Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 03/04/20, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Pozostałe aktualności

Nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem.

UWAGA AKTUALIZACJA!!! Tarcza antykryzysowa.

           W ostatnich dniach wprowadzono zasady bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa. Polska zdecydowała się na ograniczenie imprez masowych i działalności galerii handlowych, zawieszenie zajęć w szkołach oraz zamknięcie granic. Rozwój epidemii w Polsce i w Europie powoduje kolejne decyzje o zasadach bezpieczeństwa.

Aktualne zasady i ograniczenia
 
31.03.2020
Walczymy z koronawirusem – pomóż nam w tym i Ty!  Przeczytaj i stosuj!!!
 
 1. OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ
Ograniczenie dotyczy: przemieszczania się, podróżowania, przebywania w miejscach publicznych.
Na czym polega? Wychodzenie z domu powinno być ograniczone do absolutnego minimum, a odległość utrzymana od innych pieszych powinna wynosić co najmniej 2 metry.
Przemieszczać się możesz w przypadku:
 • dojazdu do i z pracy (dotyczy to także zakupu towarów i usług związanych z zawodową działalnością),
 • wolontariatu na rzecz walki z COVID-19 (dotyczy to pomocy osobom przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu),
 • załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego (do czego zalicza się np., niezbędne zakupy, wykupienie lekarstw, wizyta u lekarza, opieka nad bliskimi).
Obowiązuje do: do 11 kwietnia 2020 r.
 
Ważne! 2 metry – minimalna odległość między pieszymi
Wprowadzono obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich.
Wyłączeni z tego obowiązku są:
 • rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia),
 • a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie. 
 
 1. ZAKAZ WYCHODZENIA NA ULICĘ NIELETNICH BEZ OPIEKI DOROSŁEGO
Ograniczenie dotyczy: przebywania osób do 18 roku życia poza domem bez opieki dorosłego
Na czym polega? Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia, nie mogą wyjść z domu bez opieki. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy i tylko w określonych przypadkach:
 • dojazdu do i z pracy,
 • wolontariatu na rzecz walki z COVID-19,
 • czy też załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego.
 
 1. ZAKAZ KORZYSTANIA Z PARKÓW, PLAŻ, PLACÓW ZABAW, OTWARTYCH STREF AKTYWNOŚCI
Ograniczenie dotyczy: przebywania na terenach zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, placów zabaw, otwartych stref aktywności, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych, czy ogródków jordanowskich. Zakaz obejmuje również plaże.
 
 
 1. KOMUNIKACJA PUBLICZNA
Ograniczenie dotyczy: przejazdów zbiorowym transportem publicznym.
Na czym polega? W autobusie tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Najlepiej – żeby co drugie miejsce siedzące pozostało puste. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób.
Obowiązuje do: do 11 kwietnia 2020 r.
 
 
 1. SAMOCHODY WIĘKSZE NIŻ 9-OSOBOWE
Ograniczenie dotyczy: przejazdów samochodami większymi niż 9-osobowe i zbiorowym transportem prywatnym.
Na czym polega? W samochodzie powyżej 9 miejsc siedzących maksymalnie połowa miejsc może być zajęta.
Obowiązuje: od 2 kwietnia 2020 r.
Ważne! Ograniczenie nie dotyczy samochodów osobowych.
 
 
 1. ZAKAZ ZGROMADZEŃ I IMPREZ
Ograniczenie dotyczy: organizowania zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań.
Na czym polega? Obowiązuje zakaz wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań powyżej 2 osób. Obostrzenie to nie dotyczy spotkań z najbliższymi.
Wyłączone są: zakłady pracy.
Pracodawcy będą musieli jednak zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom. I tak:
 • stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra,
 • pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek lub muszą mieć dostęp do płynów dezynfekujących.
Ważne! Pracodawca musi zapewnić te środki bezpieczeństwa od czwartku, 2 kwietnia 2020 roku.
Obowiązuje do: do 11 kwietnia 2020 r.
 
 
 1. GALERIE HANDLOWE
Ograniczenie dotyczy: działalności galerii i centrów handlowych.
Na czym polega? Działalność handlową w galeriach handlowych mogą prowadzić jedynie branże:
 • spożywcza,
 • kosmetyczna (z wyjątkiem produktów przeznaczonych do perfumowania lub upiększania),
 • artykułów toaletowych i środków czystości,
 • wyrobów medycznych i farmaceutycznych,
 • artykułów remontowo-budowlanych,
 • prasowa,
 • artykułów dla zwierząt,
 • paliw. 
Obowiązuje do: do odwołania.
Ważne! W galeriach mogą być świadczone usługi medyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, pocztowe, pralnicze lub gastronomiczne (na dowóz i wynos). Na terenie galerii z handlu wyłączone są natomiast tzw. wyspy handlowe.
 
 
 1. LICZBA KLIENTÓW W SKLEPIE, NA TARGU I POCZCIE
Ograniczenie dotyczy: liczby klientów przebywających w jednym czasie na terenie sklepu, na targu i poczcie
Na czym polega?
 • Sklepy i punkty usługowe
Do każdego sklepu (zarówno małego, jak i wielkopowierzchniowego), a także do każdego lokalu usługowego może wejść maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów płatniczych pomnożona przez 3. To znaczy, że jeśli w sklepie jest 5 kas, to w jednym momencie na terenie sklepu może przebywać 15 klientów.
 • Godziny dla seniorów
W godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia. W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich. W tym dla osób powyżej 65 roku życia.
 • Targi
Na terenie targowiska czy bazaru może przebywać maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba punktów handlowych pomnożona przez 3. Jeśli więc na osiedlowym bazarze jest 20 takich punktów, to na jego terenie może przebywać w jednym momencie maksymalnie 60 klientów.
 • Placówki pocztowe
Na terenie poczty może przebywać w jednym momencie tyle osób, ile wynosi liczba okienek pocztowych pomnożona przez 2. Jeśli w placówce jest 5 okienek, wówczas w jednym momencie na jej terenie może przebywać 10 osób.
 
 
 1. WIELKOPOWIERZCHNIOWE SKLEPY BUDOWLANE
Na czym polega? W weekendy wielkopowierzchniowe sklepy budowlane będą zamknięte.
 
 
 1. SALONY FRYZJERSKIE, KOSMETYCZNE I TATUAŻU
Ograniczenie dotyczy: zamknięcia wszystkich zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, salonów tatuażu i piercingu.
Na czym polega? Zamknięte zostają bez wyjątków wszystkie zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu. Tych usług nie będzie można realizować również poza salonami – np. wizyty w domach nie wchodzą w grę.
Obowiązuje od: 1 kwietnia
 
 
 1. UROCZYSTOŚCI RELGIJNE
Ograniczenie dotyczy: udziału w wydarzeniach o charakterze religijnym.
Na czym polega? W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę (w przypadku pogrzebów – osoby zatrudnione przez zakład pogrzebowy).
Obowiązuje do: 11 kwietnia 2020 r.
Ważne! Zachęcamy do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu.
 
 
 1. GRANICE POLSKI
Ograniczenie dotyczy:  przekraczania granic Polski przez cudzoziemców
Na czym polega? Granice naszego kraju mogą przekraczać tylko i wyłącznie:
 • obywatele RP,
 • cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP,
 • osoby, które posiadają Kartę Polaka,
 • dyplomaci,
 • osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę,
 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach, komendant placówki Straży Granicznej - po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej – może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35),
 • cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.
Ważne! Transport cargo działa normalnie. 
Obowiązuje do: 13 kwietnia 2020 r.
 
 
 1. ZDALNE NAUCZANIE – LEKCJE W INTERNECIE
Ograniczenie dotyczy: zajęć w szkołach i na uczelniach
Zalecenia: Wszystkie szkoły i uczelnie w Polsce są zamknięte. Lekcje i zajęcia nie odbywają się stacjonarnie, a przez Internet za pomocą platform e-learningowych. Lekcje na odległość prowadzone są według określonych zasad. Nauczyciele i uczniowie na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje mogą znaleźć materiały dydaktyczne zgodne z aktualną podstawą programową.
Obowiązuje do: do 10 kwietnia 2020 r.
Ważne! Rodzicom dzieci w wieku do lat 8, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego. 
 
 
 1. ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA
Ograniczenie dotyczy: działalności żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli.
Zalecenia: Działalność żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli jest zawieszona. Kwestia ponoszenie opłat przez rodziców w czasie ich zawieszenia, powinna zostać uregulowana w statucie żłobka, jak również w umowie z rodzicami.
Obowiązuje do: do 10 kwietnia 2020 r.
Ważne! Rodzicom dzieci w wieku do lat 8, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego.
 
 
 1. GASTRONOMIA
Ograniczenie dotyczy: działalności restauracji, kawiarni czy barów.
Zalecenia: Wszystkie restauracje, kawiarnie czy bary mogą świadczyć jedynie usługi na wynos i na dowóz. Nie ma możliwości wydawania posiłków czy napoi na miejscu.
Obowiązuje do: odwołania.
 
 
 1. KULTURA
Ograniczenie dotyczy: działalności instytucji kultury
Zalecenia: Wszystkie instytucje kultury pozostają zamknięte. Są to m.in. muza, galerie sztuki, teatry, filharmonie, opery, kina, kluby filmowe, biblioteki, archiwa oraz  stała działalność  związana z kulturą. Do 10 kwietnia 2020 r. zawieszone są również zajęcia w szkołach artystycznych.
Obowiązuje do: odwołania.
Ważne! Do odwołania zamknięte pozostają również: siłownie, baseny, kluby fitness i taneczne.
 
 
 1. KWARANTANNA
Ograniczenie dotyczy: osób, które:
 • wracają z zagranicy,
 • miały kontakt z osobami zakażonymi (lub potencjalnie zakażonymi) koronawirusem,
 • przekraczają granicę w celu podejmowania pracy na terytorium państwa sąsiedniego, bądź na terytorium RP (od 27.03.2020),
 • mieszkają z osobą, która będzie kierowana od 1 kwietnia na kwarantannę (przepis wchodzi w życie 1.04.2020 i dotyczy osób nowo objętych kwarantanną).
Na czym polega? Kwarantanna trwa 14 dni. Przez ten czas:
 • w żadnym wypadku nie można opuszczać domu,
 • spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane,
 • w przypadku, gdy osoba poddana kwarantannie ma bliskie kontakty z innymi osobami w domuone również muszą zostać poddane kwarantannie,
 • w przypadku występowania objaw choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności), należy koniecznie zgłosić to telefonicznie do stacji sanitarno-epidemiologicznej.
Obowiązuje do: odwołania.

Ograniczenia w obsłudze petentów w Urzędzie Miejskim.

          Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020r. (Dz.U. 2020.433) osoby które przekroczyły granicę od 15 marca br. obowiązane są do zachowania kwarantanny w miejscu zamieszkania lub pobytu, trwającej 14 dni, licząc od dnia następującego po przekroczeniu granicy. Nadzór nad zachowaniem obowiązku kwarantanny pełni policja. Złamanie tego obowiązku zagrożone jest karą w wysokości do 30 000zł.
          Jednocześnie zwracamy się z apelem do pozostałych mieszkańców o ograniczenie do niezbędnego minimum wychodzenie z miejsc zamieszkania w okresie zagrożenia epidemiologicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Wszystko co powinniśmy wiedzieć o zapobieganiu zachorowaniu na grypę.

Zachęcamy do obejrzenia krótkiego felietonu w którym autor odpowiada na najczęściej zadawane pytania pojawiające się w związku z pandemią koronawirusa.
 
 
1:17 Co możemy zrobić?
7:55 Jakie są objawy?
9:24 Co zrobić jeśli je mam?
10:58 Czy wysokie temperatury przyniosą poprawę?
12:48 Co z kobietami w ciąży?
14:29 Kiedy szczepionka?
16:51 Jak długo może to trwać?
19:49 Czy wirus zmutuje?
21:00 Jakie są konsekwencje dla wyleczonych?
 
 
12 porad jak się OCHRONIĆ przed koronawirusem:
 
 
 
 
Porady rządowe:
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
 
Szpitale zakaźne:
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
 
Dla tych, którzy powinni być w szkole:
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
 
...i dla tych, którzy do nauczania zdalnego chcą coś dołożyć od siebie:
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
 
Walczymy z fałszywymi informacjami:
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
 
Mapa zachorowań:
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
 

UWAGA !!! Szkoły i przedszkola zostaną zamknięte do świąt Wielkanocy

Decyzją premiera Mateusza Morawieckiego placówki oświatowe w całym kraju zostaną w poniedziałek 16 marca zamknięte do świąt Wielkanocy, z powodu zagrożenia rozprzestrzenieniem się koronawirusa. W dniach 12 i 13 marca (czwartek i piątek) będą realizowane JEDYNIE zajęcia opiekuńcze.
 

Informacja dot. zapobiegania zakażeniem koronawirusem

Spotkanie z posłem Zbigniewem Babalskim w Ostródzie

Rozmowy w sprawie znalezienia nowych źródeł finansowania inwestycji.
          W ostatnich dniach lutego burmistrz Sępopola spotkała się z posłem Zbigniewem Babalskim w biurze poselskim w Ostródzie. Rozmowy dotyczyły pomocy przy znalezieniu źródeł finansowania inwestycji gminnych, a także dofinansowania zakupów sprzętu dla jednostek OSP z terenu naszej gminy. Kolejnymi tematami było wsparcie naszych starań w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, a także w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wniosku gminy o utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy. W trakcie rozmów poruszano również temat zbyt niskiego dofinansowania udzielanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, przyznawanego ze środków Skarbu Państwa, które powoduje że samorządy o niskich dochodach przegrywają rywalizację z dużymi i bardziej zasobnymi finansowo gminami. Uzyskaliśmy informacje, że w ciągu najbliższego tygodnia powinna dotrzeć z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lista inwestycji drogowych, która uzyska wsparcie na realizację w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W ubiegłorocznym naborze gmina złożyła 3 wnioski, tj.: na drogę zlokalizowaną na terenie dworca komunikacji autobusowej w Sępopolu, na drogę w miejscowości Wiatrowiec, oraz na ulicę Dworcową. Realizacja inwestycji uzależniona jest prócz oczywiście ewentualnego przyznania dofinansowania, przede wszystkim możliwością znalezienia w budżecie środków na wkład własny gminy, jak również ofertami firm zgłaszającymi się do przetargów. A jak możemy w ostatnich dniach zaobserwować, zainteresowanie przetargami firm jest znikome co powoduje znaczny wzrost cen ofertowych proponowanych w postępowaniach. Na 2 zakończone w ostatnich dniach postępowania przetargowe w pierwszym wpłynęła tylko 1 oferta, a w drugim 2 oferty. W obu przypadkach wykonawcy składali propozycje z ceną znacznie powyżej kwot jakie zamawiający przeznaczył na wykonanie obu zadań. Jeśli sytuacja na rynku nie ulegnie zmianie, gminy nie będzie stać mimo uzyskanych dofinansowań na realizację inwestycji między innymi drogowych. Dodatkowo wpływ na taką sytuację, ma bardzo duża podaż inwestycji na terenie całego powiatu, w tym np. przebudowa drogi wojewódzkiej numer 512 za kwotę blisko 270 mln złotych. Tak duże inwestycje wyczerpują możliwości przerobowe lokalnych firm budujących drogi, które nie są zainteresowane mniejszymi pracami. W najbliższych dniach dokonane będzie otwarcie ofert złożonych w ramach ogłoszonych kolejnych dwóch postępowaniach przetargowych. Na ogłoszenie czekają kolejne inwestycje, które już niebawem zostaną opublikowane na stronach Biuletynu Informacji Publicznej naszego urzędu.

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z WŁOCH

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH
(Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO)
Warszawa, 24.02.2020 r.
W ostatnich kilku dniach na obszarze północnych Włoch (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum) obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.
Jeśli byłeś w Północnych Włoszech w ciągu ostatnich 14 dni i:
1) zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:
 • bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
 • lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
2) nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).
a) Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę.
b) Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy to:
 • bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
 • lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
3) miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2
to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.
Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.
Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą
z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.
Instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce znajduje się poniżej.
Ze względu na obecnie wysoką aktywność grypy sezonowej w krajach Półkuli Północnej należy pamiętać o zaszczepieniu się przeciw grypie sezonowej.

Powstanie m.in. Gminne Centrum Informacji

Przyznane wsparcie pokryje 100% kosztów inwestycji.
          12 lutego bieżącego roku zawarto umowę na mocy której zrealizowany zostanie gruntowny remont budynku położonego przy ulicy 11 Listopada, opodal Banku Spółdzielczego w Sępopolu. Dzięki wspólnym staraniom sępopolskiego stowarzyszenia Bezrobotnych oraz Gminy Sępopol, złożono wniosek w ramach konkursu organizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Barcja”.  W postępowaniu konkursowym wniosek został bardzo wysoko oceniony i zajął 1 miejsce, a tym samym nasze zamierzenie uzyskało szansę realizacji. W ramach prac przewidziano do wykonania między innymi: wymianę podłogi, remont ścian i sufitu (szpachlowanie, malowanie), wykonanie toalet, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont dachu na którym zostanie posadowiona instalacja fotowoltaiczna, wykonanie nowych instalacji, utwardzenie terenu w celu wykonania podjazdu dla niepełnosprawnych. Po przeprowadzeniu prac remontowych budynek będzie pełnił funkcje „Gminnego Centrum Informacji wraz z Galerią Artystyczną”, a dodatkowo jedno z pomieszczeń będzie udostępnione mieszkańcom jako szalet miejski, którego miasto do tej pory nie posiadało. Całość inwestycji dzięki bardzo dobrej współpracy ze stowarzyszeniem Bezrobotnych będzie sfinansowane w 100% ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.  Będzie to kolejny obiekt który po zakończeniu prac poprawi estetykę miasta.
          Ogromne podziękowania za współpracę należą się: p. Annie Żejmo i p. Barbarze Puchowskiej. Dzięki tym wspaniałym osobom możliwe było wspólne z gminą wystartowanie w konkursie. Mamy nadzieję, że tego typu działania będą również realizowane w przyszłości.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

450 000 zł na podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczej od LGD "Barcja"

Zapraszamy do składania wniosków, w terminie 24.02-13.03.2020r.

"GOŚCINNA ŁYNA" oddała zwycięstwo ;).

Za nami 37 Zimowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Sępopola  i jednocześnie  20 Memoriał Roberta Borowskiego.
 
W ostatnich latach aura nas nie rozpieszcza kilka razy musieliśmy przenosić turniej do Bartoszyc albo grać w trudnych warunkach atmosferycznych i boiskowych. Tak było i tym razem, deszcz i śliska murawa nie ułatwiała gry, mimo to memoriał przyniósł uczestnikom i obserwatorom wiele emocji związanych z rywalizacją w trudnych warunkach. Do rywalizacji przystąpiły 3 drużyny: gospodarze, niezawodna Victoria Bartoszyce i Mamry Giżycko, które wywalczyło zwycięstwo. Przykrość organizatorom sprawiła Granica Kętrzyn, która na kilka dni przed starciem odmówiła udziału w turnieju.Tradycyjnie po zakończeniu zawodów odbyło się wręczenie pucharów i pamiątkowych statuetek.
 
Wyniki przedstawiają się następująco:
I miejsce: Mamry Giżycko – Puchar Burmistrza Sępopola
II miejsce: Victoria Bartoszyce – Puchar Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie
III miejsce: Łyna Sępopol – Puchar Teresy i Grzegorza Borowskich
 
Najlepsi zawodnicy poszczególnych formacji otrzymali nagrody indywidualne:
 
Król strzelców – Paweł Dymiński
Najlepszy bramkarz: Karol Murawski – Mamry Giżycko
Najlepszy obrońca: Maciej Kadziewicz   –  Victoria Bartoszyce
Najlepszy pomocnik: Jakub Lemański  –  Łyna Sępopol
Najlepszy napastnik: Błażej Jodko – Victoria Bartoszyce
Zawodnik fair play: Damian Gigielewicz – Łyna Sępopol
Najmłodszy zawodnik: Dądzik Kacper – Victoria Bartoszyce
Najstarszy zawodnik: Jan Kadziewicz  – Victoria Bartoszyce
 
Wszystkim nagrodzonym gratulujemy, a sponsorom dziękujemy za wsparcie finansowe i rzeczowe.
Do zobaczenia za rok.

 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

63Galeria zdjęć: Turniej piłkarski 2020

1 2 3 4 5 6

Kontakt - stopka

Adres urzędu

URZĄD MIEJSKI W SĘPOPOLU
ul. 11 Listopada 7
11 -210 Sępopol
Tel. (89) 76 13 181        
Nr fax. (089) 679 08 21
 
e-mail : sepopol@sepopol.pl
NIP: 743-20-21- 679  REGON: 510743628
 
Nr konta 28 8855 0004 2004 0008 5316 0001
 
Pracujemy
poniedziałek  8.00 - 16.00
wtorek  - piątek 7.15 - 15.15
 

Godziny Przyjęć interesatnów:

Burmistrz
Irena Wołosiuk
 
zaprasza  interesantów:  
poniedziałek-piątek
w godzinach pracy Urzędu

Gminy Partnerskie

 • Logo: Lägerdorf Lägerdorf
 • Logo: Prawdinsk Prawdinsk