Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 31/01/23, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Pozostałe aktualności

Czyste Powietrze...

           Uprzejmie informujemy, że w związku z zawarciem porozumienia pomiędzy Gminą Sępopol w Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuję, że w Urzędzie Miejskim w Sępopolu przy ul. 11 listopada 7, 11-210 Sępopol w pokoju nr 19 i 21 funkcjonuje gminny punkt informacyjno- konsultacyjny programu „Czyste Powietrze”. Punkt czynny od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu .
           Informacje można uzyskać także pod nr telefonów 89 761-14-51 oraz 89 761-35-38. Wszystkich zainteresowanych Beneficjentów serdecznie zapraszamy do skorzystania z dofinansowania.

 
Dane dotyczące programu "Czyste Powietrze" z terenu gminy Sępopol:
 
- złożono 107 wniosków,
- zawarto 90 umów,
- zakończono 52 przesięwzięcia,
- łącznie wypłacono beneficjentom kwotę 1 041 594,39 złotych.

Gmina złożyła dokumentację na wsparcie finansowe w ramach EUKI

Nowy rok, nowe starania gminy o pozyskanie środków zewnętrznych…
          Dzięki ogłoszonemu naborowi przez Federalne Ministerstwo Gospodarki i Działań na rzecz Klimatu (BMWK) - rządu Niemiec, w ramach Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej, gmina Sępopol złożyła wniosek o przyznanie wsparcia finansowego w wysokości ponad 4 500 000 zł, z przeznaczeniem na budowę instalacji służącej produkcji prądu oraz na wymianę systemu ogrzewania obiektów użyteczności publicznej. W ramach planowanych inwestycji kompleksowej wymianie poddany zostanie system zasilający w energię elektryczną, między innymi: kilku Stacji Uzdatniania Wody, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Miejskiego, Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych. Dzięki temu zaoszczędzimy znaczne środki finansowe. Własna produkcja energii umożliwi również zmianę systemu ogrzewania budynków. Dzięki tym wszystkim inwestycjom możliwe będzie ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, co w obecnej polityce Unii Europejskiej wpisuje się w jej założenia w ramach projektów „Fit for 55”. Jeśli tylko otrzymamy wsparcie finansowe obiekty gminne będą wymagały znikomych środków na ich utrzymanie.
 
          Dzięki Europejskiej Inicjatywie Klimatycznej podmioty działające w dziedzinie klimatu mogą uczyć się od siebie nawzajem; inicjatywa wspiera dialog wewnątrz europejski, wymianę dobrych praktyk, podnoszenie świadomości i transfer wiedzy. EUKI finansuje i łączy projekty działań w dziedzinie klimatu w Europie w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i promowania współpracy. Inicjatywa umożliwia intensywny dialog oraz wymianę wiedzy i doświadczeń w Unii Europejskiej w celu wspólnego promowania wdrażania porozumienia paryskiego.

Pralnia z pełnym wyposażeniem wzbogaciła sępopolską placówkę OSP

Dzięki środkom z budżetu gminy oraz pozyskanemu wsparciu przez Panią burmistrz, OSP doczekała się profesjonalnego zaplecza.
          Wraz z końcem roku oddano do użytku nowe pomieszczenie, z przeznaczeniem na pralnię służącą wszystkim strażakom z terenu naszej gminy. Aby dostosować pomieszczenie niezbędne było wykonanie nowej aranżacji wnętrz oraz wymiany instalacji wewnętrznych. W tym celu zmodernizowano instalację elektryczną, wodociągową oraz sanitarną. Część robót wykonali pracownicy sępopolskiego ZGMiUK’u, a pozostałe prace remontowe firma ROBEX p. Roberta Kołodziejskiego oraz firma U.E. p. Pawła Kozieła. Materiały budowlane sprzedała firma p. Pawła Puciaty z Sępopola, który również jest sępopolskim strażakiem ochotnikiem (koszt zakupu 13 000 zł). Przy remoncie wykorzystano także pochodzące z demontażu kaloryfery z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (pozostałość po remoncie szkoły), które były w bardzo dobrym stanie technicznym. Dzięki temu zaoszczędzono dodatkowe środki. Na wyposażeniu pralni znalazła się profesjonalna pralnico-wirówka (koszt zakupu 12 000 zł), specjalistyczna suszarka do ubrań strażackich (koszt zakupu 3 899 zł), szafa suszarnicza (koszt zakupu 4 258 zł). Wykonano również nową toaletę z umywalką oraz pomieszczenie wyposażone w prysznic oraz bojler. Dzięki tym wszystkim działaniom sępopolscy strażacy będą mogli w komfortowych warunkach, po zakończeniu akcji ratunkowych utrzymywać w nienagannej czystości swoje ubrania. Warto przypomnieć, że dzięki darowiźnie firmy „ENERGIX Polska” przekazanej gminie, zakupiono 24 kompletne zestawy ubrań bojowych dla wszystkich jednostek OSP z terenu naszej gminy (wartość 120 000 zł).
 
          Koszty związane z utworzeniem pralni, natrysku oraz sanitariatu sfinansowano ze środków własnych gminy, a wyposażenie pralni z otrzymanej przez gminę darowizny od firmy „ENERGIX Polska”. Łączny koszt wykonania inwestycji wyniósł około 60 000 złotych.
 
Za to ogromne wsparcie finansowe, a także za pracę wszystkim osobom wspierającym inwestycję bardzo serdecznie dziękujemy.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

22Galeria zdjęć: OSP - pralnia dla sępopolskich strażaków

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

13Galeria zdjęć: OSP - pomieszczenia przed inwestycją

Przywróciliśmy dawną świetność stanicy nad Łyną w Sępopolu.

Zakończono prace współfinansowane przez powiat bartoszycki oraz samorząd województwa warmińsko-mazurskiego...
          Dzięki wsparciu powiatu bartoszyckiego oraz samorządu województwa warmińsko-mazurskiego w ramach konkursu ,,Łączy nas turystyka”, zakończono inwestycję polegającą na  modernizacji stanicy nad rzeką Łyną w Sępopolu.
 
          Inwestycja polegała między innymi na odtworzeniu wiaty, ułożeniu polbruku pod wiatą. Tę cześć prac wykonała lokalna firma Mar-Bud p. Marcina Poźniaka ze Szczurkowa. Pozostałe prace polegały na: posadowieniu betonowego grilla, wymianie koszy na śmieci, naprawie oraz odnowieniu ogrodzenia, wykonaniu paleniska, wyrównaniu terenu który następnie obsiano trawą oraz wzmocnieniu miejsca do wodowania łodzi i kajaków. Część prac wykonano dzięki zaangażowaniu pracowników ZGMiUK’u, za co serdecznie dziękujemy. Natomiast firma ARTAR z Kętrzyna wykonała malowanie oraz oznakowanie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Wraz z nadejściem wiosny teren się zazieleni, co jeszcze bardziej poprawi estetykę miejsca.
 
          Mamy nadzieję, że zmodernizowana stanica będzie służyła naszym mieszkańcom, jak również turystom korzystającym ze szlaku kajakowego, zlokalizowanego na rzece Łynie.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

23Galeria zdjęć: Przystań w Sępopolu - Łączy nas turystyka

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Przystań w Sępopolu - przed inwestycją

Orszak Trzech Króli - zapraszamy do udziału

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w Orszaku Trzech Króli, który odbędzie się 6 stycznia. Rozpocznie się mszą świętą  w kosciele parafialnym o godzinie 11:00, po mszy nastąpi przemarsz orszaku ulicami miasta. Każdy z uczestników otrzyma koronę, pelerynę oraz śpiewnik.

Akcesoria komputerowe dla dzieci byłych pracowników PPGR

Wyłoniliśmy dostawcę sprzętu i zapraszamy wszystkich którzy otrzmali laptopy po odbiór dodatkowych akcesoriów.
 
 
 
          Z zaoszczędzonych środków, przyznanych w ramach programu rządowego „Granty PPGR”, burmistrz Sępopola zakupiła dodatkowe akcesoria służące zwiększeniu komfortu pracy z laptopami, które trafiły do dzieci byłych pracowników PPGR. W pierwszym postępowaniu zakupiono 314 laptopów, następnie z oszczędności poprzetargowych kupiono akcesoria w postaci: myszek komputerowych, słuchawek oraz toreb służących do przenoszenia laptopów, a dzięki kolejnym oszczędnościom, zakupiono hub’y rozszerzające ilość portów przy pomocy których można skomunikować się z komputerem. Wśród dodatkowych złączy w które wyposażone są adaptery HUB, znajdują się: 3 porty USB (w tym jeden USB 3.0), 1 port USB-C charging 100W, 1 port HDMI 4K, czytnik kart pamięci SDXC oraz czytnik kart MicroSD. W zapytaniu ofertowym łącznie wpłynęły 4 oferty, a najkorzystniejsza została złożona przez firmę: Centrum Informatyczne Polsoft S.C. z Warszawy, na kwotę 47 118,84 zł. Gwarancja na dostarczony sprzęt wynosi 24 miesiące.
 
          Zapraszamy po odbiór dodatkowych akcesoriów od 2 stycznia 2023 roku, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sępopolu.
 
          Jednocześnie przypominamy o konieczności składania oświadczeń, dotyczących posiadania i wykorzystywania otrzymanego sprzętu komputerowego (laptopów) w ramach projektu Cyfrowa Gmina Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”.  Oświadczenia należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sępopolu do końca stycznia 2023 roku.
 
Poniżej zamieszczamy formularz wymaganego oświadczenia.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: HUB

Załączniki

„Prezent na święta” od gminy dla ZGMiUK’u ;)

Z zaoszczędzonych środków zakupiono nową piaskarkę…
           Dzięki zaoszczędzeniu w budżecie gminy środków możliwe było ogłoszenie zapytania ofertowego, dotyczącego zakupu piaskarki o ładowności ponad 2500 kg. W ramach postępowania wpłynęły 3 oferty, od firm z: Mrągowa, Tykocina oraz z miejscowości Czarnia. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma MAX-ROL p. Leszka i Andrzeja Długołęckich z Tykocina. Cena jaką gmina zapłaciła za piaskarkę to 58 500 złotych. Sprzęt jakim dotychczas dysponował sępopolski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych był w bardzo złym stanie technicznym. A tylko dzięki ogromnemu wysiłkowi pracowników i ciągłym remontom mógł być eksploatowany przez ponad 40 lat. To swego rodzaju ewenement, aby sprzęt wytrzymał tak wiele lat pracy w środowisku skrajnie niekorzystnym, wożąc ładunek w postaci mieszanki piaskowo-solnej. Dzięki temu zakupowi od dzisiaj możliwe będzie również bardziej precyzyjne dozowanie ilości piasku rozsypywanego na drogi, co mamy nadzieję spowoduje kolejne oszczędności, tym razem w ilości mieszanki piaskowo-solnej trafiającej na ulice.
          Przed nami konieczność kolejnych zakupów, ponieważ starego, wyeksploatowanego sprzętu ciągle jeszcze w ZGMiUK’u jest bardzo wiele. Mowa tu o kilkudziesięcioletnich ciągnikach, szambiarce, przyczepach, samochodach dostawczych itp. W miarę pojawiających się oszczędności oraz uzyskanych środkach zewnętrznych sprzęt będzie sukcesywnie wymieniany.
          Na wymianę musi również doczekać się samochód osobowy, będący na wyposażeniu Urzędu Miejskiego, a który również jest jedynym samochodem wykorzystywanym przez pracowników MGOPS. Samochód ma już ponad 17 lat i przebieg grubo przekraczający 400 000 kilometrów. Pojazd jest sukcesywnie remontowany, co wiąże się ze znacznymi wydatkami na ten cel. Bez nowego pojazdu nie będzie możliwe wykonywanie obowiązków służbowych między innymi wobec podopiecznych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, czy też niezbędnych wyjazdów w teren przez pracowników Urzędu Miejskiego. Samochód służy również do rozwożenia korespondencji wychodzącej z urzędu, a trafiającej bezpośrednio do mieszkańców miasta i gminy.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

14Galeria zdjęć: piaskarka

Zrealizowano inwestycję Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

Stacja meteorologiczna spełniająca wymagania Światowej Organizacji Meteorologicznej zlokalizowana w Sępopolu.
          28 października 2022 r. w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, odbyło się spotkanie, podczas którego przedstawione zostały wyniki realizacji projektu inwestycyjnego, w ramach którego Ośrodek wybudował automatyczne stacje meteorologiczne spełniające wymagania Światowej Organizacji Meteorologicznej na terenie 13 gmin w naszym województwie. Wśród gmin z terenu powiatu bartoszyckiego stację zlokalizowano jedynie na terenie gminy Sępopol. To duże dla nas wyróżnienie ale i również bardzo wymierna korzyć, bo jako jedyni będziemy dysponowali precyzyjnymi danymi, a nie przybliżonymi na podstawie interpolacji wyników sąsiednich stacji meteorologicznych.
          Gośćmi spotkania byli Pan Artur Chojecki, Wojewoda Warmińsko-Mazurskiego oraz gospodarze 13 gmin - przedstawiciele samorządu terytorialnego, w których zostały uruchomione stacje meteorologiczne Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.
           Podczas spotkania  podpisane zostały deklaracje o współpracy pomiędzy Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, a zaproszonymi na spotkanie przedstawicielami gmin, które zawierały dostęp do danych meteorologicznych z przedmiotowych stacji. Na ręce przedstawicieli gmin przekazane zostały również klucze umożliwiające wstęp do ogródków meteorologicznych, na których postawione zostały urządzenia rejestrujące pomiary. 
         Celem projektu jest realne wsparcie monitoringu suszy rolniczej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego poprzez podłączenie do systemu monitoringu prowadzonego przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.
 
Stacje dofinansowano ze środków budżetu państwa -  wartość dofinansowania to: 848 989,05 zł brutto. Wartość inwestycji: 848 989,05 zł brutto.
 
Gminy na terenie których postawione zostały stacje w związku z tym przedsięwzięciem nie poniosły żadnych kosztów, a do ich zadań należy jedynie udostępnianie terenu pod stacje.
 
         Serdeczne podziękowania dla p.Justyny Zdolskiej - kierownika powiatowego zespołu doradztwa rolniczego, za zrozumienie i pomoc przy wyborze gminy Sępopol, jako jednej z 13 gmin wybranych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego na lokalizację tej jakże potrzebnej inwestycji.
 
Zachęcamy mieszkańców do korzystania z odczytów rejestrowanych w naszej stacji meteorologicznej poprzez stronę:  http://meteor.iung.pulawy.pl/view2.php?u=Rygarby
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

7Galeria zdjęć: Stacja meteo Rygarby

Inwestycja na przystani w Sępopolu

Współpraca samorządów przynosi wymierne korzyści. Uzyskaliśmy wsparcie samorządów: powiatowego i wojewódzkiego.
          Dzięki współpracy gminy z sąsiednimi samorządami, uzyskaliśmy zewnętrzne środki na gruntowny remont stanicy wodnej nad rzeką Łyną w Sępopolu. Ogłoszone przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego postępowanie konkursowe, premiowało dodatkowo wnioski zawierające zamierzenia inwestycyjne wykonane przy udziale kilku samorządów. Dlatego też, na etapie składania wniosków zawarliśmy porozumienie na mocy którego w kosztach realizacji naszej inwestycji pomoc finansową zadeklarował samorząd powiatu. Dzięki tej deklaracji oraz doskonale wykonanej dokumentacji konkursowej, nasz wniosek zajął wysokie 3 miejsce na liście inwestycji wspartych przez samorząd województwa. Za to wsparcie włodarzom bardzo dziękujemy. W konkursie złożono 18 wniosków, a 15 uzyskało dofinansowanie. Warto wspomnieć, że nasz wniosek został wyżej oceniony niż wnioski z ośrodków typowo turystycznych, takich jak m.in.: Węgorzewo, Ostróda, Gołdap, Olsztyn czy Szczytno.
          Prace remontowe już się rozpoczęły a remont wiaty wykonuje lokalna firma Mar-Bud ze Szczurkowa. Pozostałe prace zostaną wykonane własnymi siłami przy wsparciu pracowników naszego zakładu komunalnego. Prócz remontu wiaty wykonany zostanie remont ogrodzenia, posadowione zostaną kosze na śmieci oraz murowany grill, odnowione zostanie również palenisko. Ponadto zostanie utwardzony teren  jako miejsce służące do wodowania łodzi i kajaków.
Mamy nadzieję, że nasza przystań będzie służyła nie tylko mieszkańcom, ale również turystom korzystającym ze szlaku kajakowego płynących rzeką Łyną.

Złote Gody

11 par obchodziło swoje wyjątkowe święto...
         Dnia 28 października  2022 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sępopolu odbyła się uroczystość z okazji 50 rocznicy pożycia  małżeńskiego 11 par z terenu miasta i gminy Sępopol. Jubilatów uhonorowano MEDALAMI  ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE nadanymi przez Prezydenta RP. Aktu dekoracji dokonała Burmistrz Sępopola Pani Irena Wołosiuk w asyście Sekretarza Gminy Pani Beaty Pakuła, Z-cy Kierownika USC Pani Iwony Szymskiej oraz Podinspektor Pani Agnieszki Młyńskiej.
 
Medale z rąk Burmistrza Sępopola oraz gratulacje i życzenia odebrali Państwo:
 
 1. Józef i Helena Staruk
 2.  Jan i Helena Czeczko
 3. Tadeusz i Irena Smolańczuk
 4. Jan i Natalia Dawcewicz
 5. Zenon i Danuta Gawerscy
 6. Ryszard i Stefania Pawlaszek
 7. Marian i Teresa Olender
 8. Stanisław i Irena Pupin
 9. Piotr i Jadwiga Kos
 10. Tadeusz i Aniela Chełkowscy
 11. Zdzisław i Janina Dziubińscy
 
          Po uroczystym wręczeniu odznaczeń były wspólne zdjęcia, kwiaty, pamiątkowe dyplomy, poczęstunek oraz tradycyjna lampka szampana. Spotkanie odbyło się w sympatycznej atmosferze, nie zabrakło w tym dniu prawdziwych emocji, wzruszeń, radości i wspomnień sprzed lat. Dostojnym Jubilatom raz jeszcze składamy życzenia wszelkiej pomyślności oraz kolejnych szczęśliwych lat w zdrowiu, zgodzie i wzajemnej miłości.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

14Galeria zdjęć: Złote Gody 2022

1 2 3 4 5 6 ... 19

Kontakt - stopka

Adres urzędu

URZĄD MIEJSKI
W SĘPOPOLU
ul. 11 Listopada 7
11 -210 Sępopol
 
Tel. (89) 76 13 181        
Nr fax. (089) 679 08 21
 
e-mail : sepopol@sepopol.pl
NIP: 743-20-21- 679  REGON: 510743628
 
Nr konta 28 8855 0004 2004 0008 5316 0001
 
Pracujemy
poniedziałek  8.00 - 16.00
wtorek  - piątek 7.15 - 15.15
 

Godziny przyjęć interesantów:

Burmistrz
Irena Wołosiuk
 
zaprasza  interesantów:  
poniedziałek-piątek
w godzinach pracy Urzędu

Gminy Partnerskie

 • Logo: Lägerdorf Lägerdorf
 • Logo: Prawdinsk Prawdinsk