Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 28/07/21, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Pozostałe aktualności

Czy pamiętasz, że spis trwa do 30 września br.?

Przypominamy, że na każdym mieszkańcu Polski spoczywa obowiązek, by wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Spis trwa do 30 września br.
 
Najdogodniejszą i obowiązkową formą udziału w spisie pozostaje samospis. Można go wykonać o każdej porze na dowolnym urządzeniu mobilnym podłączonym do Internetu, w domu lub gminnym punkcie spisowym.
 
Nie odkładaj spisu na ostatnią chwilę. Obowiązku spisowego można dopełnić drogą internetową lub telefoniczną do momentu aż skontaktuje się z Tobą rachmistrz spisowy. Jeśli rachmistrz zadzwoni lub odwiedzi nas w domu, zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań (art. 17a ust. 1-3) nie możesz odmówić mu przekazania danych.
 
Przypominamy, że rachmistrz dzwoni z numeru 22 828 88 88 lub z numeru infolinii spisowej 22 279 99 99. Zawsze możesz sprawdzić tożsamość rachmistrza, niezależnie czy zadzwoni do Ciebie czy zapuka do Twoich drzwi. Sprawdź jak to zrobić tutaj https://spis.gov.pl/jak-zweryfikowac-rachmistrza-spisowego/
Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny przez sąd, co jest ujęte w art. 57 ustawy o statystyce publicznej.
 
W razie wątpliwości można zadzwonić na infolinię spisową: 22 279 99 99 lub zadać nam pytanie przez stronę internetową GUS: https://stat.gov.pl/pytania-i-zamowienia/pytanie-o-narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan. Na pytania o spis powszechny zadane w mediach społecznościowych nie udzielamy regularnych odpowiedzi.
 
spis.gov.pl
Przypominamy, że na każdym mieszkańcu Polski spoczywa obowiązek, by wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Spis trwa do 30 września br.
 
Najdogodniejszą i obowiązkową formą udziału w spisie pozostaje samospis. Można go wykonać o każdej porze na dowolnym urządzeniu mobilnym podłączonym do Internetu, w domu lub gminnym punkcie spisowym.
 
Nie odkładaj spisu na ostatnią chwilę. Obowiązku spisowego można dopełnić drogą internetową lub telefoniczną do momentu aż skontaktuje się z Tobą rachmistrz spisowy. Jeśli rachmistrz zadzwoni lub odwiedzi nas w domu, zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań (art. 17a ust. 1-3) nie możesz odmówić mu przekazania danych.
 
Przypominamy, że rachmistrz dzwoni z numeru 22 828 88 88 lub z numeru infolinii spisowej 22 279 99 99. Zawsze możesz sprawdzić tożsamość rachmistrza, niezależnie czy zadzwoni do Ciebie czy zapuka do Twoich drzwi. Sprawdź jak to zrobić tutaj https://spis.gov.pl/jak-zweryfikowac-rachmistrza-spisowego/
 
Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny przez sąd, co jest ujęte w art. 57 ustawy o statystyce publicznej.
 
W razie wątpliwości można zadzwonić na infolinię spisową: 22 279 99 99 lub zadać nam pytanie przez stronę internetową GUS: https://stat.gov.pl/pytania-i-zamowienia/pytanie-o-narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan. Na pytania o spis powszechny zadane w mediach społecznościowych nie udzielamy regularnych odpowiedzi.
 
spis.gov.pl

ARiMR zaprasza do udziału w konkursie pt. "Akcja Reanimacja i Moc Ratowania"

Organizowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Konkurs pt. „Akcja Reanimacja i Moc Ratowania” kierowany jest do ratowników z Zespołów Ratownictwa Medycznego (dalej: ZRM) i strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej (dalej: OSP) z obszarów wiejskich.
Jego efektem ma być nagranie filmowe z instruktażem udzielania pierwszej pomocy, czyli czynności wykonywanych w razie wypadku, urazu bądź nagłego ataku choroby, których zadaniem jest ochrona życia lub zdrowia poszkodowanego, oraz zminimalizowanie niekorzystnych następstw, zanim udzielona zostanie specjalistyczna pomoc medyczna.

11 września 2021 roku tj. w Światowym Dniu Pierwszej Pomocy ogłosimy wyniki Konkursu i uhonorujemy drobnymi upominkami wszystkich przedstawicieli ZRM i OSP biorących udział w Konkursie a zwycięzców nagrodami (tj. za zajęcie I, II i III miejsca).
Najlepszy filmik zostanie opublikowany na stronie i w mediach społecznościowych ARiMR.
ZAŁOŻENIA KONKURSU
1. Konkurs trwa od dnia 9 lipca 2021 r. do dnia 20 sierpnia 2021 r.
2. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba filmująca posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych będąca ratownikiem medycznym (ZRM), bądź strażakiem (OSP) z obszaru wiejskiego – z wyjątkiem pracowników ARiMR oraz osób będących członkami ich najbliższych rodzin (tj. mąż, żona, dzieci, rodzice), w tym także osób pozostających z ARiMR w stosunku cywilnoprawnym.
3. Każdy z Uczestników Konkursu – autor filmiku może nadesłać maksymalnie 1 pracę (filmik). Z każdego ZRM i OSP może zostać wytypowany tylko jeden autor i może być wysłana tylko jedna praca. W przypadku nadesłania kilku prac zgłoszenie zostanie odrzucone;
4. Technika wykonania prac jest dowolna (np. kamera cyfrowa, smartfon).
5. Szczegółowe warunki oraz zasady konkursu są określone w Regulaminie Konkursu dostępnym na stronie www.arimr.gov.pl.
WARUNKI KONKURSU
1. Uczestnicy nadsyłają maksymalnie 1 filmik, wykonany samodzielnie, w którym mogą brać udział inni ratownicy medyczni bądź strażacy reprezentujący dany oddział ZRM lub OSP z obszaru wiejskiego, jako tzw. osoby trzecie (np. odgrywając rolę poszkodowanego/ reanimującego). Z jednego ZRM lub OSP może zostać wysłany tylko 1 filmik.
2. Filmiki należy przesłać do dnia 20 sierpnia 2021 roku, na adres mailowy: konkursARiMR@arimr.gov.pl w tytule wiadomości pisząc: Konkurs filmowy pt. „Akcja Reanimacja i Moc Ratowania”.
3. Filmiki powinny być zapisane w formacie MP4.
4. Filmikowi powinien towarzyszyć opis zawierający: tytuł filmu, datę oraz miejsce jego wykonania, dane personalne Uczestnika Konkursu – autora filmiku. Do przesyłki z filmem należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz czytelnie podpisane oświadczenia (Załącznik nr 1.1; Załącznik nr 1.2). W formularzu zgłoszeniowym należy podać dane Uczestnika Konkursu takie jak: imię i nazwisko oraz dane kontaktowe w postaci: adresu  do korespondencji, numeru telefonu i adresu e-mail., oraz wskazać Zespół Ratownictwa Medycznego lub oddział Ochotniczej Straży Pożarnej, który reprezentuje Uczestnik Konkursu. Formularz zgłoszeniowy i oświadczenia muszą być czytelnie wypełnione i podpisane (skany dokumentów własnoręcznie podpisanych lub dokumenty opatrzone podpisem elektronicznym).
5. W ramach przystąpienia do Konkursu Uczestnik oświadcza, że:
 • posiada pełnię praw autorskich osobistych i majątkowych do zamieszczonego przez niego utworu filmowego (filmiku) określanego terminem „pracy konkursowej”;
 •  zgłoszona do Konkursu praca konkursowa nie narusza żadnych praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich innych podmiotów;
 • posiada zgodę osób, których wizerunek utrwalono w pracy konkursowej do wykorzystania tego wizerunku na potrzeby konkursu, jak i do wykorzystania tego wizerunku przez Organizatora w ramach prowadzonych działań o charakterze informacyjno-promocyjnym, w szczególności w publikacjach i publicznych prezentacjach oraz umieszczaniu na stronach internetowych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych;
 • nieodpłatnie przenosi na rzecz Organizatora autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac konkursowych na polach eksploatacji wskazanych w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 1.2 do Regulaminu Konkursu, w tym w szczególności: korzystanie oraz przetwarzanie przez Organizatora prac konkursowych w ramach prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych, w tym publikowanie na stronie internetowej Organizatora na Facebooku i YouTube oraz w materiałach promocyjnych i informacyjnych ARiMR, podczas publicznych prezentacji, na targach, wystawach i innych imprezach o charakterze niekomercyjnym organizowanych przez ARiMR, dotyczących realizacji przez ARiMR zadań określonych przepisami prawa, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
6. Nadesłanie prac na adres e-mailowy: konkursARiMR@arimr.gov.pl (w tytule wiadomości pisząc: Konkurs filmowy pt. „Akcja Reanimacja i Moc Ratowania”) wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym i pozostałymi ww. dokumentami oznacza, że Uczestnik Konkursu zapoznał się i akceptuje Regulamin Konkursu.
JURY
Prace konkursowe (filmiki) będą oceniane przez czteroosobowe jury składające się z pracowników Biura Prasowego ARiMR. Pracom jury będzie przewodniczył/a Zastępca Dyrektora Biura Prasowego.
KRYTERIA OCENY NADESŁANYCH PRAC
Filmiki oceniane będą pod względem:
 • jakości i estetyki,
 • siły przekazu/kreatywności,
 • związku z przesłaniem zawartym w nazwach: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Światowy Dzień Pierwszej Pomocy.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW
Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości 11 września 2021 roku na stronie internetowej ARiMR: www.arimr.gov.pl
Nagrodzone prace konkursowe (filmiki) zostaną umieszczone na stronie ARiMR wraz z informacją, kto jest ich autorem.
NAGRODY
W dniu 11 września br., czyli w Światowym Dniu Pierwszej Pomocy, ogłosimy wyniki Konkursu i uhonorujemy wszystkich drobnymi upominkami, a Laureatów I, II i III miejsca nagrodami rzeczowymi (fantomami i certyfikowanymi torbami medycznymi).
Dodatkowym elementem promującym i honorującym autorów będzie fakt, że prace konkursowe (filmiki) zwycięzców oraz wyróżnionych mogą zostać opublikowanie na stronie internetowej Organizatora na Facebooku i YouTube, oraz w materiałach promocyjnych i informacyjnych ARiMR, podczas publicznych prezentacji, na targach, wystawach i innych imprezach o charakterze niekomercyjnym organizowanych przez ARiMR.
 

Uwaga Rolnicy. Ważna informacja dotycząca usuwania folii rolniczych

Burmistrz Sępopola informuje, że zamierza ubiegać się, o dofinansowanie zadania priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących
z działalności rolniczej” w związku z naborem wniosków ogłoszonym przez Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa.
 
 
 
 
 
 
W związku z powyższym rolnicy z terenu gminy Sępopola, zainteresowani odbiorem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, takich jak:
 • folia rolnicza,
 • siatka i sznurek do owijania balotów,
 • opakowania po nawozach,
 • opakowania typu Big Bag,
mogą składać informację o w/w odpadach w terminie do 30.07.2021 r. w Urzędzie Miejskim w Sępopolu pok. 21, ul. 11 Listopada 7, 11-210 Sępopol. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 89 761 35 38.
 
Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych (do 1 tony odpadów może wynieść do 500 zł). W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników, którzy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć wyżej wymienione odpady pochodzące z produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę. Odpady muszą być posortowane oraz dostarczone w sposób umożliwiający ich zważenie i załadunek (np. zwinięte bele, spakowane w worki typu Big Bag), a także pozbawione jakichkolwiek zanieczyszczeń niezwiązanych z ich użytkowaniem.
Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej stanowi pomoc de minimis. W związku z tym pomoc zostanie przyznana rolnikom, których limit pomocy de minimis w rolnictwie przyznany w ciągu ostatnich trzech lat nie przekroczył 20 000 euro.
 
Przypominamy również, że rolnicy zobowiązani do rejestracji w bazie BDO (gospodarstwa rolne powyżej 75 ha) będą zobowiązani do wygenerowania przed odbiorem odpadów karty przekazania odpadów.
 
UWAGA !!! W przypadku nieotrzymania przez Gminę Sępopol dotacji z NFOŚiGW zadanie nie będzie realizowane.
 
Dokumenty do wypełnienia dostępne na stronie www.sepopol.pl lub w pok. 21
w Urzędzie Miejskie w Sępopolu.
 
Pliki do pobrania:

Kolejne drogi w gminie Sępopol doczekają się remontu

Mamy dobre wiadomości dla mieszkańców naszej gminy. W rządowym programie Fundusz Dróg Samorządowych znalazły się środki na remont dróg: w Sępopolu, Wiatrowcu, Wanikajmach, Smolance, Liskach, Turczu oraz w Lwowcu.

 
To już staje się tradycją, że Urząd Miejski Sępopolu pozyskuje pieniądze na remonty dróg przy każdej nadarzającej się okazji. Mimo wielu zrealizowanych remontów w ostatnich latach, gminni urzędnicy sięgają po kolejne środki na przebudowę i remonty dróg gminnych. Wszystko dlatego, że wszyscy zdajemy sobie sprawę z ogromu wcześniejszych zaniedbań, a także obecnych potrzeb.

Zadania, na które Urząd Miejski w Sępopolu pozyskał środki to:
 • przebudowa ul. Dworcowej w Sępopolu część 2,
 • budowa drogi gminnej w Wiatrowcu wraz z budową kanalizacji deszczowej,
 • budowa drogi gminnej od drogi powiatowej 1394N do Wanikajm,
 • budowa drogi gminnej w Smolance kolonia,
 • budowa odcinka drogi gminnej nr 121014N w Wiatrowcu.
O tym które odcinki zostaną wyremontowane zadecyduje aktualna sytuacja finansowa budżetu gminy oraz aktualne ceny panujące na rynku inwestycji drogowych. Mamy nadzieję, że odcinków będzie jak najwięcej. W poprzednim roku mimo uzyskanego wsparcia finansowego nie byliśmy w stanie wygospodarować wystarczającej ilości środków przeznaczonych na wkład własny na wszystkie odcinki dróg.

Dodatkowo powiat bartoszycki, pozyskał pieniądze i wyremontuje położone w naszej gminie następujące drogi powiatowe:

1. Leginy — Liski — Sępopol, na odcinku: granica gmin Bartoszyce i Sępopol do miejscowości Turcz,
2. Turcz – Sępopol,
3. Romankowo – Lwowiec, na odcinku: granica powiatu kętrzyńskiego z bartoszyckim do końca miejscowości Lwowiec.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: FDS 2021 podpisanie umów

Sępopol pozytywnie oceniony przez Cittaslow

W miniony weekend delegacja Sępopola uczestniczyła w 12. Festiwalu Miast Dobrego Życia Cittaslow, który tym razem odbywał się w Bartoszycach. Reprezentowali nas m.in. Irena Wołosiuk, burmistrz Sępopola oraz członkowie zespołu Warmianki Sępopolskie.

W tym czasie odbyło się również zebranie członków Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow, na której podjęto uchwałę o pozytywnej recertyfikacji Sępopola, jako członka stowarzyszenia. Zgodnie ze statutem po upływie 5 lat wszystkie miasta – członkowie stowarzyszenia (Sępopol należy do tego grona od 2016 roku) przechodzą proces ponownej certyfikacji. Polega na weryfikacji procesu samooceny gminy w siedmiu obszarach dotyczących m.in. polityki energetycznej i środowiskowej, infrastrukturalnej, jakości życia miejskiego, rolnictwa, turystyki, a także obszarów z zakresu tolerancji etnicznej, spójności społecznej i partnerstwa. Komisja doceniła zmiany, jakie zachodzą w naszym miasteczku i przyznała Sępopolowi wyższe oceny niż pięć lat temu.
 
 

Proces samooceny i jej weryfikacji był dość długi i trudny. Dlatego samorząd Sępopola ucieszył fakt, iż zarząd Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow docenił zaangażowanie władz miasta w tworzenie warunków sprzyjających ciągłemu polepszaniu jakości życia mieszkańców Sępopola.
 


Podczas uzasadniania oceny Jacek Kostka, koordynator krajowy Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow podkreślał fakt, że obecnie realizowane inwestycje stwarzają możliwości rozwoju miasta. Dodał, że obecnie w Sępopolu prowadzona jest nowoczesna, efektywna i zrównoważona polityka zarządzanie miastem, gdzie pamięta się też o tradycji i kulturze. Przedstawiciele naszej gminy, podczas swojego wystąpienia apelowali do obecnych na zebraniu marszałków województwa: Jolanty Piotrowskiej i Mirona Sycza o większe środki na rozwój Sępopola z puli zarezerwowanych dla miast należących do sieci Cittaslow. Dzięki nim zamierzamy zrealizować cztery duże zamierzenia inwestycyjne w Sępopolu.


Festiwal Cittaslow jest rokrocznie organizowany po to, żeby zaprezentować dorobek i potencjał miast skupionych w Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow, których najliczniejsza grupa znajduje się w województwie warmińsko-mazurskim. Miasta przygotowały stoiska promujące swoje walory. Na straganach nie zabrakło regionalnych produktów żywnościowych i lokalnych smakołyków. Miasta zaprezentowały także rękodzieło lokalnych twórców, poczynając od wyrobów z drewna, po wytwory sztuki koronkarskiej oraz dzieła z gliny. Wydarzeniom towarzyszyły występy artystyczne.
 


Nasze sępopolskie stoisko przygotowane Warmianki Sępopolskie oraz pracowników Urzędu Miejskiego cieszyło się sporym zainteresowaniem. Oprócz pamiątek i wydawnictw promocyjnych prezentujących walory miasta oraz naszą ofertę turystyczną, między innymi Gospodarstwa Agroturystycznego „Siedlisko Pod Dębami” z Romankowa, zaprezentowaliśmy wyroby artystyczne lokalnych twórców. Wyszywanki Zenobii Chomy i Doroty Góreckiej, prace Danuty Wingrowicz i Mirosławy Mieczkowskiej, a także rzeźby Bazylego Trojanowskiego.
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się „Warzywa Mazurskie” z gospodarstwa ogrodniczego państwa Kucharskich z Sępopola.
 
 
Zespół Warmianki Sępopolskie ubarwiał stoisko swoim śpiewem i pozytywną energią, a także wspierały w obsługę naszego stoiska.
 


Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do godnego reprezentowania naszego miasteczka na Festiwalu Miast Dobrego Życia Cittaslow w Bartoszycach.
 

Niebawem nowa inwestycja w Sępopolu

Przekazano działkę pod inwestycję, a prace budowlane zaplanowane są na przyszły rok…
          W ostatnich dniach czerwca zawarto akt notarialny między darczyńcą, jakim była nasza gmina, a obdarowanym – skarbem państwa, reprezentowanym przez Wojewódzką Komendę Policji w Olsztynie. W dniu podpisania aktu notarialnego w kancelarii notarialnej stawił się inspektor Jan Markowski, zastępca komendanta wojewódzkiego oraz Irena Wołosiuk, burmistrz Sępopola.
          W ramach darowizny gmina przekazała nowo utworzoną działkę o powierzchni 1000m2, zlokalizowaną w pobliżu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,  przy ulicy Lipowej. Działka spełnia wszelkie stawiane tego typu nieruchomościom wymagania, a także posiada odpowiedni profil geologiczny umożliwiający realizację zamierzenia. Ponadto sąsiedztwo działki zapewnia bezproblemową możliwość ewentualnego powiększenia o tereny przyległe, z chwilą wystąpienia takiego zapotrzebowania. Natomiast ulica Lipowa w ostatnim okresie została wybudowana zupełnie na nowo, od podstaw. Środki na budowę pochodziły z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i wynosiły 63,63% całości kosztów. Wykonanie wspomnianych prac zapewni drodze wieloletnią trwałość, co jest niezmiernie ważna z uwagi na lokalizację przy niej inwestycji celu publicznego. Starania o zlokalizowanie nowej placówki policji w Sępopolu trwały blisko 3 lata. Dopiero obecnie na szczeblu centralnym zdecydowano o budowie nowego posterunku. W pomoc zaangażowali się lokalni posłowie, wojewoda, starosta, a także zaprzyjaźniony z nami p. Marek Dominiak, burmistrz Bisztynka, w którym to mieście również zostanie zrealizowana podobna inwestycja.
 
         Za wszelką pomoc wszystkim bardzo dziękujemy.
 
 
 

1 300 000 złotych na wodociągi

Otrzymaliśmy rządowe wsparcie dla gmin popegeerowskich w ramach RFIL…
 
          Kolejne inwestycje w gminie Sępopol, tym razem za 1 300 000 złotych. Urząd Miejski w Sępopolu pozyskał z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę sieci wodociągowej łączącej dawne wsie popegeerowskie Stopki Osada, Masuny, Dzietrzychowo oraz miasto Sępopol. Promesy wręczał p.Błażej Poboży (wiceminister spraw wewnętrznych i administracji) oraz p.Artur Chojecki (wojewoda warmińsko-mazurski).
          Nadrabiamy inwestycyjne zaległości. Urząd Miejski w Sępopolu aktywnie zabiega by jak najwięcej środków finansowych pozyskać z zewnątrz, bo potrzeb jest jeszcze wiele. Skromy budżet gminy nie pozwala na to, aby w ramach własnych dochodów finansować remonty dróg, budowę sieci wodociągowych oraz realizować inne potrzebne inwestycje. Dlatego Irena Wołosiuk, burmistrz Sępopola zatrudniła w urzędzie miejskim specjalistów, którzy zajmują się tworzeniem nowych wniosków na pozyskiwanie dofinansowań inwestycji miejskich z funduszy zewnętrznych krajowych i zagranicznych.
           Tym razem otrzymaliśmy wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. To środki przeznaczone na sfinansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w gminach, w których funkcjonowały niegdyś państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Nasza inwestycja dotyczy budowy nowej sieci wodociągowej, łączącej dawne wsie popegeerowskie: Stopki Osada, Masuny, Dzietrzychowo oraz miasto Sępopol. Wiemy, że potrzeb jest jeszcze sporo, dlatego urzędnicy pracują nad kolejnymi wnioskami na dofinansowanie nowych inwestycji.
Łącznie nasze województwo otrzymało kwotę 47 milionów zł rządowego dofinansowania, które trafi do 48 gmin. Łącznie w skali całego kraju to aż 340 mln zł. Dofinansowanie prócz naszej gminy z powiatu bartoszyckiego otrzymała jeszcze zaprzyjaźniona z nami gmina Bartoszyce.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Od 1 lipca rusza Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Każdy właściciel domu ma obowiązek złożyć deklaracje

 
Od 1 lipca każdy obywatel lub zarządca budynku będzie zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy, Dla nowo powstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni.
 
Obowiązek złożenia deklaracji o źródle ciepła i spalania paliw będą mieli właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Wynika on z ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 554).
 
Dodatkowe informacje o Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dostępne są na stronie internetowej: https://zone.gunb.gov.pl/.
 
 

Wznawiamy bezpośrednią obsługę interesantów

Informujemy, iż od 8 czerwca 2021 roku Urząd Miejski w Sępopolu wznawia bezpośrednią obsługę interesantów. Jednak bardzo prosimy o stosowanie się do wymogów sanitarnych.

Ostatnie dni to znaczny spadek liczby zakażeń koronawirusem w Polsce. Wszystko za sprawą naszego odpowiedzialnego zachowania i coraz większej liczby zaszczepionych osób. W naszej gminie sytuacja epidemiologiczna również uległa poprawie, dlatego w związku kolejnymi luzowaniami obostrzeń przez rząd od 8 czerwca 2021 roku ulegają zmianie dotychczasowe ograniczenia w bezpośrednim przyjmowaniu interesantów w Urzędzie Miejskim w Sępopolu.

Jednak w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i konieczność podejmowania działań ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa, obsługa interesantów będzie realizowana przy zachowaniu niżej wymienionych środków ostrożności:

- należy bezwzględnie powstrzymać się od wizyty w Urzędzie, jeżeli występują objawy gorączki, bólu gardła lub przeziębienia,
jeżeli jest to możliwe, wizyta interesanta w Urzędzie powinna nastąpić bez osób towarzyszących,

- dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu biurowym nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi,

- obowiązkowe zakrywanie przy pomocy maseczki ust i nosa przez interesanta, z wyłączeniem osób, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu zdrowotnych,
 
- zachowanie 1,5-metrowej odległości od drugiej osoby,

- dezynfekcja rąk.

Pomoc dla pszczelarzy oraz wsparcie dla rolników, którzy ponieśli w 2020r. straty spowodowane przez klęski żywiołowe

20 maja 2021r. w Dzienniku Ustaw, pod pozycją 926, zostało ogłoszone rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 
 
 
 
Nowelizacja rozporządzenia wprowadza nowe formy pomocy dla:
 1. pszczelarzy, będących podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (§13zf oraz §13zg).
  W 2021 r. wnioski będą przyjmowane do  30.06.2021r., a w kolejnych latach od 1 kwietnia do 31 maja.
 2. producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym nastąpiło obniżenie powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w związku z wystąpieniem w 2020 r. szkód w uprawach rolnych spowodowanych gradem, deszczem nawalnym, ujemnymi skutkami przezimowania, przymrozkami wiosennymi, powodzią, huraganem, piorunem, obsunięciem się ziemi, lawiną lub suszą, które spowodowały na danej powierzchni upraw rolnych utratę co najmniej 20% plonu (§13zh).
  Termin składania wniosków zostanie określony w drodze ogłoszenia MRiRW po wejściu w życie przepisów ww. rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
Podstawa prawna: § 13 zf, 13 zg oraz 13zh rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.) – zmiana opublikowana w Dz. U. z 2021 r. poz.926.
Pomoc dla pszczelarzy:
W 2021 r. od dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia, tj. od 28 maja 2021r. do dnia 30.06.2021r. pszczelarze, będący podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt będą mogli składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej.
Natomiast w kolejnych latach wnioski będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia do dnia 31 maja roku, za który składany jest wniosek.
Agencja będzie udzielała pomocy finansowej na podstawie wniosku pszczelarza, złożonego do właściwego Biura Powiatowego Agencji ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pszczelarza, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.
Do wniosku, będzie należało dołączyć:
 1. zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia pasieki o wpisaniu, nie później niż w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, za który jest składany wniosek, pszczelarza do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, oraz o aktualnej liczbie pni pszczelich, wydane w roku, w którym ten pszczelarz ubiega się o pomoc, o której mowa w ust. 1.;
 2. zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis.
Pomoc będzie udzielana w formule pomocy de minimis w rolnictwie zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym.
Stawka pomocy wynosi 20 zł na każdą przezimowaną rodzinę pszczelą.

Pomoc na szkody w uprawach rolnych spowodowane w 2020 r. przez grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę lub suszę:
Pomoc jest skierowana do producenta rolnego:
1) któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
2)będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014;
3)w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2020 r. gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, które:
 • spowodowały na danej powierzchni upraw rolnych utratę co najmniej 20% plonu,
 • zostały oszacowane przez komisję powołana przez właściwego wojewodę i wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły te szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji lub
4) w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2020 r. suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, które:
 • spowodowały na danej powierzchni upraw rolnych utratę co najmniej 20% plonu,
 • zostały obliczone za pośrednictwem publicznej aplikacji i wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z ostatnich trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody.
Wysokość stawki pomocy wynosi:
 1. 1200 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew owocowych, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 70% plonu;
 2. 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw innych niż wymienione w pkt 1, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 70% plonu;
 3. 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy;
 4. 600 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew owocowych, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 20% i mniej niż 70% plonu;
 5. 500 zł na 1 ha powierzchni upraw innych niż wymienione w pkt 4, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 20% i mniej niż  70% plonu.
W przypadku gdy producent rolny deklaruje we wniosku o przyznanie pomocy, powierzchnię upraw rolnych, do której można zastosować więcej niż jedną stawkę pomocy na 1 ha powierzchni upraw rolnych, do obliczenia wysokości pomocy stosuje się wyższą ze stawek przysługujących na 1 ha powierzchni upraw rolnych zadeklarowanej we wniosku.
Pomoc będzie udzielana jako pomoc publiczna, na warunkach określonych w przepisach rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 1.7.2014, str.1) oraz zgodnie z przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.  

Wysokość pomocy ustala się, jako iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku powierzchni uprawy, w której powstały szkody oraz stawki pomocy.

Łączna wysokość pomocy nie może przekroczyć 80% (lub w przypadku gospodarstw na obszarach ONW 90%) kwoty obniżenia dochodu z produkcji rolnej, z uwzględnieniem pomocy otrzymanej na podstawie odrębnych przepisów i otrzymanych odszkodowań.

Pomoc będzie podlegała także pomniejszeniu o 50%, jeżeli:
 • w dniu wystąpienia szkód w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem w 2020 r. gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny co najmniej 50% powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, nie było ubezpieczonych co najmniej od jednego z ryzyk: gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny.
 • w gospodarstwie rolnym, w którym wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w 2020 r. suszy, co najmniej 50% powierzchni upraw uprawianych w plonie głównym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, nie było ubezpieczonych od ryzyka suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi lub huraganu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.
Termin składania wniosków Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosi w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu, najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem terminu składania tych wniosków.
Formularz wniosku wraz z instrukcją obsługi wniosku udostępniony zostanie na stronie internetowej Agencji.
Pomoc będzie przyznawana w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, i tam należy złożyć wniosek o udzielenie pomocy

Do wniosku będzie należało dołączyć:
 1. kopię protokołu oszacowania szkód, zawierającego informację o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2020 r. gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, lub
 2. protokół oszacowania szkód, który zawiera informację o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2020 r. suszy, albo uwierzytelniony przez producenta rolnego wydruk tego protokołu;
 3. kopię polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia upraw rolnych.
 
Źródło: arimr.gov.pl
 
1 2 3 4 5 6 ... 12

Kontakt - stopka

Adres urzędu

URZĄD MIEJSKI
W SĘPOPOLU
ul. 11 Listopada 7
11 -210 Sępopol
 
Tel. (89) 76 13 181        
Nr fax. (089) 679 08 21
 
e-mail : sepopol@sepopol.pl
NIP: 743-20-21- 679  REGON: 510743628
 
Nr konta 28 8855 0004 2004 0008 5316 0001
 
Pracujemy
poniedziałek  8.00 - 16.00
wtorek  - piątek 7.15 - 15.15
 

Godziny przyjęć interesantów:

Burmistrz
Irena Wołosiuk
 
zaprasza  interesantów:  
poniedziałek-piątek
w godzinach pracy Urzędu

Gminy Partnerskie

 • Logo: Lägerdorf Lägerdorf
 • Logo: Prawdinsk Prawdinsk