Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 21/05/19, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Pozostałe aktualności

Odeszła od nas nieodżałowana Pani Klara…

W wieku 88 lat zmarła honorowa obywatelka naszego miasta.
          Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 12 maja odeszła od nas Pani Klara Leczycka – Moskwiak – honorowy obywatel naszego miasta. Pani Klara była osobą niezwykle uczynną, otwartą, serdeczną. Urodziła się 1931 roku we wsi Michałowo na Wileńszczyźnie. Po wojnie mieszkała we wsi Bytowo koło Miłomłyna, następnie we wsi Bytowo pod Lidzbarkiem Warmińskim. Uczęszczała do liceum pedagogicznego w Lidzbarku Warmińskim, po ukończeniu którego skierowana została do pracy w szkole podstawowej w Sarnowie. Pracę w szkole zakończyła po tym jak wystąpiła w obronie krzyża, nie zgadzając się na usunięcie z klas lekcyjnych. Po tych wydarzeniach zdecydowała się zmienić zawód i podjąć naukę w Szkole Położnych w Bytomiu. Po jej ukończeniu z wyróżnieniem dostała skierowanie do pracy w Świebodzinie, a po roku trafiła do Sępopola. Pracę zawodową jako położna w Sępopolu rozpoczęła w 1956 roku i przez 17 lat prowadziła izbę porodową. W tym czasie odebrała 4438 porodów. Większość dorosłych mieszkańców naszej gminy, jest dziećmi urodzonymi w asyście Pani Klary. Po przejściu na emeryturę wykonywała obowiązki położnej środowiskowej w przychodni w naszym mieście. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Szczytnie, a na miejsce spoczynku wybrano cmentarz w Biskupcu.
 
Pani Klara pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

2Galeria zdjęć: Klara Leczycka - Moskwiak

Zakończono budowę drogi.

Prócz nowej świetlicy wiejskiej, mieszkańcy Lisek doczekali się kolejnej inwestycji - tym razem drogowej.
          Z początkiem maja Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lidzbarka Warmińskiego zakończyło prace budowlane związane z wykonaniem gruntownej przebudowy drogi zlokalizowanej w miejscowości Liski. W chwili obecnej wszczęto procedurę dotyczącą odbioru inwestycji, która zostanie zakończona w ciągu najbliższych tygodni. Realizacja inwestycji została wykonana ze środków pochodzących z budżetu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa O/T Warszawa, który przed przekazaniem nieruchomości gminie był władającym w imieniu Skarbu Państwa. Całkowity koszt inwestycji wynosił 479 640,50 zł i został w 100% pokryty przez KOWR O/T Warszawa, a procedurę realizacji inwestycji wykonali pracownicy Urzędu Miejskiego w Sępopolu. Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego pełni p. Mariusz Piórkowski z Kętrzyna. Przebudowany odcinek drogi stanowi dojazd do bloków mieszkalnych w Liskach, jak również do zespołów garaży, a także do oczyszczalni ścieków. Inwestycja była oczekiwana przez mieszkańców już od wielu lat z uwagi na fatalny stan nawierzchni drogi, która uprzednio była wykonana częściowo z płyt betonowych oraz nawierzchni szutrowej. W ramach prac wykonano dodatkowe parkingi z kostki polbrukowej, dzięki którym rozwiązany zostanie problem z miejscami parkingowymi mieszkańców 3 okolicznych bloków. Droga wykonana jest w technologii umożliwiającej poruszanie się ciężkiego sprzętu i składa się z 4 warstw.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Dzień Strażaka w gminie Sępopol

Na co dzień ratują życie, zdrowie i mienie poszkodowanych w pożarach, wypadkach komunikacyjnych czy innych miejscowych zagrożeniach. Mowa o strażakach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sępopol, którzy tradycyjnie w maju obchodzą  swoje święto.
 
W niedzielę 5 maja obchodziliśmy Dzień Strażaka. Obchody rozpoczęły się od uroczystej zbiórki przed Domem Strażaka. Następnie poczty sztandarowe, strażacy oraz zaproszeni goście przemaszerowali do kościoła pw. Św. Michała Archanioła, gdzie została odprawiona Msza Św. w intencji strażaków pod przewodnictwem ks. Stanisława Orpika proboszcza i kapelana strażaków. Następnie orszak uroczyście przemaszerował po raz pierwszy nowo wybudowanymi ulicami miasta do Domu Kultury, gdzie odbyła się uroczysta akademia, w której uczestniczyli: Jolanta Andruszkiewicz – radna sejmiku warmińsko-mazurskiego, Jan Zbigniew Nadolny – starosta bartoszycki, Zygmunt Zbigniew Pampuch – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP, bryg. Andrzej Harhaj – Komendant Powiatowy PSP w Bartoszycach wraz z zastępcą kpt. Krystianem Masalskim, Grzegorz Mucha – prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Oddziału Związku OSP w Sępopolu, kapitan Mariusz Tumicz- zastępca komendanta Placówki Straży Granicznej w Sępopolu, asp. sztab. Rafał Słupianek – kierownik posterunku Policji w Sępopolu, Anna Konowrocka – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, dyrektorzy szkół oraz jednostek organizacyjnych gminy Sępopol, Radni Rady Miejskiej w Sępopolu - Jolanta Bącik, Marian Bielecki, Grzegorz Borowski, Krajewska Irena, Kryłowicz Zbigniew, Artur Ruszczyński, Danuta Rybak, Marlena Szczurko.
Po złożeniu meldunku, powitaniu i wystąpieniach zaproszonych gości odczytano list wojewody warmińsko-mazurskiego Artura Chojeckiego. Następnie uchwałą prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP odznaką wzorowy strażak uhonorowano druha z jednostki OSP Sępopol Pawła Puciato, a wszystkim jednostkom OSP z terenu naszej gminy Burmistrz Sępopola w asyście Piotra Łazara Zastępcy Burmistrza wręczyła sprzęt przeciwpożarowy w postaci masek nahełmowych, szelek bezpieczeństwa, latarek nahełmowych i pulsoksymetrów zakupionych ze środków finansowych gminy Sępopol.
 
 Całej strażackiej rodzinie życzymy, by ofiarna służba, powołanie i poczucie odpowiedzialności za los drugiego człowieka były darzone szacunkiem, a zasługi i poświęcenie strażaków ochotników z naszej gminy doceniane były nie tylko od święta.
 
Wszystkim strażakom życzymy bezpiecznych powrotów z akcji !

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Obudziliśmy Łynę po raz dziewiąty

W minioną sobotę odbyło się sprzątanie brzegów rzeki Łyny. Tegoroczna akcja odbyła się pod hasłem „Razem z wiosną Łyna budzi się do życia”.
          Sprzątanie rozpoczęło się od zbiórki na placu targowym, na którą stawili się: mieszkańcy Sępopola, młodzież, członkowie Koła Wędkarskiego „Kleń” z Sępopola, wędkarze z Bartoszyc, pracownicy Lasów Państwowych, przedstawiciele Państwowej Straży Rybackiej z Mrągowa i z Bartoszyc, członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej z Sępopola, funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej oraz funkcjonariusze Posterunku Policji z Sępopola,  członkowie Ludowego Klubu Sportowego „Łyna”, radni, pracownicy Urzędu Miejskiego oraz pracownicy ZGMiUK. Teren brzegów rzeki został podzielony na 5 obszarów, począwszy od przystani na stadionie miejskim, do granic miasta za MGOPS. Znalezione śmieci pakowano do worków i gromadzono na brzegach rzeki, skąd odbierały je patrole wodne i transportowały na miejsce załadunku. Kolejne strefy sprzątania były podzielone na rzeczne odcinki, aż do granicy państwa z Obwodem Kaliningradzkim. Łącznie na rzece pływało 6 łodzi, które wyławiały śmieci z brzegów oraz nurtu rzeki. Cała akcja przyniosła efekt w postaci dwóch 4-tonowych przyczep różnego rodzaju odpadów.
Po ciężkim wysiłku przyszedł czas na odpoczynek, który zorganizowany został na przystani wodnej w Stopkach. Wszyscy uczestnicy zostali poczęstowani ciepłym posiłkiem w postaci grochówki oraz pieczonych kiełbasek. Na koniec Pani Burmistrz podziękowała uczestnikom za czynny udział w sprzątaniu Łyny oraz zaprosiła na kolejną edycję akcji za rok.
 
           W sprzątaniu wzięło udział 80 osób. Cieszy fakt, że z każdym rokiem ilość zbieranych śmieci się zmniejsza, a Łyna - królowa rzek Warmii i Mazur pięknieje.
 
Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za udział w tegorocznej akcji.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Wizyta trzech posłów.

Robocze spotkanie z byłym wiceministrem rolnictwa p. Zbigniewem Babalskim

Omówiono plany inwestycyjne oraz możliwości uzyskania wsparcia rozwoju naszej gminy ze strony administracji rządowej.
          26 marca bieżącego roku w Działdowie burmistrz Irena Wołosiuk spotkała się z posłem p. Zbigniewem Babalskim (byłym wiceministrem rolnictwa) w sprawie wsparcia starań naszej gmina zmierzających do ujęcia w planie rozwoju sieci gazowniczej również i Sępopola. Prace koncepcyjne oraz projektowe prowadzone są w ministerstwie energii, na czele którego stoi minister p. Krzysztof Tchórzewski. Realizacją natomiast zajmuje się Polska Spółka Gazownicza, która stanowi Grupę Kapitałową Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNIG). W ramach inwestycji w rozbudowę i modernizację gazowej sieci dystrybucyjnej planowanie jest do roku 2022 zgazyfikowanie ponad 300 gmin z terenu całego kraju. Oczywistą kwestią jest to, że dostęp do gazu ziemnego to także szansa dla gminy na przyciągnięcie inwestorów i rozwój gospodarczy, jak również wsparcie rozwoju jedno i wielorodzinnego budownictwa. Obecnie środki jakie rząd zamierza przeznaczyć na budowę nowych sieci na terenie niezgazyfikowanym, przyłączenia nowych odbiorców oraz inwestycje zwiększające przepustowość infrastruktury wynoszą około 7,5 mld zł. Mamy nadzieję, że dzięki naszym wysiłkom oraz przy wsparciu posłów p. Leonarda Krasulskiego, p. Zbigniewa Babalskiego oraz p. Adama Ołdakowskiego, Sępopol, podobnie jak i np. Elbląg zostanie objęty rządowym wsparciem w tej kwestii.
 
        Prócz tematu dotyczącego gazyfikacji gminy na spotkaniu poruszono również sprawę inwestycji drogowych planowanych do realizacji w naszej gminie. Uzyskaliśmy zapewnienie, że sprawa kilkunastu wniosków złożonych jeszcze w poprzednim roku, jak również w obecnym do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zostanie poruszona przez  posła przy najbliższym spotkaniu z nowo mianowanym dyrektorem generalnym KOWR w Warszawie, p. Grzegorzem Piętą. Nowy dyrektor otrzymał mianowanie z rąk premiera Mateusza Morawieckiego 6 marca bieżącego roku.  Warto podkreślić, że prócz obecnie rozpoczętej inwestycji drogowej w miejscowości Liski, która jest finansowana w 100% ze środków KOWR’u, na podpisanie umów z instytucją finansująca w ciągu najbliższych dni oczekują 2 kolejne odcinki dróg. Decyzje przyznające środki zapadły w ostatnim tygodniu, a obecnie na ukończeniu jest kompletowanie dokumentacji koniecznej do udzielenia bezzwrotnej pomocy finansowej naszej gminie przez KOWR O/T Olsztyn.
 
          Kolejnym tematem była kwestia zorganizowania spotkania w Sępopolu z rolnikami oraz mieszkańcami w sprawie sytuacji w rolnictwie, jak również problemów z którymi zmagają się niewielkie, położone peryferyjnie gminy naszego województwa. Mamy zapewnienie, że ciągu najbliższych dni zostanie ustalony termin takiego spotkania. Poseł natomiast zapewnił, że razem z nim przyjedzie cały szereg osób, które w swych kompetencjach mają pomoc tego typu ośrodkom. Wierzymy, że będzie to dobra okazja aby przekazać bezpośrednio osobom decyzyjnym w naszym państwie szczegółowe informacje o wszelkich problemach z jakimi zmagają się mieszkańcy.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

2Galeria zdjęć: Spotkanie z posłem Zbigniewem Babalskim

Remont świetlicy w Romankowie w ramach PROW.

Podpisano umowę z wykonawcą prac budowlanych.
          18 marca Burmistrz Sępopola – Irena Wołosiuk podpisała umowę z wykonawcą prac budowlanych dotyczących przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w Romankowie. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego w wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty następujących firm:
 
 1. Spec-Bud Kuś Krystian z Mrągowa
 2. Firmy Usługowo – Handlowej - Jolanty Andruszkiewicz z Bartoszyc
 3. Firmy Handlowo – Usługowej „Mozaika” – Pawła Puciato z Sępopola
 
          Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „Mozaika”, p. Pawła Puciato, opiewającą na kwotę  91 018,37 zł. Szacunkowe koszty wykonania inwestycji, określone na podstawie kosztorysu inwestorskiego wynosiły 110 891,74 zł. W związku z wyborem najkorzystniejsze cenowo oferty budżet gminy zyskał oszczędności wynoszące blisko 20 000 zł.
Przypomnijmy, że świetlica w Romankowie uzyskała wsparcie finansowe wynosi 63,63% całkowitych kosztów kwalifikowanych inwestycji, ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na „inwestycje
w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
W ramach prac przewidziane jest wykonanie między innymi:
 • kompleksowa wymiana pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem,
 • przemurowanie kominów,
 • odbicie tynków,
 • wymiana części okien na spełniające obecnie obowiązujące normy dotyczące przenikalności cieplnej,
 • wymiana drzwi zewnętrznych,
 • naprawa schodów wejściowych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych,
 • docieplenie ścian zewnętrznych,
 • wykonanie opaski wokół budynku.
Mamy nadzieję, że przebudowana świetlica zaspokoi potrzeby kulturalne i społeczne oraz pozytywnie wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców Romankowa.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Romankowo remont świetlicy

„Dzień Sołtysa”

Wielkie święto wszystkich sołtysów.
czytaj dalej

Droga Lwowiec – Romankowo

Droga Lwowiec – Romankowo

Realizacja kontynuacji przebudowy drogi należącej do powiatu kętrzyńskiego coraz bliżej …
          6 marca bieżącego roku z inicjatywy burmistrza p. Ireny Wołosiuk odbyło się spotkanie ze starostą powiatu kętrzyńskiego, p. Michałem Kochanowskim w Kętrzynie. Celem spotkania było omówienie planów przebudowy drogi powiatowej zlokalizowanej na terenie powiatu kętrzyńskiego, a łączącej miejscowości naszej gminy - Lwowiec i Romankowo. Planowana przebudowa drogi stanowiła będzie kontynuację wspólnej inwestycji gminy, powiatu bartoszyckiego, lasów państwowych, wykonanej na przełomie 2017 i 2018 roku, podczas której gruntownie przebudowano drogę powiatową numer 1396N. Proces dotyczący kontynuacji przebudowy drogi na odcinku położonym  na terenie powiatu kętrzyńskiego, rozpoczęty został jeszcze przez poprzedniego starostę kętrzyńskiego, a obecnego burmistrza Kętrzyna p. Ryszarda Niedziółkę. Według zapewnień obecnego starosty p. Michała Kochanowskiego na ukończeniu znajduje się dokumentacja techniczna, na którą z budżetu powiatu kętrzyńskiego przeznaczono kwotę około 35 000 zł. Z chwilą gdy opracowanie techniczne uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia, zostanie przedstawiona jako załącznik do wniosku który zostanie złożony w naborze ogłoszonym w ciągu najbliższych 2 miesięcy przez wojewodę warmińsko-mazurskiego p. Artura Chojeckiego, w ramach środków pochodzących z nowoutworzonego przez rząd Funduszu Dróg Samorządowych. Dofinansowanie jakie mogą uzyskać samorządy w tym programie może wynosić nawet do 80% kwalifikowanych kosztów inwestycji. Jeśli wniosek uzyska wsparcie z budżetu wojewody, prace będą mogły się rozpocząć jeszcze w tym roku. Wartym podkreślenia jest fakt, że środki przyznawane w ramach FDS nie będą musiały koniecznie być wydatkowane do końca roku kalendarzowego, jak to było dotychczas w podobnych naborach, co często stanowiło duży problem z uwagi na zmienne warunki atmosferyczne, a mogą być kontynuowane w kolejnym roku. Mamy nadzieję, że tak potrzebna inwestycja uzyska wsparcie finansowe i zostanie zrealizowana w możliwie krótkim okresie czasu.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Kolejna droga zostanie gruntownie przebudowana, tym razem w Liskach.

 • 29-01-2019
Wykonanie w 100% ze środków zewnętrznych.
          W związku z przyznaniem środków finansowych w wysokości ponad 556 000 zł, przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa O/T w Warszawie, w ramach udzielenia bezzwrotnej pomocy finansowej naszej gminie, z przeznaczeniem na gruntowną przebudowę drogi w miejscowości Liski wraz z budową miejsc parkingowych zlokalizowanych wzdłuż bloków mieszkalnych, ogłoszono postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy inwestycji. W wyznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty następujących firm:
 
 • Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego,
 • „KWIAT” p. Mariusza Kwiecińskiego z Bartoszyc,
 • Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Lidzbarka Warmińskiego,
 • Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego „MARPOL” z Bartoszyc.
 
Spośród złożonych ofert najkorzystniejszą złożyła firma PRD z Lidzbarka Warmińskiego na kwotę 479 640,50 zł, jednocześnie proponując udzielenie gwarancji na wykonaną pracę wynoszącą 72 miesiące. Najdroższa oferta wynosiła natomiast ponad 664 000 zł. Inwestycja zakłada wybudowanie drogi o nawierzchni w technologii asfaltowej, na którą składa się wykonanie 4 warstw konstrukcyjnych. Dodatkowo w ramach inwestycji wybudowane zostaną miejsca parkingowe bezpośrednio przylegające do drogi z kostki polbrukowej, o które zabiegali mieszkańcy. Przyznane gminie środki finansowe pokryją w 100% koszty wykonania inwestycji. Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego pełnił będzie p. Mariusz Piórkowski z Kętrzyna (budowniczy o wszechstronnej wiedzy z ogromnym doświadczeniem w wykonawstwie), którego oferta na pełnienie tej funkcji był najkorzystniejsza. Przypomnijmy, że firma która wygrała postępowanie przetargowe w ostatnim okresie była wykonawcą przebudowy między innymi następujących dróg: śródmieścia Sępopola (Kościelnej, Kościuszki, Moniuszki, Mostowej, 11 Listopada, placu Kopernika), a także dróg w Rygarbach, Gulkajmach, Stopkach Osadzie oraz ul. Korszyńskiej, ul. Przemysłowej. Jest to kolejna inwestycja którą możemy zrealizować dzięki temu, że udało się gminie uzyskać zewnętrzne środki finansowe. Z własnych środków gminy nigdy nie byłoby stać aby wykonać tak poważne przedsięwzięcia. Podkreślenia na pewno wymaga również fakt sprawnego i bardzo szybkiego przygotowania dokumentacji technicznej oraz przeprowadzenia procedury przetargowej. Zakończenie prac planowane jest pod koniec czerwca bieżącego roku.
          Na rozstrzygnięcie komisji przyznającej dofinansowanie lub zgodę Dyrektora Generalnego KOWR w Warszawie oczekują jeszcze kolejne nasze wnioski na różnej długości odcinki dróg zlokalizowanych również w innych miejscowościach naszej gminy.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

1 2 3

Kontakt - stopka

Adres urzędu

URZĄD  MIEJSKI W SĘPOPOLU
ul. 11 Listopada 7
11 -210 Sępopol
Tel. (89) 76 13 181        
Nr fax. (089) 679 08 21
 
e-mail : sepopol@sepopol.pl
NIP: 743-20-21- 679  REGON: 510743628
 
Nr konta 28 8855 0004 2004 0008 5316 0001
 
Pracujemy
poniedziałek  8.00 - 16.00
wtorek  - piątek 7.15 - 15.15
 

Godziny Przyjęć interesatnów:

Burmistrz
Irena Wołosiuk
 
zaprasza  interesantów:  
poniedziałek-piątek
w godzinach pracy Urzędu

Gminy Partnerskie

 • Logo: Lägerdorf Lägerdorf
 • Logo: Prawdinsk Prawdinsk