Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 06/12/21, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Pozostałe aktualności

Sępopolski cmentarz pięknieje – aleja po alei

Ten rok przyniósł kolejną większą inwestycję na sępopolskim cmentarzu. Zakończyła się budowa 4 kolejnych odcinków brukowych alejek. 2 grudnia pracownicy Urzędu Miejskiego w Sępopolu dokonali odbioru robót. Inwestycja pochłonęła prawie 140 tys. zł. Dofinansowanie sępopolski magistrat pozyskał z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL), a także dzięki ofiarności Państwa Jana i Danuty Sydor.
          Gminna nekropolia to miejsca szczególne i dlatego samorząd Sępopola robi wszystko, aby miejsce to łączyło w sobie powagę należną cmentarzom, połączoną z wymogami obecnych czasów.

Od kilku lat, na polecenie pani burmistrz Ireny Wołosiuk, realizowany jest plan sukcesywnej modernizacji alejek na cmentarzu komunalnym w Sępopolu. Przedsięwzięcie ma na celu polepszenie komfortu komunikacji na cmentarzu przy zachowaniu jego wartości historycznych.

Obecna inwestycja stanowi kontynuację prac rozpoczętych w 2020 roku. A z uwagi na zabytkowy charakter cmentarza, wszelkie prace budowlane wymagają uzyskania zaleceń oraz stosownych zgód Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Obecne  zalecenia przewidują budowę nawierzchni wyłącznie z naturalnych surowców np. kamienia granitowego. Jak łatwo się domyślić, ograniczenie możliwości zastosowania materiałów jakie mogą posłużyć do wykonania nawierzchni, pociągają za sobą znaczny wzrost kosztów samej inwestycji. Dzięki wsparciu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Państwu Janowi i Danucie Sydor, możliwe było wykonanie kolejnych 4 odcinków zabytkowych alei. Łącznie wyremontowano już prawie 360 metrów.

Podobnie jak to miało miejsce w ubiegłym roku wykonawcą prac była firma „KWIAT” p. Mariusza Kwiecińskiego. W pierwszym ogłoszonym zapytaniu ofertowym, oferty złożone przewyższały kwotę jaką zamawiający przeznaczył na inwestycję, a dopiero drugie postępowanie umożliwiło wyłonienie wykonawcy i podpisanie stosownej umowy.  
 
           W tym miejscu bardzo serdecznie dziękujemy Państwu Janowi i Danucie Sydor za wsparcie finansowe gminy, dzięki któremu możliwa była kontynuacja inwestycji na naszej zabytkowej nekropolii. Oby osób o tak wspaniałych sercach, chętnych do wsparcia, było jak najwięcej w kolejnych latach.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

12Galeria zdjęć: Cmentarz - zabytkowe alejki 2021

Skorzystaj z bezpłatnego badania USG

Zapraszamy mieszkańców miasta i gminy Sępopol na bezpłatne badania wysokiej klasy sprzętem USG.
 
Podczas akcji, której organizatorami są: Gmina Sępopol oraz Fundacja na Rzecz Zdrowia, będzie można wykonać USG piersi, prostaty oraz tarczycy. 
 
Zapisy na badania będą prowadzone w Domu Kultury w Sępopolu 06.12.2021 r. od godz. 13:00.
 
 
 
BADANIA SĄ  PRZEZNACZONE DLA OSÓB DOROSŁYCH
 
 
 
 

Konkurs na Najładniejszą Ozdobę Choinkową

Burmistrz Sępopola zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych z Miasta i Gminy Sępopol do udziału w gminnym konkursie plastycznym na ręcznie wykonaną ozdobę choinkową, która zostanie umieszczona na choince miejskiej. 
 
Przedmiotem konkursu jest samodzielnie i indywidualne wykonanie przez dziecko ozdoby choinkowej z wykorzystaniem dowolnych materiałów. Konkurs dopuszcza różne formy i techniki wykonania pracy. Głównym kryterium oceny prac będą walory estetyczne, artystyczne, pomysłowość, nawiązanie do tradycji świątecznej oraz samodzielność wykonania.
Prace będą oceniane przez powołaną do tego celu komisję w trzech kategoriach wiekowych:
 • Przedszkole,
 • Szkoła Podstawowa klasy I-III,
 • Szkoła Podstawowa klasy IV-VIII.
Prace prosimy składać do sekretariatu Urzędu Miejskiego ul. 11 Listopada 7, 11-210 Sępopol. Ostateczny termin dostarczenia prac konkursowych – 17 grudnia 2021 r. Po wskazanym terminie prace nie będą przyjmowane.
 

Nowoczesny wóz będzie służył strażakom z Lipicy

Strażacy OSP Lipica mogą od dziś cieszyć się z nowoczesnego pojazdu ratowniczo–gaśniczego. MAN TGM 13290 4 × 4 trafił do ich remizy, dzięki decyzji nadbryg. Tomasza Komoszyńskiego, warmińsko-mazurskiego komendanta wojewódzkiego PSP, a zakup sfinansowały władze Gminy Sępopol oraz Starostwa Powiatowego w Bartoszycach.

— Zdaję sobie sprawę, jak ciężką, ważną i niebezpieczną pracę wykonują nasi strażacy-ochotnicy, dlatego staramy się ich wspierać w zakupie sprzętu, by zarówno oni, jak i nasi mieszkańcy, byli w jak największym stopniu zabezpieczeni przed różnego rodzaju żywiołami — mówi Irena Wołosiuk, burmistrz Sępopola. — Zrobiliśmy wiele dla ochrony przeciwpożarowej w naszej gminie. Niedawno wszystkie jednostki sępopolskie OSP otrzymały umundurowanie i sprzęt przystosowany do pracy w najcięższych warunkach ratowniczo-gaśniczych, a teraz OSP Lipica otrzymała pojazd ratowniczo–gaśniczy. W miarę naszych możliwości będziemy wspierać kolejne jednostki OSP z naszej gminy.
 


Jednostka OSP Lipica jest w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, dlatego nowoczesny pojazd, który trafił w ręce druhów, przyczyni się do poprawienia bezpieczeństwa w nie tylko w gminie Sępopol ale również w powiecie bartoszyckim.
 


Man TGM 13290 4 × 4 został zakupiony z Państwowej Straży Pożarnej z Nowego Miasta Lubawskiego. Pojazd kosztował ponad 150 tys. zł. z czego Gmina Sępopol wyłożyła 120 tys. zł, a Starostwo Powiatowe w Bartoszycach wsparło zakup sumą 30 tys. zł.
 

— Bardzo dziękuję Sławomirowi Sadowskiemu, wicewojewodzie warmińsko-mazurskiemu oraz nadbryg. Tomaszowi Komoszyńskiemu, warmińsko-mazurskiemu komendantowi wojewódzkiemu PSP i Janowi Zbigniewowi Nadolnemu, staroście bartoszyckiemu, którzy bardzo wspierali nas w staraniach o nowoczesny wóz strażacki dla Lipicy — podkreśla Irena Wołosiuk, burmistrz Sępopola.
 

1 000 000 zł dla gminy Sępopol

Zajęliśmy 1 miejsce w konkursie „Rosnąca Odporność” dotyczącym szczepień ochronnych…
          Pełnomocnik Rządu do spraw  narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 ogłosił listę samorządów, które otrzymają nagrody finansowe za zajęcie czołowych miejsc w poszczególnych powiatach. W powiecie bartoszyckim nasza gmina zajęła 1 miejsce, na drugim znalazła się gmina miejska Górowo Iławeckie, a na trzecim gmina wiejska Bartoszyce. Regulamin konkursu przewiduje za 1 miejsce nagrodę finansową w wysokości 1 000 000 zł, za drugie 500 000 zł i za trzecie 250 000 zł. Kryteria oceny brały pod uwagę osoby zaszczepione, które otrzymały pełny cykl szczepień szczepionką zarejestrowaną w Unii Europejskiej zwalczającą COVID-19. Kluczowym elementem był iloraz liczby zaszczepionych mieszkańców do całkowitej liczby mieszkańców gminy. Celem konkursu było utrwalenie i promocja samorządowych działań profrekwencyjnych w obszarze Narodowego Programu Szczepień. Środki zasilą budżet gminy, dzięki czemu zmniejszeniu ulegną proporcje wkładu własnego w inwestycjach gminnych. To bardzo duża pomoc dla naszego budżetu, który jak wszyscy wiemy jest niewystarczający na pokrycie potrzeb gminy.

Konsultacje społeczne programu Cittaslow. Prosimy o uwagi do zapisów programu

Dobiegły końca prace nad projektem dokumentu „Miasta dobrego życia 2030. Program rozwoju miast sieci Cittaslow województwa warmińsko-mazurskiego”. Prosimy w imieniu Stowarzyszenia o ewentualne uwagi. 
Program został dostosowany do zapisów krajowych I regionalnych dokumentów strategicznych odnoszących się bezpośrednio do funduszy Unii Europejskiej na lata 2021 – 2027 oraz do obowiązujących i projektowanych aktów prawnych dotyczących wdrażania wspomnianych funduszy. Wykorzystano w nim informacje i opinie pozyskane w trakcie konsultacji prowadzonych we wstępnej fazie przygotowań.
 
Jest to dokument, który pomóc w sprawnej realizacji założeń rozwojowych gmin – członków Stowarzyszenia i dlatego ważnym jest aby uzyskał on pozytywną aprobatę naszych lokalnych społeczności. Dlatego też prosimy w imieniu Stowarzyszenia o ewentualne uwagi do zapisów programu w fazie ostatecznych konsultacji społecznych, najpóźniej do 16.12.2021r.
 
Tabelę z uwagami prosimy przesyłać na adres: cebulska.bozena@gmail.com lub stowarzyszenie.cittaslow@gmail.com 
 
lub pocztą na adres Stowarzyszenia „Polskie Miasta Cittaslow”, ul. Piłsudskiego 32/11, 10-578 Olsztyn do dnia 16 grudnia 2021 r.
 
 
Dokumenty do pobrania: 
 
 
 
(Na zdjęciu mapa województwa warmińsko-mazurskiego z siecią miast cittaslow)
 

Dodatkowe 1 600 000 zł dla naszej gminy

Gmina Sępopol otrzymała nowe środki na inwestycje wodociągowe oraz kanalizacyjne. Dzięki nim już w najbliższym okresie możliwe będzie podjęcie następnych remontów tej bardzo ważnej infrastruktury technicznej. 
 Wykorzystując solidne fundamenty w finansach publicznych przeznaczamy kolejne 4 mld zł dedykowane tylko na projekty kanalizacyjne, wodociągowe  oświadczył w piątek premier Mateusz Morawiecki. Dzięki tym środkom na terenie naszej gminy już w najbliższym okresie możliwe będzie podjęcie prac zmierzających do poprawienia stanu infrastruktury technicznej, zarówno na terenie obszaru wiejskiego, jaki i w samym mieście Sępopol.
 
W tym obszarze funkcjonowania gminy jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia. Funkcjonujące instalacje bardzo często zostały wzniesione za czasów głębokiego socjalizmu lub są jeszcze z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Podział środków nastąpił na postawie algorytmów, opartych na obiektywnych danych wskazanych w ustawie, w tym dotyczących zamożności oraz danych GUS na 31 października br. Środki gminy mogą przeznaczyć na inwestycje w latach 2021-2024.
 
Otrzymane pieniądze, mimo że są dla naszej gminy olbrzymimi środkami i tak nie wystarczą na wszystkie potrzeby w tym zakresie. Warto pokreślić, że w dotychczasowej historii, nigdy nie otrzymaliśmy wsparcia finansowego bez startowania w naborach konkursowych (na tego typu inwestycje), w których to preferowane były większe ośrodki.
 
Regulaminy naborów były tak konstruowane, by dodatkowe punkty otrzymywały gminy o większym zaludnieniu. Nasza gmina z uwagi na niską gęstość zaludnienia, takich kryteriów nie spełniała. Jedyną instytucją która wspierała i nadal wspiera jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który mimo swego relatywnie niskiego budżetu stara się pomagać samorządom w przebudowach instalacji wodno-kanalizacyjnych. Tak też wydarzyło się i w tym roku.
 
Nasza gmina otrzymała środki na instalacje kanalizacyjną w miejscowości Liski, a w miniony wtorek wspólna komisja gminy i KOWR’u dokonała odbioru inwestycji. Całość kosztów związanych w budową pokrył KOWR O/T w Olsztynie. Bardzo dziękujemy za to wsparcie dyrektorowi p. Grzegorzowi Kierozalskiemu oraz zastępcy dyrektora p. Marcinowi Kazimierczukowi.

Badanie Kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym

13 dróg uzyskało dofinansowanie w wysokości 95%

Dzięki blisko 8 000 000 zł z programu „Polski Ład” kolejne drogi zostaną gruntownie przebudowane.
          21 października na zamku w Nidzicy premier p. Mateusz Morawiecki przekazał zaproszonym samorządowcom oficjalną informację dotyczącą wyników pierwszego pilotażowego naboru wniosków w ramach programu „Polski Ład”. Samorządy mogły składać wnioski na inwestycje między innymi: drogowe, wodociągowe, kanalizacyjne. Trzy wnioski złożone przez naszą gminę dotyczyły inwestycji drogowych, w których zakresie ujęto również wymianę: nawierzchni chodników, instalacji wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej, a także wybudowanie wzdłuż dróg kanałów technologicznych umożliwiających ułożenie w późniejszym okresie sieci teletechnicznych. Spośród trzech złożonych wniosków, dofinansowanie uzyskał jeden wniosek który zawiera 13 odcinków dróg. Dofinansowanie jakie uzyskała gmina pokryje 95% kwalifikowanych kosztów inwestycji. Jest to najwyższe dofinansowanie jakie kiedykolwiek możliwe było do uzyskania w naborach konkursowych  na tego typu inwestycje. Warto przypomnieć, że również bardzo duże dofinansowanie, jednak odrobinę mniejsze, bo wynoszące 90%, gminy mogły uzyskać w programie transgranicznym Polska-Rosja, jednak dofinansowanie otrzymały zaledwie 3 samorządy, w tym nasz. Większe dofinansowanie można uzyskać jedynie w ramach bezzwrotnej pomocy finansowej udzielanej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wynoszącej aż 100%. O takie wsparcie nasza gmina występuje corocznie już od kilku lat. Za to udzielaną pomoc bardzo dziękujemy, zwłaszcza dyrektorowi KOWR O/T Olsztyn p. Grzegorzowi Kierozalskiemu. Natomiast ogromne słowa podziękowania należą się posłowi ziemi bartoszyckiej p. Adamowi Ołdakowskiemu. To przede wszystkim dzięki jego pomocy nasza gmina uzyskała to gigantyczne wsparcie finansowe, które umożliwi wykonanie prac na kolejnych odcinkach dróg, tak oczekiwanych przez mieszkańców.
 
          W ramach inwestycji planowana jest przebudowa następujących ulic:
 • ul. Ogrodowej,
 • ul. Włókienniczej,
 • ul. Spółdzielczej,
 • ul. Mickiewicza,
 • ul. Piaskowej,
 • ul. Nad Gubrem,
 • ul. Bocznej,
 • ul. Dworcowej etap I, (etap II obecnie jest realizowany ze środków RFRD)
 • ul. Krótkiej,
 • ul. Przemysłowej,
 • rozwidlenie al. Wojska Polskiego przy byłej Roszarni,
 • oraz 2 odcinków dróg w miejscowości Dzietrzychowo.
 
          Łącznie wsparcie z programu „Polski Ład”, w wysokości 24 mld zł otrzyma 2785 jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski. Operatorem Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych jest Bank Gospodarstwa Krajowego.
 
            W przygotowaniu są kolejne nasze wnioski do 2 naboru w ramach programu „Polski Ład”. Tym razem nasza gmina będzie mogła złożyć 3 wnioski (na podobnych zasadach jak to było w pierwszym naborze) oraz dodatkowo 2 dzięki temu, że na naszym terenie niegdyś funkcjonowały Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej. Mamy nadzieję, że również i w tym naborze uzyskamy wsparcie naszych kolejnych inwestycji.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

13Galeria zdjęć: Drogi - Polski Ład

50 lat razem! Złote Gody mieszkańców Miasta i Gminy Sępopol

Z wielkim szacunkiem należy patrzeć na pary, które przez ponad 50 lat trwają w swoim związku, wspierają się w dobrych i złych chwilach swojego życia i pokonują wszelkie trudności narzucone przez los. Dlatego sępopolski Urząd Stanu Cywilnego zaprosił Jubilatów obchodzących 50 rocznicę ślubu na uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie. 
Uroczystość rozpoczęła Burmistrz Sępopola Irena Wołosiuk. Złożyła Jubilatom serdeczne gratulacje z okazji pięknej rocznicy Złotych Godów oraz życzyła kolejnych lat w zdrowiu i pomyślności, oraz radości i satysfakcji z tego, co przez te pół wieku. 

Następnie Jubilaci zostali uhonorowani MEDALAMI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę.
 
Aktu dekoracji dokonała Burmistrz Sępopola Pani Irena Wołosiuk w asyście Sekretarza Urzędu Miejskiego w Sępopolu Beaty Pakuły oraz zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Iwony Szymskiej, a także Agnieszki Młyńskiej.

Medale z rąk Burmistrz Sępopola oraz gratulacje i życzenia odebrali Państwo:

Antoni i Bronisława Maciejewscy
Tadeusz i Maria Michalec
Michał i Alina Onyszczak
Jan i Halina Siekierzyccy
Stanisław i Teresa Kłos
Bogdan i Stefania Ostrowscy
Jan i Zofia Kupriaszkin
Andrzej i Teresa Zdziebło.


Ten piękny Jubileusz jest także okazją, aby zatrzymać się, pomyśleć i spojrzeć wstecz na to, co udało się osiągnąć i przeżyć. Dlatego spotkanie odbyło się w sympatycznej atmosferze, choć nie zabrakło emocji, wzruszeń, radości i wspomnień. Były kwiaty, pamiątkowe dyplomy oraz tradycyjna lampka szampana.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

1 2 3 4 5 6 ... 14

Kontakt - stopka

Adres urzędu

URZĄD MIEJSKI
W SĘPOPOLU
ul. 11 Listopada 7
11 -210 Sępopol
 
Tel. (89) 76 13 181        
Nr fax. (089) 679 08 21
 
e-mail : sepopol@sepopol.pl
NIP: 743-20-21- 679  REGON: 510743628
 
Nr konta 28 8855 0004 2004 0008 5316 0001
 
Pracujemy
poniedziałek  8.00 - 16.00
wtorek  - piątek 7.15 - 15.15
 

Godziny przyjęć interesantów:

Burmistrz
Irena Wołosiuk
 
zaprasza  interesantów:  
poniedziałek-piątek
w godzinach pracy Urzędu

Gminy Partnerskie

 • Logo: Lägerdorf Lägerdorf
 • Logo: Prawdinsk Prawdinsk