Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 15/01/21, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Pozostałe aktualności

Szczepienia ochronne przeciw COVID-19

          W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, Burmistrz Sępopola informuje, że od dnia 15 stycznia 2021 roku w Urzędzie Miejskim została utworzona Infolinia w zakresie pomocy w transporcie osób, które z różnych względów nie będą mogły same udać się do punktu szczepień, a także informowania mieszkańców o szczepieniach. Transport powinien być przeznaczony dla osób posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupy z w/w schorzeniami, a także dla osób mających trudności z dostępem  do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień).
 
 
 
 
 Infolinia czynna:
 
W dni robocze od godz. 8.00 do godz. 15.00
 
Numer telefonu Infolinii
 
89/ 761 31 81
 
 
Od 15 stycznia rusza rejestracja szczepień poprzez:
 
 1. Infolinię Ministerstwa Zdrowia – nr 989
 2. Osobiście w wybranym punkcie szczepień: www.gov.pl/web/szczepimysie/punkty-szczepien
 3. Elektronicznie poprzez e-Rejestrację: www.pacjent.gov.pl 
 
Terminy rejestracji seniorów:
 
Od 15.01.2021rosoby w wieku powyżej 80 lat 
 
Od 22.01.2021rosoby w wieku powyżej 70 lat
 
Od 25.01.2021rrozpoczęcie szczepień dla zarejestrowanych seniorów
 
 
 

Stanica "Dobrej Nadziei" w Stopkach.

Przywróciliśmy dawną świetność najbardziej znanej stanicy nad brzegiem Łyny.
          Dzięki współpracy gminy z sąsiednimi samorządami, uzyskaliśmy zewnętrzne środki na gruntowny remont stanicy wodnej nad rzeką Łyną w miejscowości Stopki. Ogłoszone przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego postępowanie konkursowe pn. "Łączy nas turystyka", premiowało dodatkowo wnioski zawierające zamierzenia inwestycyjne wykonane przy udziale kilku samorządów. Dlatego też, na etapie składania wniosków zawarliśmy porozumienia na mocy których w kosztach realizacji naszej inwestycji pomoc finansową zadeklarowały: samorząd powiatu oraz samorząd miasta Bartoszyce. Dzięki tym deklaracjom oraz dobrze wykonanej dokumentacji konkursowej, nasz wniosek zajął 1 miejsce na liście inwestycji wspartych przez samorząd województwa. Za to wsparcie włodarzom bardzo dziękujemy. Na dodatkowe słowa podziękowania zasługuje samorząd z Bisztynka, który dodatkowo zadeklarował pomoc finansową przy realizacji przedsięwzięcia.
          Prace remontowe przeprowadziła firma „Rys-Bud” ze Szczurkowa, która w wyznaczonym terminie wywiązała się ze wszystkich obowiązków. Była to jedyna firma która zdecydowała się na złożenie oferty w ogłoszonym postępowaniu z uwagi na zbliżający się koniec roku.
          Dzięki tej inwestycji, lokalne firmy świadczące usługi, polegające na wykonywaniu rejsów rzeką Łyną, zyskają dodatkowych zadowolonych klientów, którzy chętnie do nich powrócą, jak również zapewne przekażą wśród swoich znajomych informację o atrakcyjności tej przystani. Mieszkańcy natomiast zyskają wyremontowaną stanicę, która świetnie jest im znana i z której chętnie korzystają od wielu lat.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

9Galeria zdjęć: Przystań "Dobrej Nadziei" w Stopkach

ZGOK Olsztyn po raz kolejny w 2020 roku podnosi stawki za zagospodarowanie odpadów.

29 grudnia 2020r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wspólników Sp. z o.o. ZGOK w Olsztynie podjęto uchwałę o podniesieniu stawek za zagospodarowanie odpadów z terenu 37 samorządów...
          W ostatnich dniach grudnia 2020r. odbyły się 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Wspólników spółki ZGOK z Olsztyna, których przedmiotem było między innymi przyjęcie uchwały dotyczącej podniesienia stawek za zagospodarowanie odpadów zmieszanych oraz selektywnie zebranych, ponadto w porządku obrad znalazła się uchwała na mocy której zarząd spółki otrzymałby upoważnienie do zawarcia aneksu do umowy z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej z Olsztyna, w którym to spółka ZGOK zobowiązałaby się do zwiększenia kwoty jaką musi zapłacić MPEC’owi za przekazanie wytworzonego z odpadów paliwa RDF i PRE RDF z 200 zł obecnie, do blisko 340 zł za tonę. Kolejną zmianą jaką wprowadza aneks jest zobowiązanie ZGOK’u do dostarczania rocznie 60 tysięcy ton wytworzonego paliwa RDF i PRE RDF. W pierwszym terminie tj. 17 grudnia wspólnicy w głosowaniu odrzucili obie uchwały, jedynie włodarze samorządów z  Olsztyna, Mikołajek, Gietrzwałdu, Pisza i Stawigudy głosowali za przyjęciem uchwały dotyczącej aneksu do umowy z MPEC’em, a za podwyżką stawek za zagospodarowanie odpadów już był tylko prezydent Olsztyna i burmistrz Mikołajek. W kolejnym terminie t.j. 29 grudnia większościowy udziałowiec, jakim jest samorząd Olsztyna, posiadający ponad 50 % udziałów nie dopuścił do wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników, głosując przeciw zaproponowanym kandydatom, co spowodowało brak możliwości przeprowadzenia obrad, a tym samym wszystkie zaproponowane uchwały zostały uznane za przyjęte. To już kolejne walne zgromadzenie wspólników, na którym wykorzystywany jest mechanizm paraliżowania obrad i przyjęcie wszystkiego, co znajduje się w jego porządku obrad, przy kategorycznym sprzeciwie przytłaczającej większości wspólników. W takiej sytuacji jesteśmy bezsilni, a co gorsze musimy ponosić coraz to wyższe koszty za przetworzenie przekazywanych odpadów. Nowa stawka za śmieci, tak zwane zmieszane, obecnie będzie wynosiła 630 zł netto za tonę, a selektywnie zebrane maksymalnie do 180 zł za tonę. Warto przypomnieć, że jeszcze do niedawna stawka za odpady zebrane w sposób selektywny wynosiła symboliczną 1 złotówkę. Taki obrót zdarzeń spowoduje, że w bieżącym roku najprawdopodobniej ponownie zabraknie pieniędzy w budżecie na pokrycie kosztów związanych z gospodarką śmieciową w naszej gminie, które trzeba będzie uzupełnić przesuwając środki np. z inwestycji drogowych.
 
          Z korespondencji jaka dociera do urzędu wiemy, że część samorządów podważa prawomocność formy wprowadzenia podwyżek w spółce ZGOK i zamierza zaskarżyć uchwały do sądu, jednocześnie nie przyjmując do wiadomości nowych, wyższych stawek.
 

Gmina Sępopol w stowarzyszeniu "Warmińsko - Mazurskim Gmin Pogranicza".

Razem z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, przy wsparciu środków UE, uczestniczymy w projekcie pilotażowym pn. "Centrum Wsparcia Doradczego".
          Gmina Sępopol wraz z gminami Barciany, Bartoszyce, Braniewo, Budry, Dubeninki, Lelkowo, Górowo Iławeckie i Srokowo uczestniczy w projekcie pilotażowym pn. Centrum Wsparcia Doradczego. Razem tworzymy Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza.Nasze Partnerstwo – obok 37 podobnych Partnerstw z całej Polski – zostało wybrane do udziału w pilotażu, który jest realizowany przez Związek Miast Polskich na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przy wsparciu środków UE. Chcemy, by projekt wzmocnił długofalową współpracę gmin pogranicza z myślą o wszechstronnym rozwoju tego obszaru. Dzięki pomocy ekspertów stworzymy wspólną strategię terytorialną, z której wyłoni się pakiet tzw. projektów kluczowych. Postaramy się je następnie tak przygotować, by miały duże szanse na wsparcie ze środków zewnętrznych, głównie UE. Projekt stworzy naszym gminom szansę poprawy zdolności do skutecznej realizacji polityki rozwoju. Będzie on także zachętą do inicjowania i realizacji ważnych ponadgminnych przedsięwzięć, np. w zakresie pobudzania rozwoju gospodarczego (miejsca pracy) czy poprawy jakości usług publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców pogranicza. Realizacja projektu potrwa do końca marca 2022 roku. Wszystkich zainteresowanych włączeniem się w jego przebieg prosimy o bezpośredni kontakt z Urzędem Gminy.
 
 

Budowa drogi w Smolance.

Kolejny przetarg na budowę drogi w ramach programu transgranicznego został rozstrzygnięty. Dofinansowanie 90%, pozostałe 10% pokryje RFIL.
Wyłoniono wykonawcę przebudowy drogi gminnej 121012N, zlokalizowanej w obrębie Smolanka. W ogłoszonym postępowaniu przetargowym wpłynęło 6 ofert dotyczących wykonania prac budowlanych, następujących firm:
 
 • PRD sp. z o.o. z Lidzbarka Warmińskiego – 598 753,51 zł
 • STRABAG sp. z o.o. z Pruszkowa – 936 703,57 zł
 • ŻWIR-WIK s.c. z Rusajn – 530 643,37 zł
 • ASFALT-TECHNIK sp. z o.o. z Olsztyna – 739 770,24 zł
 • Konsorcjum: PBDiM sp. z o.o. i ALTON sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego,– 576 832,96 zł
 • PTSB „PYZAK” z Lidzbarka Warmińskiego – 965 893,44 zł
 
Wszystkie oferty zawierały identyczny okres gwarancji na wykonane prace, wynoszący 60 miesięcy. Środki jakie gmina przeznaczyła na przebudowę drogi wynosiły 639 085,91 zł i pochodzą z programu transgranicznego Polska-Rosja 2014-2020. Dofinansowanie inwestycji wyniesie 90% całkowitych kosztów kwalifikowanych. Termin rozpoczęcia prac uzależniony jest od aktualnie panujących warunków atmosferycznych, a maksymalny końcowy termin wykonania to sierpień przyszłego roku. Nowa konstrukcja drogi składać się będzie z 4 warstw, odpowiednio: warstwy odsączającej z kruszywa o grubości 35 cm, warstwy podbudowy z kruszyw łamanych o grubości 22 cm, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 8 cm oraz warstwy ścieralnej o grubości 4 cm. Łącznie powstanie nowa konstrukcja o grubość 69 cm. Taka konstrukcja drogi według obowiązujących norm, powinna zapewnić jej wieloletnią trwałość. Szerokość nawierzchni drogi to 5,5 m, a łączna szerokość poboczy to 2 metry. Wody opadowe z uwagi na zaprojektowany odpowiednio 2% i 6% spadek poprzeczny odprowadzane zostaną do rowów chłonnych, zlokalizowanych po obu stronach drogi, co dodatkowo pozytywnie wpłynie na konstrukcję drogi.
            W najbliższych dniach planowane jest ogłoszenie przetargów dla kolejnych odcinków dróg, których wykonanie planowane jest na przyszły rok.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

12Galeria zdjęć: Smolanka - droga przed inwestycją

7Galeria zdjęć: Smolanka - zawarcie umowy

This document has been produced with the financial assistance of the European Union, under the Poland-Russia Cross-border Cooperation Programme 2014-2020. The contents of this document are the sole responsibility of Commune of Sepopol and under no circumstances can be regarded as reflecting the position of the European Union, the Managing Authority or the Joint Technical Secretariat of the Poland-Russia CBC Programme 2014-2020.

4 000 000 zł dla Gminy Sępopol.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych wsparł inwestycje w naszej gminie.
         Wyłoniono inwestycje które otrzymały wsparcie  w ramach środków pochodzących z budżetu państwa, wśród przedmiotowych inwestycji znalazły się również 2 z naszej gminy. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Pomoc jest bezzwrotna i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Obie nasze inwestycje które znalazły się na liście dotyczą infrastruktury wodociągowej. Pierwsza obejmuje swym zakresem rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Langanki, zaopatrującej w wodę mieszkańców stanowiących 21% całości sieci wodociągowej gminy. Są to między innymi miejscowości: Liski, Langanki, Boryty, Wodukajmy, Domarady, Poniki, Rogielkajmy, Roskajmy, Turcz. Druga inwestycja również dotyczy Stacji Uzdatniania Wody, tym razem zlokalizowanej w mieście Sępopol, która zaopatruje w wodę prócz mieszkańców miasta, również mieszkańców miejscowości Miedna i Romankowo.
 
W ramach obecnie przyznanych środków samorządy z naszego powiatu otrzymały odpowiednio:
 
 • Gmina Sępopol –               4 000 000 zł
 • Gmina Bartoszyce –         2 500 000 zł
 • Powiat Bartoszyce –        1 500 000 zł
 • Gmina Bisztynek –            1 000 000 zł
 • Gmina Górowo Ił. –          1 000 000 zł
 • Miasto Górowo Ił. –             600 000 zł
          
          W ogłoszonym kolejnym uzupełniającym naborze wniosków, złożyliśmy kilka naszych propozycji inwestycji dotyczących między innymi przepraw mostowych, obiektów użyteczności publicznej oraz sieci oświetleniowej z terenu całej gminy. Mamy nadzieję, że chociaż jeden z nich uzyska wsparcie finansowe na wykonanie. Jednak tym razem pula środków finansowych przeznaczona na rozdysponowanie jest znacznie skromniejsza.

Remont chodnika przy ul.Leśnej w 100% ze środków zewnętrznych.

Rozpoczęto II etap prac zapoczątkowanych jeszcze w 2018 roku.
          Ruszyły prace dotyczące wymiany chodnika przy ulicy Leśnej w Sępopolu. W ogłoszonym postępowaniu zmierzającym do wyłonienia wykonawcy prac, w wyznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty firm zainteresowanych realizacją inwestycji. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma z Sępopola – „KWIAT” p. Mariusza Kwiecińskiego, na kwotę 21 000 zł. Odcinek na którym będą prowadzone prace wynosi około 200 metrów bieżących. Środki jakie gmina przeznaczyła na wykonanie prac pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i pokryją 100% wszystkich kosztów. Zakres obecnie realizowanej inwestycji stanowi kontynuację wykonanych pod koniec 2018 roku prac i jest II etapem remontu, a zarazem ostatnim dotyczącym nawierzchni chodnika przy ulicy Leśnej. Inwestycja zostanie zakończona jeszcze w obecnym roku.
 
          Za utrudnienia wywołane prowadzonymi pracami mieszkańców ulicy Leśnej przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

8Galeria zdjęć: Remont chodnika przy ul.Leśnej - 2020

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

2Galeria zdjęć: Remont chodnika przy ul.Leśnej - 2018

Program „WSPIERAJ SENIORA„

Program       „ WSPIERAJ  SENIORA
 
          Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępopolu informuje, że w trosce o dobro i bezpieczeństwo osób starszych, Gmina Sępopol przystąpiła do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora” . Program bezpośrednio realizuje tutejszy Ośrodek.Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia  Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia polega, w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby ( artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, leki).  
 
Koszty zakupów pokrywa Senior.
 
Aby skorzystać z programu należy zadzwonić na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów.
Numer infolinii   22 505 11 11
 Infolinia czynna 7 dni w tygodniu w godzinach  800 - 2100
 
Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże prośbę o pomoc do Ośrodka Pomocy Społecznej przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej. Następnie pracownik Ośrodka skontaktuje się telefonicznie z Seniorem, zweryfikuje zgłoszenie i ustali usługę wsparcia. Można również bezpośrednio skontaktować się z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Sępopolu :
 
telefon:  89 761 32 19   lub   89 761 32 20
od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka.
 
Program trwa do 31 grudnia 2020 roku.
 
Serdecznie zapraszamy Seniorów do pozostawania w domu na czas pandemii, kontaktu z infolinią
lub bezpośrednio z Ośrodkiem i korzystania z usług.
 
 

OSP w Różynie z nowym sprzętem

Doposażono jednostkę w nową kamerę termowizyjną. Zakup sfinansowany w 100% ze środków zewnętrznych.
          Dzięki wsparciu w wysokości 10 000 zł otrzymanemu od samorządu województwa warmińsko-mazurskiego, w związku ze złożonym wnioskiem przez burmistrza Sępopola jeszcze na początku marca bieżącego roku, możliwe było obecnie doposażenie w nowoczesny sprzęt jednej z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu naszej gminy. Tym razem nowe wyposażenie trafiło do jednostki zlokalizowanej w miejscowości Różyna. W ramach środków zakupiono profesjonalną kamerę termowizyjną firmy „FLIR Systems”, która jest największą na świecie firmą specjalizującą się w projektowaniu i produkcji kamer termowizyjnych, komponentów i czujników obrazowania. Dodatkowo doposażono zestaw o kolejny akumulator, ładowarki umożliwiające zasilenie sprzętu podczas prowadzenia akcji ratowniczych w terenie, a także bardzo trwałą walizkę transportową, zabezpieczającą sprzęt przed zniszczeniem podczas działań ratowniczych. Czułość kamery umożliwia pomiar w zakresie temperatur od 0oC do 500oC, która może być zawężana w zależności od chwilowych potrzeb w związku z aktualnie wybranym jednym z siedmiu trybów, na które składają się:
 • Tryb podstawowy
 • Czarno-biały tryb strażacki
 • Tryb ogniowy
 • Tryb poszukiwawczo-ratowniczy
 • Tryb wykrywania ciepła
 • Tryb wykrywania chłodnych miejsc
 • Tryb analizy budynku
          Kamera termowizyjna szczególnie pomocna jest strażakom w sytuacji poszukiwania ludzi, którzy utracili przytomność w pomieszczeniach mocno zadymionych, w których gołym okiem człowiek nie jest w stanie dostrzec cokolwiek, a także w sytuacji wykrycia niedogaszonych elementów konstrukcji budowli, które mogą być zarzewiem ponownego wybuchu pożaru w ugaszonym już obiekcie.
          W uroczystym przekazaniu sprzętu z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne uczestniczył jedynie prezes OSP w Różynie p. Stanisław Rynkiewicz. Za udzielone wsparcie serdecznie dziękujemy samorządowi naszego województwa, ze szczególnym wyróżnieniem wicemarszałka Mirona Sycza.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Zapraszamy na bezpłatne badania.

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Sępopol.
1 2 3 4 5 6 ... 8

Kontakt - stopka

Adres urzędu

URZĄD MIEJSKI
W SĘPOPOLU
ul. 11 Listopada 7
11 -210 Sępopol
 
Tel. (89) 76 13 181        
Nr fax. (089) 679 08 21
 
e-mail : sepopol@sepopol.pl
NIP: 743-20-21- 679  REGON: 510743628
 
Nr konta 28 8855 0004 2004 0008 5316 0001
 
Pracujemy
poniedziałek  8.00 - 16.00
wtorek  - piątek 7.15 - 15.15
 

Godziny przyjęć interesantów:

Burmistrz
Irena Wołosiuk
 
zaprasza  interesantów:  
poniedziałek-piątek
w godzinach pracy Urzędu

Gminy Partnerskie

 • Logo: Lägerdorf Lägerdorf
 • Logo: Prawdinsk Prawdinsk