdorf Lägerdorf
  • Logo: Prawdinsk Prawdinsk