Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 13/04/21, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Pozostałe aktualności

Uwaga!!! Czasowa zmiana organizacyjna pracy Urzędu Miejskiego

Urząd Miejski w Sępopolu od 12 kwietnia pracuje w odmiennym trybie. Wszystkie zadania będą realizowane, jednakże z uwagi na niebezpieczeństwo związane z zagrożeniem epidemiologiczntm, pewnym ograniczeniom ulegnie bezpośrednia obsługa interesantów. Rekomendujemy załatwianie spraw telefonicznie, poprzez email oraz elektroniczną skrzynkę podawczą.
 
W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 nastapiły zmiany organizacyjne pracy Urzędu Miejskiego w Sępopolu polegające na:
 
1. Ograniczeniu przyjmowania interesantów poprzez utworzone biuro podawcze czynne w godz. od 9 00 do 12 00umożliwiające złożenia korespondencji (pisma, wnioski itp.).
 
2. Prosimy o zgłaszanie się do urzędu w sprawach BARDZO PILNYCH, po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem w wyznaczonym biurze podawczym. Podczas wizyty w urzędzie prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości, zasłaniania nosa i ust oraz dezynfekcji dłoni. Rekomendujemy załatwianie spraw telefonicznie, poprzez e-mail oraz elektroniczną skrzynkę podawczą.
 
3. KASA URZĘDU – otwarta w godzinach od 9 00 do 12 00.
 
Zmiany organizacyjne obowiązują od 12 kwietnia 2021 r. do odwołania.
 

Narodowy Spis Powszechny 2021 już trwa. Najwygodniej przez Internet

Od 1 kwietnia trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) czyli największe i najważniejsze badanie polskiego społeczeństwa. Spis jest obowiązkowy dla każdej osoby mieszkającej w Polsce. Zachęcamy do samodzielnego spisania się prze internet.  
 
Najważniejszy cel NSP 2021 to poznanie sytuacji demograficznej i mieszkaniowej na poziomie kraju, województw, powiatów i gmin. Dzięki tym danym będzie można analizować zmiany, jakie zaszły w procesach demograficzno-społecznych i ekonomicznych od czasu ostatniego spisu powszechnego w 2011 r., a także tworzyć prognozy dotyczące rozwoju Polski w najbliższych latach.
 
Obowiązek, ale przede wszystkim szansa
Każda osoba mieszkająca w Polsce - niezależnie od posiadanego obywatelstwa czy wieku jest zobowiązana do udziału w spisie. W imieniu dzieci spisu dokonują rodzice lub opiekunowie prawni. Taki obowiązek wynika z zapisów dwóch ustaw - o statystyce publicznej oraz narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań. Warto również pamiętać o spisaniu współmieszkańców przebywających za granicą, jeśli nadal są zameldowani na stałe w naszym mieszkaniu.
Wyniki NSP 2021 posłużą do planowania działań w najważniejszych obszarach: rodzina, szkolnictwo, rynek pracy, mieszkania, emerytury i wiele innych. Od kompletności i jakości danych będą zatem w dużej mierze zależeć losy naszego kraju, województwa, powiatu i gminy do czasu następnego spisu powszechnego, czyli co najmniej przez najbliższe 10 lat. Dlatego tak bardzo liczy się każdy wypełniony formularz spisowy.
 
Najwygodniej przez Internet
Samospis internetowy to podstawowa i obowiązkowa metoda spisowa. Jest też najbardziej przyjazna - można się spisać w domu w dogodnym dla siebie terminie, nie czekając na kontakt z rachmistrzem.
Aplikacja spisowa NSP 2021 została udostępniona 1 kwietnia na stronie spis.gov.pl. Do elektronicznego formularza można zalogować się korzystając z profilu zaufanego lub podając numer PESEL wraz z nazwiskiem rodowym matki. Dla cudzoziemców bez numeru PESEL przewidziano odrębny tryb logowania z wykorzystaniem poczty e-mail.
 
Rachmistrz tylko w ostateczności
Jeżeli z ważnych powodów nie udało się spisać przez internet, to należy spodziewać się telefonu lub nawet wizyty rachmistrza. Jeśli do tego dojdzie, nie można mu odmówić udzielenia odpowiedzi. Z tego względu warto spisać się samodzielnie przez Internet odpowiednio wcześniej w dogodnym terminie.
 
Dane będą bezpieczne
Ochrona danych zbieranych podczas spisów powszechnych i wszystkich innych badań ma dla polskiej statystyki publicznej bezwzględny priorytet. Wypełniając formularz spisowy NSP 2021 można być pewnym, że dane nie będą ujawnione ani przekazane innym podmiotom.
Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. Osoby wykonujące prace spisowe – rachmistrzowie i pracownicy statystyki publicznej - są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Za jej złamanie grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat.
 
 

Jak powinna rozwijać się gmina Sępopol? Prosimy o opinie.

Duży może więcej, dlatego by pozyskiwać środki unijne, których tak potrzebuje nasza gmina, należy się zrzeszać. W tym celu powstało Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza. 31 marca w Srokowie odbyło się spotkanie jego Rady Partnerstwa. Uczestniczył w nim Piotr Łazar, zastępca burmistrza Sępopola. Kluczowe przy opracowywaniu dokumentów dotyczących rozwoju obszaru są opinie osób ten obszar zamieszkujących, więc mieszkańców naszej gminy i miasta. Zatem prosimy o Pańswa opinie. 
 
Na spotkaniu przyjęto Raport diagnostyczny „Pogranicza". W partnerskich gminach graniczących z Obwodem Kaliningradzkim zbadano opinie młodzieży, liderów i ogółu mieszkańców, przeanalizowano przemieszczanie się osób korzystających z usług publicznych, dogłębnej analizie poddano dane demograficzne, ekonomiczne i statystyczne.
Efektem kilkumiesięcznych działań jest Raport diagnostyczny Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza. Jest to bardzo ważny dokument, stanowiący pierwszy namacalny efekt pracy całego zespołu. Raport diagnostyczny jest punktem wyjścia do kolejnego etapu pracy w postaci wspólnego opracowania strategii rozwoju. W dokumencie została wypracowana diagnoza naszego obszaru w tym potencjał, bariery oraz potrzeby rozwojowe.
 
Kluczowe przy opracowywaniu dokumentów dotyczących rozwoju obszaru są opinie osób ten obszar zamieszkujących, więc mieszkańców naszej gminy i miasta.
 
Wszelkie uwagi, spostrzeżenia prosimy przesłać na adres: biuro@pograniczewm.pl
 
Cały tekst raportu:
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: SGP Srokowo 31.03.2021r.

Życzenia Wielkanocne Burmistrz Sępopola oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej

Z okazji Świąt Wielkanocnych najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich mieszkańców miasta i gminy Sępopol oraz naszym gościom, w imieniu własnym, rady miejskiej, a także pracowników Urzędu Miejskiego w Sępopolu składają:
Irena Wołosiuk, Burmistrz Sępopola oraz Krzysztof Siudek, Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępopolu.
 

Wystawa „Chroniąc rośliny, chronisz życie”

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sępopolu mieszkańcy gminy i miasta mogli zobaczyć wystawę dotyczącą Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin. Wydarzenie ogłosiło Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych pod hasłem „Chroniąc rośliny, chronisz życie”.
           Gmina Sępopol rolnictwem stoi, dlatego Urząd Miejski w Sępopolu chętnie włącza się w działania promujące wiedzę na temat zdrowia roślin oraz bezpieczeństwa żywnościowego ludzi. Wystawa dotyczącą Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin, którą wspólnie z Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie zorganizował Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępopolu była tego wyrazem. Piotr Łazar, zastępca burmistrza Sępopola i Beta Pakuła sekretarz Urzędu Miejskiego w Sępopolu oraz dyrekcja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie w osobach Bartłomieja Wasilewskiego i jego z-cy Marioli Osińskiej-Zduniuk spotkali się 17 marca, aby podsumować to wydarzenie.
 
 
— Bardzo dziękuje władzom gminy za zorganizowanie tej wystawy w Sępopolu — mówił podczas spotkania Bartłomiej Wasilewski — Doceniam zaangażowanie, które włodarze włożyli w działania promujące wiedzę na temat zdrowia roślin. Powoduje to lepsze zrozumienie znaczenia zdrowia roślin dla gospodarki, środowiska i bezpieczeństwa żywnościowego ludzi.
 
Zgodnie z wytycznymi Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), promocją Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin zajmuje się Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, która dba o zdrowie roślin w Polsce.
Obchody zainaugurowane w Polsce 7 stycznia 2020 roku przez Prezydenta RP Pana Andrzej Dudę ze względu na stan epidemii nie miały takiego rozmachu tak, jak wcześniej planowano. Niemniej jednak nawet w tym trudnym dla wszystkich momencie należy pamiętać, że rośliny są fundamentalną częścią życia na Ziemi. Bez nich nie mogłaby istnieć większość innych form życia, w tym człowiek. Pochłaniając ogromne ilości dwutlenku węgla, rośliny produkują tlen, którym oddychamy. Stanowią żywność dla nas i dla wielu zwierząt.
 
 
Są też ozdobą naszych ogrodów i domów. Przede wszystkim kształtują środowisko naszego życia, oddziałując na warunki klimatyczne, zmniejszając zanieczyszczenie powietrza i hałas. Ochrona zdrowia roślin ma również duże znaczenie w działaniach na rzecz wyeliminowania głodu, zmniejszenia ubóstwa, ochrony środowiska i pobudzania rozwoju gospodarczego.
 
Na zdrowie roślin czyha wiele zagrożeń. Głównie szkodniki i choroby roślin, które obecnie co roku niszczą aż 40 proc. światowych plonów, powodując straty szacowane przez FAO na 220 miliardów dolarów. Za sprawą intensywnej wymiany handlowej towarów roślinnych oraz ożywionego ruchu turystycznego, organizmy szkodliwe dla roślin mogą bardzo szybko przemieszczać się nawet na bardzo dalekie odległości. Dodatkowo odczuwalne już na całym świecie zmiany klimatu, sprzyjają rozprzestrzenianiu i zadomowieniu się nowych gatunków organizmów szkodliwych, stanowiąc poważne zagrożenie dla produkcji roślinnej.
 
Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin to okazja do przypomnienia społeczeństwom, politykom i decydentom na całym świecie, że rośliny są bardzo ważne dla naszego życia i jak wiele im zawdzięczamy.
 
 
Wraz z pandemią COVID-19 jeszcze bardziej potrzeba zmian i przywrócenia równowagi w sposobie produkcji i konsumpcji naszej żywności. W tym celu obchody MRZR zostały oficjalnie przedłużone do połowy bieżącego roku. Następnie wejdziemy w Międzynarodowy Rok Owoców i Warzyw, który będzie wyjątkową okazją do podniesienia świadomości na temat ważnej roli owoców i warzyw w żywieniu ludzi, w bezpieczeństwie żywnościowym i zapewnieniu zdrowia, a także w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju ONZ.

Rusza przebudowa ulicy Grodzickiego w Sępopolu

Inwestycja sfinansowana w 90% ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.
          Asfaltowa nawierzchnia wraz z remontem sieci podziemnych zostanie niebawem wykonana na ulicy Grodzickiego w Sępopolu. Irena Wołosiuk, burmistrz Sępopola podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych z Lidzbarka Warmińskiego na realizacje tego zadania na kwotę 1 586 213,57 zł. Przebudowywany odcinek ulicy to około 700 metrów.

         Remont ulicy Grodzickiego w Sępopolu to kolejna inwestycja realizowania dzięki programowi transgranicznemu Polska-Rosja 2014-2020. W ten sposób Urząd Miejski w Sępopolu pozyskał ponad 10 milionów zł na remonty dróg w mieście i gminie Sępopol w partnerstwie z Rejonem Guriewsk. Budżet naszej gminy zostanie obciążony tylko 10% kosztów kwalifikowanych całości inwestycji.

          Ulica uzyska nawierzchnię asfaltową wraz z podbudową składająca się z warstwy odsączającej z kruszywa o grubości 35 cm, warstwy podbudowy z kruszyw łamanych o grubości 22 cm, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 8 cm oraz warstwy ścieralnej o grubości 4 cm. Łącznie powstanie nowa konstrukcja o grubość 69 cm. Taka konstrukcja drogi powinna zapewnić jej wieloletnią trwałość. Szerokość nowej ulicy będzie wynosiła 5,5 metra. Oprócz drogi wykonane zostaną również chodniki z kostki polbrukowej, a materiał odzyskany z rozbiórki dotychczasowych chodników będzie ponownie wykorzystany do wymiany nawierzchni innych, pamiętających jeszcze czasy "PRL’u" chodników. Prace drogowe zostaną poprzedzone kompleksową wymianą sieci wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej.

To kolejna inwestycja drogowa realizowana z tak dużym dofinansowaniem zewnętrznym. Takie zarządzanie budżetem gminy pozwala władzom gminy na podejmowanie starań o pieniądze na realizacje kolejnych odcinków dróg w których w konstrukcji finansowej niezbędne jest posiadanie wkładu własnego.
 
W ramach postępowania przetargowego wpłynęło łącznie 6 ofert:
 
 • Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „Dromo” z Ostródy – 1 795 868,17 zł
 • Zakład Usług „EKO-WOD” z Kętrzyna – 1 831 253,28 zł
 • Przedsiębiorstwo Transportowo – Sprzętowe Budownictwa „PYZAK” z Lidzbarka Warm. – 2 107 644,51 zł
 • STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa – 1 987 159,86 zł
 • Konsorcjum: PBDiM z Mińska Mazowieckiego oraz ALTON Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego – 1 939 285,10 zł
 • PRD Sp. z o.o. z Lidzbarka Warmińskiego – 1 586 213,37 zł
 
 
 
This document has been produced with the financial assistance of the European Union, under the Poland-Russia Cross-border Cooperation Programme 2014-2020. The contents of this document are the sole responsibility of Commune of Sepopol and under no circumstances can be regarded as reflecting the position of the European Union, the Managing Authority or the Joint Technical Secretariat of the Poland-Russia CBC Programme 2014-2020.

Każdy zainteresowany mieszkaniec miasta i gminy Sępopol otrzyma ochronne maseczki

Bezpłatne maseczki mieszkańcy miasta i gminy Sępopol będą mogli odbierać od poniedziałku 15 marca w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sępopolu. Na jedną osobę przypadają 4 darmowe maseczki.
 
Urząd Miejski w Sępopolu otrzymał od Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych pulę maseczek, które przeznaczone są dla osób zameldowanych w gminie Sępopol.
 
Na jedną osobę przypadają 4 darmowe maseczki. Będzie można je odebrać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sępopolu. Punkt będzie czynny od 15 marca w godz. 9:00 do 16:00.
 
— Maseczki dla jednej rodziny może odebrać jej przedstawiciel, nie ma konieczności, aby każdy członek rodziny stawiał się w punkcie osobiście — informuje Irena Wołosiuk, burmistrz Sepopola. — Posiadamy odpowiednią ilość maseczek i wszyscy zainteresowani mieszkańcy na pewno je otrzymają. Nie trzeba się śpieszyć z odbiorem i robić niepotrzebnego skupiska przy punkcie wydawania maseczek. Zachowajmy dystans i reżim sanitarny — apeluje burmistrz.  
 
Przypominamy, że maseczka powinna prawidłowo zasłaniać twarz. Tak, by zakryte były nos i usta. To jest gwarancją, że ta maseczka działa w sposób prawidłowy, a więc nie wdychamy ponad 90 proc. patogenów, które znajdują się w naszym otoczeniu.
 
 
 
 

Zapraszamy na bezpłatne badanie mammograficzne

Już w kwietniu można będzie wykonać bezpłatne badanie mammograficzne w mammobusie, który odwiedzi Sępopol. Badania będą sfinansowane z Programu Profilaktyki Raka Piersi.
 
W mammografii finansowanej przez NFZ mogą wziąć udział mieszkanki miasta i gminy Sępopol niezależnie od miejsca zamieszkania i bez skierowania lekarskiego.
Do badania uprawnione są Panie w wieku 50-69 lat, które są ubezpieczone, nie były leczone z powodu raka piersi a także:
 
•           nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy
•           lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy
 
 
Mobilna pracownia mammograficzna LUX MED będzie do dyspozycji Pań w miejscowości:
Sępopol  – 15 kwietnia 2021 w godzinach od 8.00 do 11.00 przy dawnej Przychodni, ul. Lipowa 1A
 

Szczepienie dla osób urodzonych w 1952 roku oraz osób w wieku 65 - 69 lat przeciwko COVID-19.

#ZDROWIE
Nasz region otrzymał dodatkowe szczepionki AstraZeneca na szczepienia osób z rocznika 1952 (69 lat). Aby zaszczepić się, należy dokonac rejestracji w wybranym punkcie szczepień.
 
Terminy rejestracji na szczepienie dla osób w wieku 67 - 69 lat: 18-20 marca br.
Terminy rejestracji na szczepienie dla osób w wieku 65 - 69 lat: 22-24 marca br.
 
W powiecie bartoszyckim można się zarejestrować w:
Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszycach, ul. Kard. Wyszyńskiego 11, tel. 734 467 854.
 
Termin szczzepienia kolejnych grup, w tym także dla osób w wieku 60-65 lat uzależniony będzie od wielu czynników, w tym m.in. od dynamiki zgłoszeń do szczepień oraz dostaw szczepionek, które zostały znacznie ograniczone w wyniku decyzji ich producentów.
 
Podajemy adresy i numery telefonów innych punktów szczepeń w naszym województwie. Wystarczy wybrać placówkę, w której chcemy się zaszczepić i zadzwonić pod wskazany numer telefonu:
 • Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie; ul. Żołnierska 18a, tel. 89 53 93 438 (w godzinach poniedziałek- piątek 8:30-14:00).
 • Szpital w Ostródzie S.A.; ul. W. Jagiełły 1, tel. 609 710 738, 725 130 999.
 • Szpital Miejski Św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35, tel. 504 478 341.
 • Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście, ul. Grunwaldzka 10B, tel. 571 407 022.
 • Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie,  ul. M. Curie-Skłodowskiej 12, tel. 724 320 112.
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu,  ul. H. Sienkiewicza 2, tel. 531 463 127.
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie,  Al. Wojska Polskiego 37, tel. 789 307 148.
 • Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce, Ameryka 21, tel.  89 519 48 72.
 • Olmedica w Olecku, ul. Gołdapska 1, tel. 791 854 000.
 • Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, ul. A. Mickiewicza 25, tel. 89 625 05 00.
 • 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie z siedzibą w Ełku, ul. T. Kościuszki 30, tel.  882 935 746.
 • Pro-Medica w Ełku,  ul. Baranki 24, tel. 726 554 500.
 • GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi, ul. Słoneczna 7, tel. 795 997 749.
 • Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie,  ul. 3  Maja 17, tel. 87 427 32 52 wew. 168 lub 210.
 • Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie,  ul. Generała Andersa 3, tel. 518 702 453.
 • Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z o.o. w Giżycku, ul. Warszawska 41, tel. 608 787 366.
 • Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie, ul. Leśna 1, tel. 23 697 22 11 wew. 233.
 • Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Braniewie, ul. S. Moniuszki 13, tel. 55 620 83 71; 518 786 224.
 • Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim, ul. 11 Listopada 15, tel. 519 133 099.
 • Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie, ul. Niepodległości 44, tel. 89 532 64 11 (numer czynny w dni powszednie w godz. 8:30 -14:00).
 • Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie, Al. Warszawska 30, ul. 89 524 54 27.
 • Przychodnia Lekarza Rodzinnego Lifeclinica w Elblągu, ul. Węgrowska 3, tel. 500 599 307.
 • NZOZ Medyczne Centra Diagnostyczne Voxel w Elblągu, ul. Teatralna 5, tel. 577 466 233, 576 786 373, 55 655 69 55.
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Lekarzy Medycyny Rodzinnej Zbigniew Gugnowski w Giżycku,  ul. Wodociągowa 17, tel.  87 429 40 55.
 • NZOZ Specmed Adam Mariusz Miller w Ełku, ul. Jana Pawła II 26, tel. 505 336 339; 87 621 50 00.
 
 
 

ZGOK Olsztyn ponownie podnosi ceny za zagospodarowanie śmieci.

23 lutego 2021 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wspólników Sp. z o.o. ZGOK w Olsztynie podjęto uchwałę o kolejnym podniesieniu stawek za zagospodarowanie odpadów z terenu 37 samorządów...
          Wtorkowe obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników spółki z o.o. ZGOK z Olsztyna, dotyczyły między innymi podniesienia po raz kolejny stawek za zagospodarowanie odpadów zmieszanych oraz selektywnie zebranych, ponadto w porządku obrad znalazła się uchwała na mocy której zarząd spółki otrzymałby upoważnienie do zawarcia aneksu do umowy z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej z Olsztyna, w którym to spółka ZGOK zobowiązałaby się do zwiększenia kwoty jaką musi zapłacić MPEC’owi za przekazanie wytworzonego z odpadów paliwa RDF i PRE RDF z 200 zł obecnie, do 338 zł (RDF) i 454 zł (PRE RDF) za tonę netto. Kolejną zmianą jaką wprowadza aneks jest zobowiązanie ZGOK’u do dostarczania rocznie 60 tysięcy ton wytworzonego paliwa RDF i PRE RDF do 2034 roku. Z uwagi na brak porozumienia i prośbę o dodatkowe wyjaśnienia skierowane do prezesa spółki obrady w tym punkcie zostały przerwane, a termin wznowienia ustalono na 5 marca bieżącego roku. W związku z tym że nasza gmina posiada niewielki bo wynoszący około 1% udział w spółce, realne oddziaływanie na sposób funkcjonowania spółki jest znikomy. Dlatego też musimy ponosić coraz to wyższe koszty za przetworzenie przekazywanych odpadów. Nowe stawki zawarte są w tabeli załączonej poniżej. Taki obrót zdarzeń zapewne spowoduje, że w bieżącym roku najprawdopodobniej ponownie zabraknie pieniędzy w budżecie gminy na pokrycie kosztów związanych z gospodarką śmieciową, które trzeba będzie uzupełnić przesuwając środki np. z inwestycji drogowych. Obecnie stawki w naszej gminie wynoszą 23 zł za odpady zbierane w sposób selektywny oraz 46 zł za odpady zmieszane. Sąsiednie gminy podjęły uchwały ze stawkami wynoszącymi odpowiednio:
 
 • gmina Górowo Iławeckie 25 zł i 50zł
 • gmina Bartoszyce 26 zł i 52 zł
 • gmina Orneta 27 zł i 54 zł
 • gmina Kętrzyn 28 zł i 56 zł
 • gmina Pasym 31 zł i 62 zł
 
 
1 2 3 4 5 6 ... 10

Kontakt - stopka

Adres urzędu

URZĄD MIEJSKI
W SĘPOPOLU
ul. 11 Listopada 7
11 -210 Sępopol
 
Tel. (89) 76 13 181        
Nr fax. (089) 679 08 21
 
e-mail : sepopol@sepopol.pl
NIP: 743-20-21- 679  REGON: 510743628
 
Nr konta 28 8855 0004 2004 0008 5316 0001
 
Pracujemy
poniedziałek  8.00 - 16.00
wtorek  - piątek 7.15 - 15.15
 

Godziny przyjęć interesantów:

Burmistrz
Irena Wołosiuk
 
zaprasza  interesantów:  
poniedziałek-piątek
w godzinach pracy Urzędu

Gminy Partnerskie

 • Logo: Lägerdorf Lägerdorf
 • Logo: Prawdinsk Prawdinsk